כניסה

פרויקטים בחונכות קבוצתית במסגרת פר"ח

חרותה ורטהיים וברברה פרסקו 

רישום ביבליוגרפי

ורטהיים, ח. ופרסקו, ב. (2005). פרויקטים בחונכות קבוצתית במסגרת פר"ח - תמונת מצב. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה. 

תקציר

בסוף שנת הלימודים תשס"ה הועבר שאלון לחונכים בפר"ח העוסקים בחונכות קבוצתית. מטרת השאלון הייתה לקבל תמונה לגבי מאפייני הסטודנטים המשתתפים בפעילות זאת, תפיסתם את מטרות הפעילות, מידע על ביצוע הפעילות ודיווח לגבי תרומת הפעילות הן לילדים החניכים והן לסטודנטים החונכים. מידע התקבל מ-573 חונכים אשר מעבירים 9 פרויקטים שונים. בגלל משיבים מעטים משני פרויקטים, הממצאים התייחסו לחונכים ב-7 פרויקטים בלבד.

 

בדיקת מאפייני החונכים הצביעה על חלוקה לפי מגדר ולפי מגזר שדומה לזו של החונכים בחונכות האישית בפר"ח. יש ייצוג יתר של חונכים הלומדים מקצועות מדעיים, מצב התואם את תכני מרבית הפרויקטים.

התמונה הכללית מצביעה על פעילות תקינה. קיימת התאמה בין תפיסת המטרות של הפרויקט והתחומים בהם נתרמו הילדים. הנשירה של ילדים מהפעילות בשיעור נמוך, ופרט לבעיות משמעת החונכים לא נתקלים בקשיים רבים. יחד עם זאת, עולה צורך לעדכן חומרי עזר של פר"ח ולהתאים חומרים קיימים לאוכלוסיות שונות, כגון תלמידי בעלי לקויות למידה. הקשר של החונך עם הרכז ושיתוף פעולה מצד בית הספר בו הפעילות מתקיימת הינם גורמים חשובים ויש למצוא דרכים לחזק אותם ככל האפשר.

החונכים דיווחו על תרומה במידה רבה של הפעילות בפרויקט להתקדמות הילדים. כמו כן, דיווחו על תרומה רבה של החונכות גם לפיתוח האישי של עצמם.

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*