כניסה

דוחות מחקר 2010

 
 

 

הוד-שמר, א., פאול, א. ואנטין, פ. (2010). סקר הערכת ההוראה במכללה האקדמית בית ברל שנה"ל תש"ע: דו"ח מסכם. היחידה למחקר והערכה. המכללה האקדמית בית ברל.

 

היוש, ט., ווגל, ג. וגינדי, ש. (2010). "סל-גל" - לשילוב בני נוער עם וללא מוגבלויות במשחק כדורסל בכיסאות גלגלים. היחידה למחקר והערכה. המכללה האקדמית בית ברל. מוגש למוסד לביטוח לאומי.

 

היוש, ט. וחימי, ח. (2010). סקר לומדים במסלול קידום נוער במכללה האקדמית בית ברל - תש"ע. היחידה למחקר והערכה. המכללה האקדמית בית ברל.

 

היישריק, מ., ורטהיים, ח. וחיימוב-אילי, ר. (2010). חדר מורים משלב: שילוב מורים ערבים בבתי ספר יהודים (תש"ע). היחידה למחקר והערכה. המכללה האקדמית בית ברל. מוגש למכון מרחבים: המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל.

 

מחאג'נה, א. וכפיר, ד. (2010). לימודי אסלאם בעידן הגלובליזציה: המקרה של הכשרת המורים הערבים בישראל. היחידה למחקר והערכה. המכללה האקדמית בית ברל.

 

מחאג'נה, ס., יאסין, ע. ופרייטג, א. (2010). מורים חונכים במסגרת מערך בית הספר לפיתוח מקצועי (PDS) במגזר הערבי: תפיסות ועמדות . היחידה למחקר והערכה. המכללה האקדמית בית ברל.

 

מיכאל, ר. (2010). פרויקט פר"ח: דיווחי חונכים, רכזים, הורי חניכים ואנשי קשר - לשנת תשס"ט. היחידה למחקר והערכה. המכללה האקדמית בית ברל. מוגש למנהל פר"ח.

 

מרקוביץ', ד. (2010). נשירת סטודנטים מהמדרשה לאמנות: דו"ח מסכם. היחידה למחקר והערכה. המכללה האקדמית בית ברל.

 

מרקוביץ', ד. (2010). הטיול השנתי העכשווי בבית הספר העל-יסודי: מאידיאולוגיה למעשה. מוגש למכון מופ"ת.

 

פרסקו, ב., כפיר, ד., וגנר, ת. ואנטין, פ. (2010). מודלים לא סדירים להכשרת מורים - הכשרת אקדמאים והשלמת לימודים לתואר ראשון: אפיוני הלומדים, אפיוני הלימודים, השתלבות הבוגרים ותפיסותיהם על התהליך כולו - דו"ח מסכם של מחקר רב-שלבי. היחידה למחקר והערכה. המכללה האקדמית בית ברל.

 

קליבנסקי, ח. ומאחג'נה, א. (2010). הערכת התוכנית לסטודנטים 'מצוינים' (שנה תשיעית) תשס"ט: דו"ח הערכה מספר 12. פנימי. היחידה למחקר והערכה. המכללה האקדמית בית ברל.

 

קליבנסקי, ח. וג'ובראן, ה. (2010). הערכת התכנית לסטודנטים 'מצוינים' (שנה עשירית) תש"ע: דו"ח הערכה מס' 13. פנימי. היחידה למחקר והערכה. המכללה האקדמית בית ברל.

 

שמעוני, א. וגרינברגר, ל. (2010). המסר הפרופסיונלי שיועצים חינוכיים מעבירים: העברת מידע על היועץ והייעוץ החינוכי ככלל והשימוש באתרי האינטרנט הבית ספריים בפרט. היחידה למחקר והערכה. המכללה האקדמית בית ברל.

 

שנהב, ש. ופאול, א. (2010). מפגשי פורום משפחות שכולות ישראלי-פלסטיני למען שלום, פיוס וסובלנות עם תלמידי תיכון יהודים וערבים - דו"ח מסכם. היחידה למחקר והערכה. המכללה האקדמית בית ברל. מוגש לפורום משפחות שכולות ישראלי-פלסטיני למען שלום, פיוס וסובלנות.

 

שניידר, א. ויצחק-מונסונגו, ע. (2010). אוריינות רגשית - תבונה ותובנה ביחסי אנוש, נדבך מהותי בתפיסת הניהול הבית ספרית. היחידה למחקר והערכה. המכללה האקדמית בית ברל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*