כניסה
פרטי התקשרות
כתובת
שעות קבלה
<div></div>
טלפון
דואר אלקטרוני

לימודי אמנות עיוניים


תכנית לימודים במבנה דו-חוגי המציעה חוג בלימודי אמנות עיוניים, מוצעת לסטודנטים במסלול העל-יסודי הלומדים במתכונת דו-חוגית ומבקשים להתמחות גם בתחום האמנות העיונית. תחום הלימודים העיוניים באמנות יילמד במדרשה לאמנות, והחוג הנוסף ייבחר מתוך היצע החוגים הקיים במסלול העל-יסודי בפקולטה לחינוך.

בוגרי התכנית יקבלו תואר ראשון B.Ed ותעודת הוראה בחוג לימודים עיוניים באמנות ובחוג נוסף על פי בחירתם.

הלימודים במדרשה לאמנות יכללו קורסים דיסציפלינריים בתחום לימודי אמנות עיוניים, שיילקחו מתוך מצאי הקורסים העיוניים הקיים במדרשה ומתוך לימודי החינוך להכשרת מורים בתחום הלימודים העיוניים באמנות.

מטרת התכנית

להכשיר מורים להוראת אמנות עיונית שיתמחו בהיבטים ההיסטוריים, התיאורטיים והביקורתיים של העיסוק באמנות כפי שאלו עולים מתוך שיח האמנות הרווח כיום. מורים אלו יתמחו בהוראת תחום זה ובדרכי המחקר שנובעות ממנו וישתלבו במערכת החינוך כמורים בתחום לימודי האמנות העיוניים. הכשרתם של מורים אלו בתחום דעת נוסף במסגרת התכנית הדו-חוגית תעשיר את נקודת מבטם על כל אחד משני התחומים ותאפשר להם להתמודד עם מערך מורכב של הקשרים בין-תחומיים המתקיימים בשדה התרבות.

תכנית הלימודים בחוג לאמנות עיונית

הלימודים העיוניים באמנות כוללים שני תחומי דעת עיקריים: תולדות האמנות; ותיאוריה וביקורת. בנוסף, מציעה התכנית תחומי דעת משיקים נוספים, ביניהם: פילוסופיה של האמנות, תרבות חזותית ולימודי תרבות. בשנה א לומדים הסטודנטים בתכנית שורה של קורסי מבוא-חובה בתולדות האמנות, ושני שעורי מבוא חובה השייכים לתחום התיאוריה הביקורתית. כך רוכשים הסטודנטים כבר בשלב מוקדם ללימודיהם תשתית מתודולוגית והיכרות בסיסית עם שני הצירים המרכיבים את הדיסציפלינה: תיאוריה ביקורתית ותולדות האמנות.

שיעורי חינוך לאמנות נלמדים כבר מהשנה הראשונה וכוללים התנסות מעשית ייחודית בהוראת אמנות עיונית.

בשנים ב-ד, לאחר לימוד התשתית, רוכשים הסטודנטים מיומנויות קריאה וכתיבה בטקסטים תאורטיים באמצעות סדנאות קריאה וכתיבה ובאמצעות שיעורי הפרוסמינריון והסמינריון המכוונים להקניית מיומנות מחקר וכתיבה אקדמית בכל אחד משני התחומים – תולדות אמנות ותאוריה ביקורתית.


 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*