כניסה

דוחות מחקר 2014

 
 

אבישר, ג' ואנטין, פ' (2014). דגמים של מצוינות בולטת בשותפויות בין בית ספר מיוחד לבין בית ספר רגיל: חקירה על בסיס הספרות והעשייה. המרכז למחקר חינוכי-חברתי, המכללה האקדמית בית ברל. מוגש לג'וינט-אשלים ולמשרד החינוך.

הוד שמר, א', צימרמן, ח', חסונה עראפת, ס' וורטהיים, ח' (2014). מחקר הערכה למיזם "הכי שווה להיות הוגן". המרכז למחקר חינוכי-חברתי, המכללה האקדמית בית ברל. הוגש למכון מרחבים.

מיכאל, ר' (2014). הערכת תרומתה של הדרכה מקוונת הניתנת לחונכי פר"ח. המרכז למחקר חינוכי-חברתי, המכללה האקדמית בית ברל. מוגש למנהלת פר"ח.

מיכאל, ר' (2014). הערכת תרומתה של החונכות האישית לחונכי פר"ח. המרכז למחקר חינוכי-חברתי, המכללה האקדמית בית ברל. מוגש למנהלת פר"ח.

מיכאל, ר' (2014). תרומתם של ההדרכה הניתנת לחונכי פר"ח ומשתנים אישיים להערכת החונכות האישית: דיווחי חונכים חרדים ושאינם חרדים. המרכז למחקר חינוכי-חברתי, המכללה האקדמית בית ברל. מוגש למנהלת פר"ח.

תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*