כניסה

דוחות מחקר 2008

 
 

 

בר-אל, צ. ולזובסקי, ר. (2008). הקשר בין מסוגלות עצמית ומקצועית לבין סגנון הייחוס הסיבתי בקרב יועצות חינוכיות. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

 

ברוכמן, א. וקים, י. (2008). בחינת תחושת הביטחון של בני הנוער - סקר בעיר רעננה. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

 

היוש, ט., גינדי, ש. וווגל, ג. (2008). הערכת תוכנית "סל גל" המשלבת בני נוער עם ובלי מוגבלויות במשחק כדורסל על כסאות גלגלים - דו"ח ביניים. דו"ח המוגש למוסד לביטוח לאומי. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

 

מונק, מ. וקליבנסקי, ח. (2008). שילוב חניכים עם צרכים מיוחדים בצופים. דו"ח המוגש למוסד לביטוח לאומי. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

 

מחאג'נה, א., ורטהיים, ח. והיישריק-עמוסי, מ. (2008). "הוראה בין הזרמים במערכת החינוך הישראלית": שילוב מורים/ות בהוראה בזרמי החינוך השונים - דו"ח ביניים. דו"ח המוגש ל"מרחבים": המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

 

מיכאל, ר. (2008). פרויקט "ילדי אסירים" תשס"ז: הערכת עמדותיהם של החונכים ואימהות החניכים. דו"ח המוגש למנהלת פר"ח הארצית. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

 

מיכאל, ר. (2008). פרויקט "הכנה לבגרות" תשס"ז: דיווחי חונכים, תלמידים ומורים. דו"ח המוגש למנהלת פר"ח הארצית. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

 

מיכאל, ר. (2008). הערכת פרויקט "טבע הכימיה" לשנת תשס"ז: דיווחי חונכים, תלמידים ומורים. דו"ח המוגש למנהלת פר"ח הארצית. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

 

מיכאל, ר'. (2008). הערכת פרויקט "כל אחד זקוק לחבר" - תכנית לקידום הישגים לימודיים באמצעות חונכות. דו"ח המוגש למנהלת פר"ח הארצית.המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר והערכה.

 

מירו-יפה, אירית ובכר, שלומית (שולי). (2008). הכשרת מנהלים כמנהיגים חינוכיים בתנאים של אי-ודאות. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

 

פאול, א. ושנהב, ש. (2008). פורום משפחות שכולות למען שלום, פיוס וסובלנות - פרויקט האיחוד האירופי - "נקודת מפגש". דו"ח המוגש לפורום משפחות שכולות. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

 

פרסקו, ב., כפיר, ד. ווגנר, ת. (2008). מודלים להכשרת מורים והשתקפותם בתכניות של מכללה אחת: דו"ח מחקר מספר 1: ניתוח מסמכי שלוש תכניות ואפיוני הלומדים בהן. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

 

קליבנסקי, ח., מאחג'נה, א. ופרייטג, א. (2008). הערכת התוכנית לסטודנטים 'מצוינים' (שנה שמינית) תשס"ח - דו"ח הערכה מספר 11: פנימי. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר והערכה.

 

שריפט, ר'. אקשטיין, ד'. (2008). ניתוח ממצאי מחקרים בתחום ההכשרה המעשית במכללת בית ברל: מחקרי ה-PDS, מחקר שבוע עבודה מעשית ומחקר הסמינריונים הדידקטיים בשנים תשס"ה-תשס"ו. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר והערכה.

 

Fresko, B. (2008). Developing Professional Interpersonal Competences Using Narratives Derived from Personal Experience: An Evaluation of the PUP Project at Malmo University. Beit Berl Academic College,The Research & Evaluation Unit.

 

 

 

 

 

 

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*