כניסה

דוחות מחקר 2009

אבישר, ג. וווגל, ג. (2009). שותפות מכללה - שדה (PDS), המקרה של המסלול לחינוך מיוחד במכללת בית ברל ובית הספר בבית איזי שפירא: הסטודנטיות והמורות המאמנות (שנה ג'). היחידה למחקר והערכה. המכללה האקדמית בית ברל.

 

אלפרט, ב., ארנון, ר. ופלאוט, א. (2009). מקומם ואופיים של תחומי הדעת בהוראה ובהכשרה להוראה. היחידה למחקר והערכה. המכללה האקדמית בית ברל.

 

הוד שמר, א. וורטהיים, ח. (2009). "בואו נשחק ברחוב סומסום" - אזרחות משותפת בגן הילדים. היחידה למחקר והערכה. המכללה האקדמית בית ברל. מוגש ל"מרחבים", המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל.

 

ולדן, צ., חסונה עראפת, ס., סנדבנק, א., צימרמן, ח., ורטהיים, ח., חאג' יחיא, ג., פרסקו, ב. ואנטין, פ.  (2009). התרומה של צפייה יזומה ב"רחוב סומסום" להבנות חברתיות אצל ילדים בגן: מחקר עבור חברת רחוב סומסום - ניו יורק: דו"ח מסכם. היחידה למחקר והערכה. המכללה האקדמית בית ברל. מוגש לחברת רחוב סומסום, ניו יורק.

 

מאחג'נה, ס., יאסין, ע. ופרייטג, א. (2009). "בדרך לבית הספר": דו"ח הערכת סטודנטיות המתכשרות להוראה במסגרת מערך בית הספר לפיתוח מקצועי (PDS) במגזר הערבי: שנה"ל תשס"ח. היחידה למחקר והערכה. המכללה האקדמית בית ברל.

 

מונק, מ. וקליבנסקי, ח. (2009). שילוב חניכים עם צרכים מיוחדים בצופים. היחידה למחקר והערכה. המכללה האקדמית בית ברל. מוגש למוסד לביטוח לאומי.

 

מיכאל, ר. (2009). פרויקט פר"ח - דיווחי חונכים, רכזים ואנשי קשר לשנת תשס"ח. היחידה למחקר והערכה. המכללה האקדמית בית ברל. מוגש למנהלת פר"ח.

 

מיכאל, ר. (2009). הערכת פרויקט "כל אחד זקוק לחבר" - תכנית לקידום הישגים לימודיים באמצעות חונכות - תשס"ט. היחידה למחקר והערכה. המכללה האקדמית בית ברל. מוגש למנהלת פר"ח.

 

משכית, ד. ואריאב, ת. (2009). ציפיות מקצועיות ומקורות הציפיות בקרב סטודנטים שנה ד' וסטודנטים בתכניות הכשרת אקדמאים להוראה. היחידה למחקר והערכה. המכללה האקדמית בית ברל ומכללת גורדון חיפה. מוגש למכון מופ"ת.

 

נאסר, ע. א. ונאסר, פ. (2009). תפישות מוטעות בנושא מחזור המים בטבע בקרב פרחי הוראה. היחידה למחקר והערכה. המכללה האקדמית בית ברל.

 

נאסר, ע. א. ונאסר אבו אלהיג'א, פ. (2009). מיסקונספציות של סטודנטים להוראה בנושא מחזור המים בטבע. היחידה למחקר והערכה. המכללה האקדמית בית ברל.
 

פאול, א. וגינדי, ש. (2009). מהיסודי לתיכון: הערכת פעילות רשת אמי"ת בבתי הספר היסודיים. היחידה למחקר והערכה. המכללה האקדמית בית ברל. מוגש לרשת אמי"ת.

 

פאול, א., לוי, ע. ואנטין, פ. (2009). מבית ספר לבית חינוך - תשס"ח. היחידה למחקר והערכה. המכללה האקדמית בית ברל. מוגש לרשת אמי"ת.

 

פאול, א., היישריק, מ., לוי, ע. ואנטין, פ. (2009). מבית ספר לבית חינוך: תפיסות ועמדות של כלל תלמידי ותלמידות רשת אמי"ת בשנה"ל תשס"ט. היחידה למחקר והערכה. המכללה האקדמית בית ברל. מוגש לרשת אמי"ת.

 

פרייטג, א. (2009). התכנית לתואר שני בהערכה ותכנון לימודים: דו"ח הערכה. פנימי. המכללה האקדמית בית ברל. מוגש לרשת אמי"ת.

 

  

Walden, T., Hassunah Arafat, S., Haj Yahia, G., Sandbank, A., Wertheim, H. & Zimmerman, H. (2009). The Contribution of Initiated Viewing of "Rechov Sumsum" to the Social Perceptions of Kindergarten-Aged Children: Final Report. Beit Berl Academic College, Research and Evaluation Unit. Study conducted for Sesame Workshop, New York.

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*