כניסה

דוחות מחקר 2002

 
 

 

הישריק–עמוסי, מ. (2002). תחושת מסוגלות הוראה אישית ומחוייבות מקצועית; הזיקה להשתלבות סטודנטים בפרויקט חונכות (פר"ח). הוכן כעבודת מ.א. בהנחיית פרופ' חנה איילון וד"ר ברברה פרסקו. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.


כפיר, ד., זקס, ל. והיישריק-עמוסי, מ. (2002). תכנית המצוינים במכללת בית ברל: שנה שנייה. דו"ח הערכה מספר 3 (פנימי). המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.


כפיר, ד., זקס, ל. והיישריק-עמוסי, מ. (2002). תכנית המצטיינים במכללת בית ברל: תשנ"ב – תשס"א. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.


כפיר, ד., זקס, ל. והיישריק-עמוסי, מ. (2002). תכנית ל"מצטיינים" ול"מצוינים": ד"וח הערכה מעצבת משווה. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.


לזובסקי, ר., שמעוני, א. ויצחק-מונסנגו, ע. (2002). היועץ המאמן סטודנטים – תפיסת תפקיד. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר והערכה בהכשרה להוראה ובחינוך.


מירו, א. וכפיר, ד. (2002). תכנית הגישור במכללת בית ברל (שנה ראשונה) - דוח הערכה. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.


נאסר, פ., נאסר, ע. ויצחק-מונסונגו, ע. (2002). מודעות, עמדות, ונכונות לפעול למען הסביבה: השוואה בין סטודנטים להוראה ותלמידים יהודים וערבים. דוח מס' 2. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.


רייכנברג, ר. וורטהיים, ח. (2002). לקראת פרופיל של מדריך פדגוגי פרופסיונאלי: מאפייני תפקיד מדריך פדגוגי "מתחיל" ומדריך פדגוגי "מומחה" במכללות האקדמיות להכשרת מורים (שלב א'). הדו"ח הוגש למכון מופ"ת. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.


רייכנברג, ר., לזובסקי, ר. וזייגר, ט. (2002). הסטאז' בהוראה: תרומתו להתפתחות המקצועית של המתמחה והשלכותיו על ההכשרה להוראה. (שלב ב). המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*