סטודנטים, מרצים, עובדי מכללה, ומנויי חוץ שמצטרפים לשירותי הספרייה בתשלום, נהנים משירותי השאלה. בוגרי המכללה שסיימו ארבע שנות לימוד ואת כל חובותיהם לתואר זכאים לכל שירותי הספרייה במשך שנתיים מיום שסיימו את לימודיהם, תמורת הפקדת צ'ק פיקדון. סטודנטים שלא סיימו חובותיהם רשאים לשאול ספרים עד סוף דצמבר הקרוב לסיום לימודיהם, תמורת הפקדת צ'ק פיקדון. גמלאי המכללה זכאים לכל שירותי הספרייה החל מסיום תפקידם במכללה ועד בכלל.

כרטיס קורא

הזכות לשאילת ספרים היא אישית ואינה ניתנת להעברה. השאלת ספרים מותנית בהצגה של כרטיס קורא מגנטי בר-תוקף המונפק על ידי הגורמים הבאים:

  • סטודנטים – המזכירות האקדמית, הספרייה המרכזית.
  • מרצים ועובדים – אגף משאבי אנוש, הספרייה המרכזית.
  • מנויי חוץ – הספרייה המרכזית.

כל קורא אחראי לספרים שהושאלו בכרטיס הקורא שלו. במקרה של אובדן הכרטיס, יש להודיע על כך מיד לדלפק ההשאלה ולמזכירת המסלול שבו לומד הסטודנט או לאגף משאבי אנוש (במקרה של מרצה או עובד).

השאלת ספרי קריאה

  • סטודנטים זכאים לשאול 4 ספרי קריאה למשך 14 יום.
  • עובדי מכללה רשאים לשאול 8 ספרים למשך תקופות הנקבעות על פי סוג הספר.
  • מרצים רשאים לשאול ספרים הנחוצים להוראת קורסים לתקופה של עד סמסטר, ובתנאי שספרים אלה אינם דרושים ללימוד קורסים המתקיימים באותה עת. מרצה היוצא לשבתון או מרצה שהסתיימה תקופת מינויו במכללה חייב בהחזרת כל הספרים שברשותו.
  • גמלאי המכללה זכאים לשאול 4 ספרי קריאה , למשך 14 יום.

החזרת ספרים

יש להחזיר ספרים מושאלים בתאריך ההחזרה. סטודנט שלא יחזיר ספר במועד יקבל תזכורות בדואר או בדואר אלקטרוני. אחרי חודש איחור, תיחסם בפניו האפשרות לקבל אישורים ממינהל התלמידים. סטודנט שלא ייענה לפניות הספרייה יופנה לוועדת המשמעת של המכללה.

קנסות

​קורא המאחר בהחזרת ספר יחויב בקנס כספי. זכות ההשאלה תישלל ממנו כל עוד לא שולם הקנס. הקנסות מחושבים לפי בסיס יומי וכוללים שבתות, חגים וחופשות שבהן הספרייה סגורה.
עבור כל יום איחור ייגבה קנס בסך 5 ש"ח לכל ספר.
תשלום הקנס יתבצע במזומן או בכרטיס אשראי אצל האחראי על הצילום בספרייה. לאחר התשלום יציג הקורא את השובר החתום בדלפק ההשאלה.

הארכת זמן השאלה

לכל הספרים המושאלים, נעשית הארכה אוטומטית, ואין צורך לבצע הארכה על ידי הקוראים. כאשר ספר מוזמן על ידי קורא אחר, לא תתבצע הארכה אוטומטית והודעה על כך שהספר מוזמן תישלח לכתובת הדוא"ל של הקורא המחזיק בספר (התיבה שניתנת לו בבית ברל או כתובת דוא"ל אישית אם ביקש לעדכנה בספרייה המרכזית).

הזמנת ספרים

ניתן להזמין ספר המושאל לקורא אחר, ולקבלו כשיוחזר. ניתן לבצע הזמנות במסך המצאי של כל ספר בקטלוג הספרייה. הזמנה זו מונעת את האפשרות להאריך את השאלתו של הספר. המזמין יקבל הודעה טלפונית כאשר הספר יגיע לספרייה, והוא יישמר עבורו בדלפק ההשאלה עד 48 שעות.

 

 

עוגיות

אתר זה משתמש בעוגיות כדי לשפר את הפונקציונליות של האתר, לספק לך חוויית גלישה טובה יותר ולאפשר לשותפים שלנו לפרסם לך.

מידע המפרט על השימוש בעוגיות באתר זה וכיצד ניתן לדחות אותם, ניתן לצפות במדיניות העוגיות שלנו.

על ידי שימוש באתר זה או לחיצה על "אני מסכים", אתה מסכים לשימוש בעוגיות.