כניסה
המכללה האקדמית בית ברל > מחקר > המרכז למחקר חינוכי-חברתי > דוחות מחקר > דוחות מחקר 2006 > הערכת התכנית: Diversity – פיתוח סביבת גן רב-תרבותית

הערכת התכנית: Diversity – פיתוח סביבת גן רב-תרבותית

היוש טלי

רישום ביבליוגרפי

היוש, ט. (2006). הערכת התכנית: "Diversity – פיתוח סביבת גן רב-תרבותית" תשס"ו ברחובות. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר והערכה.

תקציר

התוכנית "פיתוח סביבת גן רב-תרבותית" שמומנה על-ידי קרן ברנרד ואן ליר בהולנד התקיימה בעיר רחובות בשנת הלימודים תשס"ו. מטרתה העיקרית של התוכנית הייתה לערוך השתלמות לגננות על מנת שיוכלו בעקבותיה ליצור או לשפר סביבה סובלנית לשונות, הרואה בה יתרון ומקור ללמידה ולהעשרה. התוכנית שהשתתפו בה 14 גננות, 10 יהודיות ו-3 ערביות התקיימה במהלך 16 מפגשים אינטנסיביים, עיוניים ומעשיים, שהופעלו על-ידי שני מנחים.

 

הערכת התוכנית התבססה על נתונים שנאספו ממקורות שונים: שאלונים למשתתפות, תצפיות במעל למחצית ממפגשי ההשתלמות, תצפיות בשלושה מפגשים ייחודיים, ראיונות בלתי פורמאליים עם מרבית המשתתפות, שלושה ראיונות אישיים חצי מובנים, משוב מהמשתלמות שניתן בסוף מרבית המפגשים, ומסמכים שהוגשו למעריכה על-ידי המפעילים.

ממצאים עיקריים: המשתלמות נתנו ציונים גבוהים למימוש הציפיות מהתוכנית, ולעמדותיהן כלפי המפגשים השונים (תרומה, עניין, חלוקת משימות, קצב התקדמות וכדומה). כן נתנו המשתלמות ציונים גבוהים למידת שביעות רצונן מהתוכנית, בעיקר מהחלק המעשי ופחות מהחלק העיוני. כן נמצא כי התוכנית תרמה במידה רבה עד רבה מאוד להגברת הידע, המודעות וההבנה בנושא, לרפלקציה מקצועית, להתנסות עם כלים לתקשורת שוויונית, לרפלקציה אישית ומעט פחות להעצמה שיש בה ליצור אקלים של שינוי. 
 
למרות המגמה החיובית הכללית העולה מן הממצאים מוצגות בדו"ח זה מספר נקודות שרצוי להתייחס אליהן:
א. חידוד מטרות התוכנית – התוכנית הצהירה בגלוי על שלוש מטרות בעוד שמחקר ההערכה זיהה שלוש מטרות נוספות. למידה, פעילויות והתנסויות עשויים להיות משמעותיים יותר כשהם נובעים ממטרות ברורות שרוצות להשיג תוצאות ברורות.
ב. הגברת העשרה וידע בנושא השונות החברתית – מומלץ לתת בהשתלמות מקום נרחב יותר להעשרה ולידע תיאורטי בנושא.
ג. הגברת התרגול והתנסות עם כלים לתקשורת שיוונית מודעת – מומלץ להרחיב את יישום הפעלת התוכנית בגנים.
ד. מיצוי המפגש הרב תרבותי – מומלץ להרחיב את היקף המפגש הבין-אישי האנושי בין זהויות שונות במהלך התוכנית.
ה. יצירת חוזה או אמנה בין המשתתפות בתחילת השנה – חוזה כזה עשוי ליצור קהילה השומרת על סודיות ודיסקרטיות שיש בהם כדי לאפשר חשיפה עמוקה של מחשבות, תחושות ורגשות.
ו. ישום התוכנית דורש שדה חינוכי שבו המשתלמות יכולות להפעילה באופן רציף – לשם הפנמה והגברת היעילות של התוכנית יש לשאוף לכך שהיא תכוון בעיקר למשתתפות העובדות בגנים, שיש להן נגישות לשדה שבו אפשר להפעילה באופן מעשי.
ז. הגברת קולו של הפיקוח – דרושה השמעת קולו של הפיקוח, במסר ברור וחד משמעי על מתן מנדט לגננות ליישם את התוכנית בגן שבו הן עובדות, שכן מהלך כזה עשוי להסיר חששות ולתרום בהובלת תהליכי שינוי בשדה החינוכי. נראה כי מסר כזה דרוש שכן תהליך שינוי הוא קשה וכאשר איש חינוך חש בחוסר ביטחון עצמי והוא גם אינו מקבל תמיכה ועידוד או אפילו לחץ מן הממונים, יקשה עליו לשנות (Fresko, Robinson, Friedlander, Albert, & Argaman, 1990). 

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*