תקנון עיון והשאלה בספרייה

סטודנטים, מרצים ועובדי מכללה, יכולים ליהנות משירותי ההשאלה של פריטים מאוסף הספרייה. בוגרי המכללה זכאים לכל שירותי הספרייה במשך שנתיים מיום סיום הלימודים, תמורת הפקדת צ'ק פיקדון בסך 500 ש"ח (המחאה עם תאריך פתוח). בתום התקופה יכולים בוגרי המכללה ליהנות משירותי הספרייה תמורת תשלום של 350 ש"ח והפקדת צ'ק פיקדון.

סטודנטים שלא סיימו חובותיהם רשאים לשאול פריטים עד סוף חודש דצמבר הקרוב לסיום לימודיהם, תמורת הפקדת צ'ק פיקדון. גמלאי המכללה זכאים לכל שירותי הספרייה החל מסיום תפקידם במכללה ועד בכלל.

כרטיס קורא

הזכות לשאילת ספרים היא אישית ואינה ניתנת להעברה. השאלת ספרים מותנית בהצגה של כרטיס קורא בר-תוקף.

כל קורא אחראי לספרים שהושאלו בכרטיס הקורא שלו. במקרה של אובדן הכרטיס, יש להודיע על כך מיד לדלפק ההשאלה ולמזכירת המסלול שבו לומד הסטודנט או לאגף משאבי אנוש (במקרה של מרצה או עובד).

כללי השאלה

השאלת הפריטים תתבצע בדלפק ההשאלה בספריית המרכז לתכנון לימודים הוראה והערכה.
סטודנטים, עובדי מכללה וגמלאים זכאים לשאול 8 פריטים בו זמנית, למשך תקופות שונות על פי סוג הפריט.
מרצים רשאים לשאול פריטים הנחוצים להוראת קורסים בתנאי שפריטים אלה אינם דרושים ללימוד קורסים המתקיימים באותה עת.
מרצה היוצא לשבתון או מרצה שהסתיימה תקופת מינויו במכללה חייב בהחזרת כל הפריטים שברשותו.

השאלה מוגבלת

השאלת לילה: פריטים המסומנים בסרט ירוק נקבעו כעותקים להשאלת לילה בלבד. זמני השאלת עותקים אלה:

יום א'                    מהשעה 13:45 עד השעה 10:00 בבוקר למחרת.
ימים ב' – ד'           מהשעה 13:45 עד השעה 10:00 בבוקר למחרת.
יום ה'                    מהשעה 12:00 עד השעה 10:00 בבוקר ביום א' שלאחריו.
 
ספרי ילדים: ספרי ילדים המסומנים בסרט ירוק נקבעו כעותקים להשאלה למשך שני לילות עד השעה 10:00 בבוקר.
ספרי יעץ ופריטים שמורים אינם ניתנים להשאלה אלא לעיון ולצילום בלבד כנגד הצגת תעודה מזהה.
שימוש והשאלה של פריטים בפורמט דיגיטאלי (קלטות, DVD, תקליטורים) נעשה בכפוף לחוק זכויות יוצרים.
עזרי למידה להמחשה ומשחקים ניתנים להשאלה מוגבלת ואינם ניתנים להארכה. עזרי למידה להמחשה ניתנים להשאלה ללילה עד יומיים. משחקים ניתנים להשאלה לשלושה ימים. ההשאלה של פריטים אלו מוגבלת לשני פריטים מכל סוג לכל קורא.
על השואל חלה החובה לספור את החלקים במשחק או בעזרי הלמידה לפני ההשאלה ולוודא שכל החלקים נמצאים.

החזרת פריטים

יש להחזיר פריטים מושאלים בתאריך ההחזרה הנקוב בפריט, עד שעת הסגירה של הספרייה. ניתן להחזיר את הפריטים בדלפק ההשאלה בספרייה הפדגוגית או לשלשלם לתיבת החזרת הספרים הממוקמת בכניסה לספרייה (מחוץ לבניין) בתוך מעטפה הממוענת לספריית המרכז לתכנון לימודים. זיכויו של פריט שהוחזר לתיבה בזמן שהספרייה סגורה יתבצע ביום העבודה שלמחרת (לא בשבת ובחג), וזהו גם מועד ההחזרה שיירשם במערכת. סטודנט שלא יחזיר פריטים במועד ויצבור קנסות תיחסם בפניו האפשרות לקבל אישורים ממינהל התלמידים. סטודנט שלא ייענה לפניות הספרייה יופנה לוועדת המשמעת של המכללה.
 
קנסות
קורא המאחר בהחזרת פריט יחויב בקנס כספי. זכות ההשאלה והארכת זמן ההשאלה תישלל ממנו בכל הספריות במכללה כל עוד לא שולם הקנס. פריטים שזמן השאלתם מוגבל (השאלת לילה), נושאים קנס מוגדל. הקנסות מחושבים לפי בסיס יומי וכוללים שבתות, חגים וחופשות שבהן הספרייה סגורה.
 
תעריף קנסות
עבור כל יום איחור ייגבה קנס בסך 5 ש"ח לכל פריט.
עבור איחור של השאלת לילה ייגבה קנס בסך 10 ש"ח.
תשלום הקנס יתבצע במזומן או בכרטיס אשראי אצל האחראי על הצילום בספרייה. לאחר התשלום יציג הקורא את השובר החתום בדלפק ההשאלה.

הארכת זמן ההשאלה

למרבית הפריטים הניתנים להשאלה נעשית הארכת השאלה אוטומטית ואין צורך לבצע הארכה על ידי הקוראים.
פריטים שאינם נכללים בהארכה האוטומטית הם:

  • פריטים היוצאים להשאלת לילה
  • משחקים
  • אביזרי למידה
  • ספרי ילדים בהשאלה מוגבלת/

כאשר פריט מוזמן על ידי קורא אחר, לא תתבצע הארכה אוטומטית והודעה על כך שהפריט מוזמן תשלח לכתובת הדוא"ל של הקורא המחזיק בפריט (כתובת הדוא"ל שניתנת לו בבית-ברל או כתובת דוא"ל אישית במידה ויבקש לעדכנה בספרייה). על הקורא להחזיר את הפריט במועד הנקוב במכתב ולא – ישלם קנס
ניתן לבצע הארכת פריטים גם בדרכים הבאות, אם אינו מוזמן על ידי קורא אחר:

  • בטלפון: 09-7476291
  • בדלפק ההשאלה

 
חשוב:
לא ניתן להאריך זמן השאלת פריט אם עבר התאריך שנקבע להחזרתו.
רצוי לברר את אפשרות ההארכה יום לפני תאריך ההחזרה, כך שגם במקרה שבו זמן השאלת הפריט לא ניתן להארכה, ניתן להחזירו לספרייה בזמן וללא תשלום קנס.
 
הזמנת פריטים
ניתן להזמין פריט אשר מושאל לקורא אחר, ולקבלו כשיוחזר. ניתן לבצע הזמנות בשירות עצמי באתר האינטרנט, ובמסופי החיפוש בספרייה ובקמפוס. הזמנה זו מונעת אפשרות להאריך את השאלתו של הפריט. המזמין יקבל הודעה טלפונית כאשר הפריט יגיע, והוא יישמר עבורו בדלפק ההשאלה עד 48 שעות.
 
פריטים אבודים או פגומים 
קורא שאיבד פריט או החזיר פריט פגום יישא בהוצאות הנזק. הקורא יחויב במחיר הפריט ובדמי טיפול או לחילופין ירכוש פריט זהה.

עוגיות

אתר זה משתמש בעוגיות כדי לשפר את הפונקציונליות של האתר, לספק לך חוויית גלישה טובה יותר ולאפשר לשותפים שלנו לפרסם לך.

מידע המפרט על השימוש בעוגיות באתר זה וכיצד ניתן לדחות אותם, ניתן לצפות במדיניות העוגיות שלנו.

על ידי שימוש באתר זה או לחיצה על "אני מסכים", אתה מסכים לשימוש בעוגיות.