כניסה

דוחות מחקר 2003

 
 

 

אלפרט, ב., בכר, ש., ברן, א., בכר, א. ומושקובסקי, ס. (2003). שיתוף בין מכללה לשדה ויצירת ידע באמצעות מחקר פעולה. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

 

אריאב, ת. ועמנואל, ד. (2003). מערך בית הספר לפיתוח מקצועי בין המסלול העל-יסודי ובתי הספר המאמנים "שרת ו"דרור" בתשס"ג: הערכה מעצבת בדגש על תפיסות, ביצוע ותרומות של המורים המאמנים. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

 

ורטהיים, ח., בנימין-פאול, א. ומירו, א. (2003). תכנית להוראת השואה במכללת בית ברל. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

 

ורטהיים, ח., פרסקו, ב. והיישריק-עמוסי, מ. (2003). שלושה מודלים של חונכות ילדים במסגרת ההכשרה להוראה: הבדלים בהפעלה, תכנים, הדרכה ותרומת החונכות למתכשר להורה. דו"ח המוגש לאגף שח"ר במשרד החינוך. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

 

כפיר, ד., היישריק-עמוסי, מ., כהן, י. וחאג' יחיא, ה. (2003). תכנית המצוינים: במכללת בית ברל: שנה שלישית (תשס"ג) דוח מספר 5 (פנימי). המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

 

כפיר,ד., היישריק-עמוסי, מ., כהן, י. וחאג' יחיא, ה. ( 2003). התפתחותו של פרויקט: התכנית הותיקה לסטודנטים מצטיינים (שנים תשנ"ג–תשנ"א) וארבע שנים של תכנית חדשה להכשרת סטודנטים מצוינים להוראה (תשס"א–תשס"ד) דוח הערכה מספר 6 (פנימי). המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

 

כפיר, ד., אשכנזי, צ. וזייגר, ט. (2003). להתחיל ללמוד וגם לסיים:סטודנטים במוסד להשכלה גבוהה ולהכשרה פרופסיונלית לחינוך ולהוראה. מכללת בית ברל היחידה למחקר ולהערכה בהכשרה להוראה ובחינוך.

 

כפיר, ד., פרסקו, ב. ופאול-בנימין, א. (2003). כולנו מצוינים על ציונים והערכות בחינוך הגבוה - דוח מסכם. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

 

לזובסקי, ר., שמעוני, א. ויצחק-מונסונגו, ע. (2003). היועץ החינוכי המאמן סטודנטים – תפיסת תפקיד. דו"ח המוגש למכון מופ"ת. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

 

מירו, א. (2003). סקר ציפיות וצרכים – גני תקווה. דו"ח המוגש למוסד לביטוח לאומי – האגף לפיתוח שירותים, מנהל המחקר והתכנון. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

 
עמרני, נ. ובנימין-פאול, א.(2003). משוב על תכנית ההכשרה להוראה במסלול ז-י מנקודת ראותם של בוגרים משני מחזורים. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר והערכה.

 

פוגל-ביז'אוי, ס. ובכר, ש. (2003). "אוטופיה רומנטית", משפחתיות ושינוי חברתי. המכללה האקדמית בית ברל: היחידה למחקר ולהערכה.

 

פרסקו, ב. (2003). הפרויקט "אוריינות הבית ואוריינות הגן" בעיר רחובות: מחקר הערכה בשנתו הראשונה (תשס"ג). המכללה האקדמית בית ברל: היחידה למחקר ולהערכה.

 

פרסקו, ב., אשכנזי, צ. ונאסר, פ. (2003). המשוב על ההוראה: הקשר בין ההערות המילוליות של סטודנטים לבין המשוב הכמותי ומאפייני השיעור, המרצה והלומד. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

 

שמאי, ש. ופאול-בנימין, א. (2003). רב-תרבותיות וריבוי תרבויות. דו"ח המוגש למכון מופ"ת. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

 

שריפט, ר., פרסקו, ב. והיישריק, מ. (2003). אוריינות אקדמית במכללת בית ברל: מחקר-הערכה להקמתו ופעילותו של המרכז לאוריינות אקדמית 1997-2002. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.  

 

 

 

 

 

 

 

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*