חממות - הרשמה

סדרי הלימודים

הלומד מחויב בנוכחות במפגשים ובהשתתפות באופן פעיל לפחות ב-80% מהשיעורים של הקורס.
סוגי המפגשים:

  • מפגשי למידה פנים אל פנים – המנחה והמשתלמים נמצאים באותו הזמן ובאותו המקום במפגש פנים אל פנים, בפעילויות במליאה, בקבוצות או בייעץ פרטני.
  • מפגשי למידה סינכרוניים – המנחה והמשתלמים נמצאים באותו הזמן במפגש וירטואלי באמצעות כלים כמו וידאו צ'ט, זום, סקייפ וכדומה.
  • מפגשי למידה א-סינכרוניים – המנחה והמשתלמים אינם נמצאים באותו הזמן במפגש וירטואלי. פעילויות מונחות באתר הקורס במודל או באתר שיתופי מתאים אחר.

הלומד מחויב לבצע את המטלות השוטפות ואת המטלה המסכמת על פי דרישות המרצה.

שינויים

יחידת פורשים כנף שומרת לעצמה את הזכות לעריכת שינויים בתכניות הלימודים, בסגל ההוראה ובמועדי הקורסים. במקרה של שינוי תישלח לנרשמים הודעה מתאימה.

פתיחת כל חממה מותנית באישור משרד החינוך ובמספר הנרשמים.
הודעה על קורס שלא ייפתח תימסר לנרשם לכל המאוחר שבוע לפני מועד הפתיחה המתוכנן.

במקרה של ביטול לימודים על ידי יחידת פורשים כנף, יוחזרו דמי הרישום במלואם.

עוגיות

אתר זה משתמש בעוגיות כדי לשפר את הפונקציונליות של האתר, לספק לך חוויית גלישה טובה יותר ולאפשר לשותפים שלנו לפרסם לך.

מידע המפרט על השימוש בעוגיות באתר זה וכיצד ניתן לדחות אותם, ניתן לצפות במדיניות העוגיות שלנו.

על ידי שימוש באתר זה או לחיצה על "אני מסכים", אתה מסכים לשימוש בעוגיות.