כניסה
פרטי התקשרות
כתובת
שעות קבלה
טלפון
דואר אלקטרוני

חנה חימי, ד"ר

ד"ר חנה חימידואר אלקטרוני: hanah@beitberl.ac.il
ORCID


תפקידים אקדמיים

השכלה אקדמית

1983 תואר ראשון בעבודה סוציאלית, אוניברסיטה עברית, ירושלים. 
1989 תואר שני, מחלקה לקרימינולוגיה אוניברסיטת בר-אילן.
עבודת מחקר בנושא התמודדות מתבגרים עם מאפייני המסגרת הצבאית וחקר שחיקה תלת מימדית (פיזית, נפשית ורוחנית), מנחה – פרופ' אדד משה.
2001 תואר שלישי, מחלקה לקרימינולוגיה אוניברסיטת בר-אילן.
עבודת מחקר בנושא הסתגלות קצינים לפרישה מצה"ל, והשלכות הפרישה מהמערכת הצבאית על מאפייניה במכלול היבטים – משפחתיים, זוגיים, חברתיים ואישיים, מנחה – פרופ' אדד משה.

הכשרה מקצועית

1997 - 2000 לימודים בתוכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה, פקולטה ללימודי רווחה ובריאות, אוניברסיטת חיפה
1989 - 2005 מרצה ומדריכה בכירה במחלקת בריאות הנפש בצה"ל במקביל לביצוע תפקידים שונים – דרגה 5 (בכירה ביותר)
2007 תעודת מדריך מוסמך לעבודה עם נוער בסיכון מטעם משרד החינוך – מנהל חברה ונוער
2007 - 2008 תוכנית הכשרה למורי מורים בנושא מניעת שימוש בסמים ואלכוהול, מכון מופ"ת בשילוב עם הרשות הלאומית למניעת שימוש בסמים ואלכוהול
2007 - 2009 תוכנית ניהול אקדמי בביה"ס ללימודים מקצועיים, מכון מופ"ת, משרד החינוך
2011 הכרה כעובדת סוציאלית מומחית בתחום בריאות הנפש מטעם האגודה לקידום העבודה הסוציאלית
2011 - 2013 תוכנית מחקר והערכה בביה"ס ללימודים מקצועיים, מכון מופ"ת, משרד החינוך.

ניסיון קליני והדרכה

​1983 - 2006 צה"ל - קצינה בשירות קבע במרכז קידום אוכלוסיות  מיוחדות (מקא"מ) ובמחלקה לבריאות הנפש, מגוון תפקידים
2006 - כיום פסיכוטרפיסטית, קליניקה פרטית
2006 - כיום נט"ל – עמותה לנפגעי טראומה על רקע לאומי – פסיכוטרפיסטית בצוות הקליני
2006 - 2010 מדריכה עובדים חינוכיים טיפוליים, עובדים סוציאליים ופסיכולוגים ביחידות לקידום נוער במחוז מרכז
2018 חברה בצוות מקצועי בראשות מפקחת ארצית – פיתוח ובקרה במנהל תקין במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים – בניית תכנית הדרכה והכשרה לאנשי מקצוע בנושא הכנה לגיוס של מתבגרים בסיכון
2015 - 2019 נט"ל – סגנית מנהל היחידה הקלינית
2019 - כיום נט"ל – מנהלת היחידה הקלינית.

קורסים

  • ​תוקפנות והערכת מסוכנות
  • זיהוי סימני מצוקה, מצבי משבר וטראומה בקרב בני נוער בסיכון
  • סדנה להדרכת עובדים: ניהול עובדים
  • שיטות התערבות בשדה החינוכי-טיפולי ג

תחומי מחקר

פסיכותרפיה, ניהול משברים, עקה, טראומה, פוסט-טראומה, לוגותרפיה, משמעות החיים, אלימות, נוער בסיכון, שוויון מגדרי.

פרסומים

פרקים מקצועיים בספרים

1. חימי , ח. (2007). מה בין משמעות חיים, הוויית מוסד טוטאלי ל"חשיבה  קורבנית" מתוך: קים, י, בר-זוהר,י. ולוי,ע. (עורכים). קורבנות – אכיפת החוק, מין וחברה. תל-אביב: הוצאת מסדה , עמ' 451 – 466

2. אדד, מ. ויגננסקי, א. וחימי , ח. (2008). היש, האין, הריק הקיומי וההתנהגות . מתוך:  יגיל, ד. כרמי,א. זכי, מ. לבני,ע. (עורכים). סוגיות בפסיכולוגיה, משפט ואתיקה בישראל – אבחון , טיפול  ושיפוט.

3. המחלקה לפסיכולוגיה , משפט ואתיקה אוניברסיטת חיפה, תל-אביב , הוצאת פרובוק.  עמ' 338 – 387

4. חימי,א., חימי, ח., וייס, מ. ורביד, מ. (2008). גברים כקורבנות של פרוצדורה פלילית מתוך: קים, י, בר-זוהר,י. ולוי,ע. (עורכים). קורבנות – אכיפת החוק, מין וחברה. הוצאת מסדה , עמ' 133- 156

5. אדד, מ. וחימי, ח. (2014). שימוש בסמים, משמעות החיים והנחות יסוד לתוכנית מניעה בהתאם לעקרונות הלוגותרפיה. בתוך: צימר, ר. ובוני-נוח, ח. (עורכות). מניעת שימוש בסמים ובאלכוהול. ירושלים: הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול. עמ' 167- 179

6. חימי , ח. (2014). "ה"אלם" של מערכות אכיפת החוק בהרתעת מתלוננת השווא מפני הפעלת "אלימות משפטית" כנגד בן זוג". בתוך:  וילצ'ק-אביעד, י. ומזא"ה, י. (עורכים). אלימות אילמת - גברים כקורבנות, חלק א: גברים כקורבנות לאלימות במערכת הזוגית. אריאל: אוניברסיטת אריאל בשומרון, עמ' 105- 129.

7. חימי, ח. (2015). "תרומתן של הגישה האקזיסטנציאליסטית והגישה האינטרסובייקטיבית להגדרת ההתערבות החינוכית-טיפולית. בתוך: רומי, ש. גרופר,ע. (עורכים). ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל, כרך ב: קולם של בני הנוער וסוגיות מעולמם של עובדים בשדה החינוכי-טיפולי. שער חמישי: ההתערבות החינוכית-טיפולית. תל אביב, מכון מופ"ת. עמ' 193-212

8. חימי, ח. וביטון ,י. (2015). "תוכנית היל"ה למניעת נשירה ממסגרת לימודית – פוטנציאל מול מימוש". בתוך: תימור, א. בן ברוך, ס. ואלישע, א. (עורכים). נוער בבלגן: קטינים עוברי חוק בישראל: דרכי מניעה, אכיפה ושיקום. ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית. עמ'  152-176

9. חימי, ח.  (2019). "עקרונות לשיח חינוכי-טיפולי".  בתוך: הורוביץ, א. והרפז, י. (עורכים). אסופת מאמרים (עדיין ללא שם) ביוזמת קרן טראמפ ובהוצאת מכון ברנקו וייס. חלק מהמאמרים יפורסמו בספר המודפס וכולם יעלו לאתר אינטרנט ייעודי. אושר לפרסום

10. Judith Yovel Recanati and the NATAL professional Team (2019), “Israel Trauma and Resiliency Center – NATAL: Twenty Years of Coping with Invisible Wounds”, chp. 9 in Ilene A. Serlin, Stanley Krippner, Kirwan Rockefeller (eds.), Integrated Care for the Traumatized: A Whole-Person Approach, USA – Maryland: Rowman & Littlefield, pp. 129-146. The following individuals contributed to this chapter (in alphabetical order): Dr. Itamar Barnea, Professor Avi Bleoch, Gali Dagan, Yotam Dagan, Professor Marc Gelkopf, Dr. Sigal Haimov, Dr. Hana Himi, Liron Lapid Pickman, Dr. Tamar Lavie, Bina Levine, Ifat Morad, Rachel Oren, Professor Rivka, Tuval-Mashiach, Gila Sella, and Sa’ar Uzieli.

מאמרים בכתבי עת שפיטים
א. פורסמו

1. Addad, M., & Himi, H. (2008), Meaning of life and drug use among Israeli teenagers, The International Forum for Logotherapy (Journal of search of meaning), 31(1), pp 43–47.

2. Addad. M. & Himi .H. (2013), Crime in the Absence of Meaning in Life, The International Forum for Logotherapy (Journal of search of meaning) 36, pp. 72-76.

3. Himi .H. (2014),  The HILA Program: A Second Chance for Youth at Risk, International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS), Vol. 4, No. 13, pp. 153-161.

4. חימי , ח. (1991) הקשר בין אישיות , תפישת משמעות החיים וסוג העבודה לבין שחיקה אישית , מפגש לעבודה חינוכית- סוציאלית, 1,  עמ' 90- 95.

5. אדד, מ. ויגננסקי, א. וחימי, ח. (2009) הקוגניציה, הרגש, האינטליגנציה הרגשית והעבריינות בתחום המין. צוהר לבית הסוהר, 12, 62 – 80.

6. חימי, ח. (2009) תוכנית הלימודים וההכשרה המעשית של המסלול לטיפול וקידום נוער: עבר- הווה - עתיד. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית,  29 , 19- 32.

7. אדד, מ. וחימי , ח. (2010) שפיות ואי שפיות בראי הפסיקה בארץ. צוהר לבית הסוהר, 13, 49 – 64. 

8. אדד, מ. ויגננסקי, א. חימי , ח. (2010) אקזיסטנציאליזם והעבריינות האבסורדית של בני נוער. מעגלי נפש, 2, 45 – 55.

9. אדד, מ. ויגננסקי, א. וחימי , ח. (2014). האיון כפתח חטאת רובץ - הסכנות הפוטנציאליות שבריק הקיומי . צוהר לבית הסוהר, 16, 162-148.

10. Addad. M. & Himi .H. (2015), Logotherapy – Theoretical Aspects and Field Studies in Israel,  International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS), Vol. 5 No. 4 (1), pp. 85-94.

11. Himi, H. (2016), The Contribution of the Existential and Intersubjective Theoretical Approaches to Socio-Educative Interventions, International Journal of Existential Psychology and Psychotherapy, Volume 6, Issue 1.

12. אדד, מ. ויגננסקי, א. וחימי, ח. (2016). ייאוש ישאיר אותך אסיר, תקווה תשחרר אותך:  תקווה ומשמעות בקרב אסירים משוחררים צוהר לבית הסוהר ,צוהר לבית הסוהר, 17,  71-52.

13. אדד, מ. ויגננסקי, א. וחימי , ח. (2017). מה בין רצידיביזם לבין התבוננות פנימית, משמעות חיים ותקווה?, קרימינולוגיה ישראלית, כרך ו' (מאי 2017), 231-254.

14. Himi, H. & Bonny-Noach, H. (2018), Personal and Professional Attitudes and Behavioral Patterns Concerning Cannabis Use of Teachers and Youth Workers in Israel, Journal of Drug Issues (JDI), Volume: 48 issue: 1, page(s): 67-77. I.F=1.33

15. Vignansky, E., Addad, M., Himi, H. (2018), Despair Will Hold You Prisoner, Hope Will Set You Free: Hope and Meaning Among Released Prisoners,  The Prison Journal, Vol. 98, issue 3: pp. 334-358.


ב. התקבלו לפרסום

16. Carvalho, T., Diogo, S., Breda, Z., Mešková, V., Himi, H., Dahmen-Adkins, J. & Jordão, C. (2019), A comparative approach on the relevance of national gender equality legal framework to improve equality at the institutional level,  Journal of International Women’s Studies

ג. הוגשו

17. Himi, .H. & Bonny-Noach, H. (2020), Does cannabis use improve coping with PTSD symptoms in military veterans? The role of treatment phase and dosage.

18. Bonny-Noach, H & Himi, .H. (2020), Alcohol Consumption Habits & Personal and Professional Attitudes to Alcohol Consumption among Teachers and Students in Teacher Colleges in Israel.

19. Binhas, A., Himi, H. (2020), The coping of educated immigrant mothers and their children with the education system from the perspective of social capital and sense of coherence".

20. Mero-Jaffe, I. & Himi, H. (2020), Assessing Children in Recreation Programs at an Emergency Center.

21. Yechnitz, L. & Himi, H. (2020), Students' perspectives regarding adolescence and their motivation for choosing the Child and Youth Care track.

דו"חות מחקר
1. 2010 - היוש, ט.  חימי , ח. סקר לומדים במסלול קידום נוער במכללה האקדמית בית ברל תש"ע ,דו"ח ביניים בית הספר לחינוך מסלול קידום נוער היחידה למחקר ולהערכה.
2. 2015 - יגר, ל. חימי ,ח. שוטרים ופרקליטים בישראל: מה ידיעותיהם לגבי הגורמים המשפיעים על הזיכרון והזיהוי של עדי הראייה. המכללה אקדמית בית ברל
3. 2016 - חימי , ח. בוני נוח, ח. עמדות מקצועיות ועמדות אישיות של סטודנטים כלפי חומרים   פסיכואקטיביים (חפ"א):סמים, אלכוהול וטבק". מכון מופ"ת והמכללה האקדמית בית ברל.

4. 2016 - חימי , ח. בוני נוח, ח. עמדות אישיות ועמדות מיקצועיות של עובדי חינוך ומורים כלפי חומרים פסיכואקטיביים (חפ"א):סמים, אלכוהול וטבק. המכללה האקדמית בית ברל.

5. 2017– מירו–יפה , א. חימי, ח. תכנית התערבות - אילוף כלבים בתיווך של כלבן טיפולי וליצן רפואי לילדים בני 12-6 הגרים במעון חירום. דו"ח  הערכה. המכללה אקדמית בית ברל.


6. Carvalho, Teresa; Breda, Zélia & Diogo, Sara (2018). Deliverable D4.1 - gender benchmarking report [confidential], public summary: [Download], Horizon2020 – CHANGE project, with contributions from Janne Haak and Madlen Baumert (IFAM), Hana Himi and Maya Ashkenazi (BBC), Veronika Mešková and Veronika Kunová (UNIZA), Ana Rotter and Ernesta Grigalionyte Bembic (NIB) Reviewed by Andrea Wolffram (RWTH Aachen University) and Sandra Karner (IFZ).

based on the following internal project reports:

Carvalho, Teresa; Breda, Zélia & Diogo, Sara (2018): Gender Benchmarking Report.  University of Aveiro, Portugal.

Haak, Janne & Baumert Madlen (2018): Gender Benchmarking Report. Fraunhofer, Germany.

Himi, Hana & Ashkenazi Maya (2018): Gender Benchmarking Report. Beit Berl Academic College, Israel.

Mešková, Veronika & Kunová, Veronika (2018): Gender Benchmarking Report.  Universitity of Žilina, Slovakia.

Rotter, Ana and Grigalionyte-Bembič, Ernesta (2018): Gender Benchmarking Report.  National Institute of Biology, Slovenia.

7. Grigalionyte-Bembič, Ernesta; Rotter, Ana; Dahmen-Adkins, Jennifer; Wolfram, Andrea; Klun, Katja; Haack, Janne; Karner, Sandra & Thaler, Anita (2018). Deliverable D3.1 - collection of institutional gender benchmarking report [confidential], public summary: [Download]  Horizon2020 – CHANGE project, with contributions from Hana Himi, Maya Ashkenazi (both BBC), Veronika Mešková (UNIZA), Teresa Carvalho, Zélia Breda, Sara Diogo (all from UAVR)

based on the following internal project reports:

Carvalho, Teresa; Breda, Zélia & Diogo, Sara (2018): Institutional Gender Benchmarking Report. University of Aveiro, Portugal.

Haack, Janne (2018): Institutional Gender Benchmarking Report. Fraunhofer, Germany.

Himi, Hana & Ashkenazi Maya (2018): Institutional Gender Benchmarking Report. Beit Berl Academic College, Israel.

Mešková Veronika (2018): Institutional Gender Benchmarking Report. Universitity of Žilina, Slovakia.

Rotter, Ana; Klun, Katja & Grigalionyte Bembič, Ernesta (2018): Institutional Gender Benchmarking Report. National Institute of Biology, Slovenia.

שיפוט מאמרים בכתבי עת

מפגש - ביטאון לעובד החינוכי-סוציאלי 2017
צוהר לבית הסוהר  2015, 2014
חברה ורווחה 2016, 2018
קרימינולוגיה ישראלית, 2016  2020,
2016,2017,2018,2019 Substance Use and Misuse

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*