כניסה
המכללה האקדמית בית ברל > הרשמה > תנאי קבלה > אנגלית למטרות פטור אקדמי

אנגלית למטרות פטור אקדמי

  1. על כל מועמד לגשת למבחן אמי"ר או אמיר"ם לפני תחילת הלימודים לקביעת רמתו באנגלית.
  2. כל הסטודנטים יידרשו להתחיל בלימודי האנגלית מהסמסטר הראשון ללימודיהם במוסד, למעט סטודנטים שסווגו לרמת מתקדמים א' או רמת מתקדמים ב' שיוכלו להתחיל את לימודיהם במהלך כל שנת הלימודים הראשונה.
  3. הסטודנטים יידרשו לסיים את חובות לימודי האנגלית, עד לרמת הפטור, לא יאוחר מסוף השנה של השנה הקודמת לשנה האחרונה ללימודיהם (סוף שנה ג). סטודנט שלא ישיג רמת פטור עד אז לא יורשה לעבור לשנה הבאה.
  4. סטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תשפ"ב ורמתם במבחן המסווג באנגלית היא מתקדמים ב' או פטור, יצטרכו ללמוד קורסי תוכן בשפה האנגלית שיינתנו על ידי הפקולטה אליה הם שייכים. סטודנט עם רמת פטור במבחן המסווג באנגלית יחויב בשני קורסי תוכן בשפה האנגלית, וסטודנט שסווג לרמת מתקדמים ב יחויב ללמוד את קורס מתקדמים ב ובנוסף קורס תוכן אחד באנגלית.
  5. לימודי האנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות בכל הרמות כוללים הוראה והערכה של  כל ארבעת מיומנויות השפה האנגלית (דיבור, האזנה, כתיבה וקריאה). 
  6. למען הסר ספק, סטודנט רשאי בכל שלב בלימודיו להחליט להיבחן במבחנים החיצוניים כאמור לעיל על-מנת שתיקבע מחדש רמת האנגלית שלו לצורך סיווגו, לרבות לצורך מתן פטור.

תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*