כניסה
המכללה האקדמית בית ברל > מחקר > המרכז למחקר חינוכי-חברתי > חטיבת מחקר לענייני אזרחים ותיקים בישראל

חטיבת מחקר לענייני אזרחים ותיקים בישראל

במדינת ישראל חיים למעלה מ-730 אלף אזרחים ותיקים (בני 65 ומעלה), שלהם צרכים חברתיים וטיפוליים מיוחדים. צרכים אלה מהווים אתגר חברתי ולאומי ראשון במעלה המחייב היערכות מערכתית משמעותית, על בסיס אקדמי, מקצועי, מחקרי ומעשי.  

לפיכך, רואה מרכז המחקר של המכללה חשיבות רבה בהפעלת חטיבת המחקר לענייני אזרחים ותיקים, בלמידה והרחבת דעת בתחום זה תוך התמקדות בנושאים כמו: שירותים רפואיים וחברתיים לזקנים, פנאי בקרב זקנים, טיפול בזקנים מוגבלים, יחסים בין-דוריים, צרכים של אוכלוסיות מיוחדות של זקנים כמו ניצולי שואה, עולים וזקנים החיים בעוני.

יעדי החטיבה

  • למידה, הרחבה והעמקה של הידע הקיים לגבי אוכלוסיית האזרחים הוותיקים, באמצעות מחקר אמפירי בעל אופי חברתי.
  • הסקת מסקנות יישומיות ומעשיות בנוגע לאוכלוסיית האזרחים הותיקים כבסיס להכנת ניירות עמדה וחקיקה.
  • ייזום ופיתוח פרויקטים חברתיים בתחומים כגון בריאות, סעד, רווחה ותרבות הפנאי, לשם טיפוח וקידום איכות החיים של אזרחים ותיקים.
  • חיזוק הקשרים הבין דוריים באמצעות ייזום ופיתוח תכניות חינוכיות וחברתיות הן במשפחה והן בקהילה.
  • ייזום פרויקטים לשינוי עמדות הציבור ביחס לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל וביסוס דימויים חיוביים יותר אודות זקנה וזקנים.
  • המשגה, הרחבה והטמעה של הידע באמצעות כנסים, ימי עיון ויצירת שיח פעיל בנושא חיי הזקנים וצרכיהם.

מחקרים אחרונים

בשנים 2010-2013 בוצעו במסגרת החטיבה ובמימון משותף עם המשרד לענייני אזרחים ותיקים מחקרים בנושאים:

  • יחסי צעירים זקנים בקהילה
  • היחס לזקן במגזרים, עדות ויישובים גיאוגרפיים שונים
  • היבטים של תעסוקה בזקנה

ועדת היגוי ראשית

פרופ' ברכה אלפרט, פרופ' דרורה כפיר ופרופ' ברברה פרסקו.

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*