הכשרה מעשית – בית ספר לפיתוח מקצועי ‎ (PDS)‎

PDS – Professional Development Schools

הכשרת מורים נחשבת לנדבך הראשון לאורך חייו המקצועיים של המורה. נדבך זה צריך להיות מעוגן ‏בהתנסות משמעותית בבית הספר המאמן ובזיקה לקהילת המורים שבו ולפעילויות הבית ספריות‎.‎
הדגם של "בית הספר להתפתחות מקצועית (PDS)", המיושם כיום בתכנית ההכשרה של הפקולטה לחינוך ‏במכללה האקדמית בית ברל, מושתת על עיקרון השותפות כערך מוביל ועל דאגה ומחויבות הדדית לקידום ‏והתפתחות של כלל הגורמים המעורבים בשותפות זו‎.‎

הדגש בהכשרה המעשית הוא על השותפות בכל הקשור ליחסי הגומלין בין המוסד המכשיר (אקדמיה) לבין ‏השדה החינוכי (בתי הספר והגנים). כאשר המגמה היא לכונן שותפות עם הארגונים המאמנים ולהפוך אותם ‏לשותפים פעילים יותר בתהליך הכשרת המורים. המורים והגננות המאמנים הם חלק מהשותפים בעשייה ‏החינוכית‎. ‎

במסגרת ההכשרה להוראה בבתי הספר והגנים, מתנסים הסטודנטים בהוראה מודרכת במוסדות החינוך ‏הפועלים על פי דגם ייחודי של בית ספר לפיתוח מקצועי Professional Development School – P.D.S.‎. במהלך ההתנסות מהווה הסטודנט חלק ממערך בית הספר והגן הוא לומד להכיר את המערכת, מתנסה ‏בהוראה ומשתתף בפעילות חונכות של תלמידים יחידים או קבוצת תלמידים. ההתנסות מתקיימת במתכונת ‏של יום בשבוע, ושבוע התנסות מרוכז במהלך השנה‎.‎

מאפיינים יישומיים של דגם השותפות

  1. חניכה רפלקטיבית משותפת. ההתנסות המעשית מלווה לאורך כל תקופת ההכשרה בהנחיה משותפת ושיח ‏רפלקטיבי של מורים מאמנים מהשדה ומדריך פדגוגי מהמכללה, המסייעים למתכשר לפרש את התנסותו ‏המעשית באופן רפלקטיבי ולהעניק לו משמעות. הפרשנות מתבצעת באמצעות תהליכי תיעוד ומשוב שיטתיים‎.‎
  2. מגוון מסגרות התנסות במערכת החינוכית. הלמידה מתרחשת במסגרות למידה שונות הכוללות סוגים ‏שונים ומגוונים של מסגרות התנסות (כיתה, מסגרות חניכה, מעורבות בפעילות צוות, מעורבות מסגרות סיוע ‏בשיעורי בית או פעילות חברת הנעורים או הילדים), בהם ניתן ביטוי למערך המסגרות בהן מעורב מורה ‏בביה"ס. במסגרות אלה ניתן ביטוי לידע פרקטי-התנסותי מקיף ומגוון המתהווה במערכת החינוכית אליה ‏נחשף המתכשר להוראה‎.‎
  3. קהילה לומדת כעיקרון מנחה בהתפתחות. מערך השותפות מבוסס על תהליכי למידה מקצועיים ומתמשכים ‏בהם יש גם ביטוי לעבודת צוות ולמעורבות בתהליך קבלת החלטות פדגוגיות, במסגרת של קהילה לומדת. ‏מסגרות אלה מתרחשות בצוות מקצוע או שכבה בהן, המתכשרים נחשפים לניסיונם של מורים חונכים ותיקים. ‏יש ביטוי להעשרה הדדית בידע וניסיון ואף ניתן משוב לכלל הגורמים המעורבים בעשייה החינוכית‎.‎
  4. עיצוב זהות מקצועית. במערך מתפתחות הזדמנויות לעיצוב ולגיבוש זהות מקצועית של המתכשר להוראה ‏בעקבות התנסות בסביבה אותנטית הדומה לסביבת העבודה. יש למתכשר אפשרויות לחשוף את מניעיו ‏והכרעותיו לגבי הבחירה בעיסוק ההוראתי, ואף מפתחים דיונים ערכיים מכוננים המסייעים למתכשר לבחון את ‏מורכבות פרופסיית ההוראה ואת החולשות והחוזקות של הפרט במהלך התמודדות עם מרכיבי הפרופסיה‎.‎
  5. מערכת תומכת המגבירה מחויבות הדדית. במערך השותפות מתפתחת מערכת תמיכה‎ (caring) ‎רגשית ‏חזקה מצד ביה"ס ומצד גורמי המכללה המסייעים הן לסטודנטים והן לתלמידים. תמיכה זו מגבירה מחויבות ‏הדדית להצלחת ההתנסות ולפיתוח גישה חיובית ותומכת בהכרעה לעיסוק בהוראה ולמכוונות בקידום ‏הלומדים‎.‎
  6. מערכי בקרה והערכה נלווים. המרכיב של בקרת האיכות הינו מעמודי התווך של המערך. כלל מערכי ‏השותפות מלווים בתהליכי הערכה מעצבים המסייעים להאיר באלומה מיוחדת מוקדי עניין למעקב ‏ולהתמודדות, לצורך הפקת משוב. הערכה מהווה חלק מתהליכי הלמידה במסגרות הקהילה הלומדת ‏בפורומים לקבלת החלטות של מובילי המערך‎.‎

ניתן לומר שההנחה בבסיס השותפות היא שיש ביכולתה לגשר בין תיאוריה ומעשה ולקדם תהליכי התחדשות, ‏הן בבתי הספר והן במוסד ההכשרה וזאת באמצעות שיתוף הדדי בידע ובניסיון ובאמצעות הרצון לקדם צמיחה ‏של כלל המעורבים בתהליך‎.‎

עוגיות

אתר זה משתמש בעוגיות כדי לשפר את הפונקציונליות של האתר, לספק לך חוויית גלישה טובה יותר ולאפשר לשותפים שלנו לפרסם לך.

מידע המפרט על השימוש בעוגיות באתר זה וכיצד ניתן לדחות אותם, ניתן לצפות במדיניות העוגיות שלנו.

על ידי שימוש באתר זה או לחיצה על "אני מסכים", אתה מסכים לשימוש בעוגיות.