המרכז להוראה ולמידה

ראש המרכז: ד"ר רוית גולדהבר
דוא"ל המרכז: T.L.Center@beitberl.ac.il

המרכז להוראה ולמידה במכללה האקדמית בית ברל הוקם במטרה לטפח למידה אקדמית משמעותית. יישום מטרה זו מתבצע בארבעה תחומים:

  • טיפוח חדשנות בהוראה – פיתוח מקצועי של סגל ההוראה. הרציונל של פעילות המרכז הוא קידום ההוראה על בסיס גיוון, שונות, ייחודיות ויצירתיות. הפעילויות מושתתות על החופש המקצועי והאקדמי של המרצה וחירותו לעשות שימוש במגוון שיטות הוראה על פי הבנתו ומתוך מחויבותו העמוקה לקידום הלמידה של הסטודנטים.
  • שילוב תקשוב בהוראה ובלמידה – העמקת השימוש בטכנולוגיות מתוקשבות ומקוונות בעשייה החינוכית של המכללה. נערכת בחינה מתמדת של טכנולוגיות חדשות והתאמתן להוראה-למידה אקדמית.
  • קידום למידה אקדמית – טיפוח כישורי למידה הנדרשים בכלל, ובסביבה האקדמית בפרט. חיזוק הקשר ההדדי שבין עבודת המרצים וצרכי הסטודנטים.
  • הערכת ההוראה – בתום כל סמסטר מתקיים סקר הערכה ובו נשאלים הסטודנטים לדעתם על הקורס שלמדו ואופן ההוראה בו. כמו-כן, מכשיר את המרצים להערכה עצמית ואת בעלי התפקידים להערכת עמיתיהם. המרכז אחראי על מינוי מצטיינים בהוראה.

 

המרכז מהווה בית חם ומקצועי לסגל המרצים ולסטודנטים. עבור המרצים המרכז מאפשר שיתוף של ידע מתודולוגי בנוגע להוראה והדרכים לקידומה, שיתוף של ידע דיסציפלינרי ודרכי הוראתו ושיתוף של ידע מניסיון אישי. עבור הסטודנטים המרכז מאפשר קידום הלמידה האקדמית וטיפוח מיומנויות המאה ה-21 כנדרש לבוגר מוסד להשכלה גבוהה בימינו.

עוגיות

אתר זה משתמש בעוגיות כדי לשפר את הפונקציונליות של האתר, לספק לך חוויית גלישה טובה יותר ולאפשר לשותפים שלנו לפרסם לך.

מידע המפרט על השימוש בעוגיות באתר זה וכיצד ניתן לדחות אותם, ניתן לצפות במדיניות העוגיות שלנו.

על ידי שימוש באתר זה או לחיצה על "אני מסכים", אתה מסכים לשימוש בעוגיות.