כניסה

דוחות מחקר 2006

 
 

 

אבישר, ג. וחאג' יחיא, ג'. (2006). הסמינריון הדידקטי - סמ"ד. בדיקת השיעור, מהותו ומקומו בתכניות ההכשרה במכון להכשרת מורים וגננות ערבים. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

אילון, ב. ומירו-יפה, א. (2006). הקורסים המתוקשבים במכללה האקדמית בית ברל בתשס"ה. מחקר הערכה. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

אלמוג, א. וארנון, ר. (2006). שבוע עבודה מעשית במכללה האקדמית בית ברל: התנהלות, תרומות וקשיים. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

אריאב, ת., היוש, ט. ופרייטג, א. (2006). תפקיד המורות והגננות החונכות במערך שותפות ה- PDS עם בתי הספר והגנים בקדימה-צורן. מחקר הערכה מעצבת – תשס"ו. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

 

אריאב, ת. ועמנואל, ד. (2006).תפקיד המורים החונכים במערך שותפות ה-PDS עם המסלול העל-יסודי: תפיסת תפקיד, גורמים מעצבים, קשיים ותרומות. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

ארנון, ר., גרינספלד, ח., זייגר, ט. ופרנקל, פ. (2006). "תאר לי מורה". דמות המורה ופני ההוראה בעיני צעירים בישראל. דוח מחקר המוגש למכון מופ"ת. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

ארנון, ר., גרינספלד, ח., זייגר, ט. ופרנקל, פ. (2006). צעירים בשנות העשרים לחייהם נזכרים במוריהם. דוח מחקר בין-מכללתי. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

היוש, ט. (2006). הערכת התכנית: "Diversity – פיתוח סביבת גן רב-תרבותית" תשס"ו ברחובות. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר והערכה.

 

היישריק-עמוסי, מ., פרייטג, א. וחאג' יחיא, ה. (2006). הערכת התכנית לסטודנטים מצוינים: שנה שישית (תשס"ו). דו"ח הערכה מספר 9. פנימי. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

 

כפיר, ד. וליבמן, צ. (2006). הביטוי של השימוש "בטכנולוגיה דיסציפלינרית" (מישל פוקו, 1984-1926) באירועי חינוך מדווחים. דו"ח המוגש למכון מופ"ת. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר והערכה.

מיכאל, ר. (2006). פרויקט "הכנה לבגרות" – דיווח חונכים. דו"ח המוגש למנהלת פר"ח הארצית. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

 

מיכאל, ר. (2006). פרויקט "טבע הכימיה". המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

מיכאל, ר. (2006). פרויקט פר"ח – הערכת עמדותיהם של אנשי הקשר בבתי-הספר והורי החניכים. דו"ח המוגש למנהלת פר"ח הארצית. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

 

מירו-יפה, א. (2006). תכנית ההכשרה להדרכה חינוכית-טיפולית עם נגמלים מסמים. דו"ח סיכום הערכה. דו"ח סיכום הערכה המוגש לרשות הלאומית למלחמה בסמים. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר והערכה.

מירו, א. וחאג' יחיא, א. (2006)."עלה של זית" – שילוב ערבים ויהודים בגיל השלישי. מוגש למוסד לביטוח לאומי – האגף לפיתוח שירותים, מנהל המחקר והתכנון. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

מירו-יפה, א. וחאג'-יחיא, ג. (2006). "הייא" – מרכז רב-שירותים לנערה בשפרעם. דו"ח הערכה סופי. מוגש למוסד לביטוח לאומי מנהל המחקר והתכנון המחלקה למפעלים מיוחדים. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

מירו-יפה, א. וחג' יחיא ג. (2006). בית פתוח לנשים ונערות רווקות בפרדיס. מוגש למוסד לביטוח לאומי – האגף לפיתוח שירותים, מנהל המחקר והתכנון. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

מירו, א. וגרופר, ע. (2006). שימור ושיקום קשרי משפחה בעת סידור חוץ ביתי. דו"ח למוסד לביטוח לאומי – האגף לפיתוח שירותים, מנהל המחקר והתכנון המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

 

נאסר, פ., רייכנברג ר. ופרסקו ב. (2006). תהליך ההתמחות בהוראה – סטאז'. דו"ח סופי. מוגש למשרד החינוך.

פאול-בנימין, א. וורטהיים, ח. (2006). שיעורי המתודולוגיה המחקרית בחוג לחינוך בבית הספר לחינוך. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר והערכה.

פרסקו, ב. וורטהיים, ח. (2006).בדיקת יעילות מערך ההדרכה של פרויקט פר"ח. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר והערכה.

 

 

 

 

 

 

 

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*