כניסה

מאמרים בעברית

 • אלפרט, ב., בכר, ש., היוש, ט., מירו-יפה, א., פאול-בנימין, א. (2010). שיתופיות בהערכה של תהליכים חינוכיים: דגמים ומקרים בין היררכיה לשוויוניות. עיונים בחינוך, 2-1, 184-162.
 • אלפרט,ברכה וכפיר דרורה (2003). מחקר פעולה: ידע ויצירתו המשותפת בשדה דפים, 36, 10-37.
 • ארנון, רחל ויעקב בר-זוהר (2002). מקצוע ההוראה מנקודת ראות של תלמידים, מורים, פרחי הוראה והורים. בתוך: ב. פרסקו וד. כפיר (עורכות). דיאלוג מתמשך: ההכשרה להוראה והמעשה החינוכי.
 • ארנון, רחל, מיכל שני וטלי זייגר (2002). מחשבות של מורים אודות מקצועם. מתוך ב. פרסקו וד. כפיר (עורכות). דיאלוג מתמשך: ההכשרה להוראה והמעשה החינוכי.
 • ארנון, רחל, מיכל שני וטלי זייגר (2000). תמונות העולם המקצועית של מורים. בתוך פ. נאסר, נ. חטיבה וז. שרץ (עורכות). המחקר בחינוך ויישומו בעולם משתנה (עמ' 374-377). תל-אביב: רכס.
 • ארנון, רחל, מיכל שני וטלי זייגר (1998). מטפורות של הוראה והשלכותיהן לתפקיד היועץ. בתוך: ר. לזובסקי וש. פלדמן (עורכות), מרחב ונחלה בייעוץ חינוכי (עמ' 229-260). רכס הוצאה לאור פרויקטים חינוכיים בע''מ.
 • ארנון,רחל, מיכל שני, טלי זייגר, יעקב בר-זוהר, אלי כהן ודרורה כפיר (1997). אמונות של מורים ואנשי חינוך: תחושות שליטה והשפעה, ייעוד מקצועי והתנסויות טובות וגרועות שהם זוכרים. בתוך: נ.אפרתי ור. לידור (עורכים), הכשרת מורים: שמרנות, התפתחות וחדשנות- ספר המאמרים (עמ' 242-225). תל אביב: מכון מופ''ת.
 • ארנון, רחל ויעקב בר-זוהר,(1993). מה חושבים פרחי הוראה על המקצוע שהם עתידים לעסוק בו . דרכים להוראה, חוברת 2, 104-79.
 • אשכנזי, צחי (2002). המתכשר להוראה כחוקר מתחיל: צרכים וקשיים בביצוע עבודה סמינריונית מחקרית. בתוך: ב. פרסקו וד. כפיר (עורכות). דיאלוג מתמשך: ההכשרה להוראה והמעשה החינוכי.
 • אשכנזי, צחי, טלי זייגר, שלומית בכר ודרורה כפיר (2000). התמדה בלימודים במכללה להכשרת מורים: מחויבות והשתלבות בשנים א-ב. בתוך: פ. נאסר, נ. חטיבה וז. שרץ (עורכות). המחקר בחינוך ויישומו בעולם משתנה (עמ' 628-630). תל-אביב: רכס.
 • בנימין-פאול, אילנה ויעל שילוח (2000). פעילות עמיתים-מלווים מנקודת מבטם של מרצים חדשים במכללה: סיכום ממצאי הערכה. בתוך: פ. נאסר, נ. חטיבה וז. שרץ (עורכות). המחקר בחינוך ויישומו בעולם משתנה (עמ' 667). תל-אביב: רכס.
 • בר-זוהר,יעקב ורות לוסטיג (1996) משאבים ותסכולים בהוראה - היבט פנומנולוגי.
 • בר-זוהר, יעקב (2002). מעבר מקצונה בצה''ל לתחום החינוך. בתוך: ב. פרסקו וד. כפיר (עורכות). דיאלוג מתמשך: ההכשרה להוראה והמעשה החינוכי (עמ' 144-124). תל אביב, מכון מופ''ת.
 • גץ, אירית וגבריאלה דותן (2002). התכנים הרצויים בהכשרת ספרנים לעבודה עם תלמידים על פי תפיסתם של מנהלי ספריות. בתוך: ב. פרסקו וד. כפיר (עורכות). דיאלוג מתמשך: ההכשרה להוראה והמעשה החינוכי (עמ' 244-222). תל אביב, מכון מופ''ת.
 • היוש, ט. ופרסקו, ב. (2006). מכינה קדם-אקדמית במכללה להכשרת מורים כהזדמנות שנייה בעבור קבוצות חלשות הישג. דפים, 41, 87-108.
 • היוש, טלי, ברברה פרסקו ושולי בכר (2000). המשך לימודים בקרב בוגרי מכינה קדם-אקדמית שליד מכללה לחינוך: בדיקת הקשר לרקע חברתי, הישגים קודמים ושאיפות. בתוך: פ. נאסר,נ. חטיבה וז. שרץ (עורכות). המחקר בחינוך ויישומו בעולם משתנה (עמ' 630-633). תל-אביב: רכס.
 • ורטהיים, חרותה וברברה פרסקו. (2002). המפגש בין חונך לילד: תרומת העיסוק - חרותה. דפים ,34 , 135-153.
 • ורטהיים, חרותה וטלי היוש (2002). גיוס מערך ההכשרה להוראה למטרות חברתיות-חינוכיות. בתוך: ב. פרסקו וד. כפיר (עורכות). דיאלוג מתמשך: ההכשרה להוראה והמעשה החינוכי (עמ' 210-193). תל-אביב: מכון מופ''ת.
 • כפיר, דרורה, ברברה פרסקו ואילנה בנימין-פאול (2003). חובות פרופסיונליות ואינפלציה של ציונים בחינוך הגבוה. מגמות, מב (2), 296-313.
 • כפיר, דרורה (2002). המחקר במכללות להכשרת מורים בעידן התואר השני בחינוך: שני קשיים ותקווה אחת. שבילי מחקר,איגרת מס' 7 6-7.
 • כפיר, דרורה, שלומית בכר וטלי זייגר (2002). נשירה ונושרים מן הלימודים במכללה: תשמ''ט-
  תשנ''ה. בתוך: ברברה פרסקו ודרורה כפיר (עורכות): דיאלוג מתמשך: הכשרה להוראה והמעשה החינוכי (עמ' 104-81). תל-אביב: מכון מופ''ת.
 • כפיר, דרורה ושלומית בכר (2002). ההוראה בדרך לפרופסיה: תפיסת אפיוניהם של מורים בעיני
  העוסקים בהוראה והמכשירים עצמם לעסוק בה. בתוך:ברברה פרסקו ודרורה כפיר (עורכות):
  דיאלוג מתמשך: הכשרה להוראה והמעשה החינוכי (עמ' 34–53). תל אביב: מכון מופ''ת.
 • כפיר, דרורה, רבקה לזובסקי ואילנה בנימין-פאול (2002). מועמדים רבים למגמה קטנה: תהליך
  הברירה של מועמדים ללימודים במגמה לייעוץ חינוכי.בתוך: ברברה פרסקו ודרורה כפיר
  (עורכות).דיאלוג מתמשך: הכשרה להוראה והמעשה החינוכי (עמ' 169-145). תל אביב: מכון מופ''ת.
 • כפיר, דרורה, ותמר אריאב (התקבל לפרסום). הרפורמה בהכשרת מורים: מהלך חלקי ותוצאותיו.
  מגמות.
 • כפיר, דרורה (2002). תכניות בית-ספריות והערכתן: פן נוסף בתפקידו המערכתי של היועץ החינוכי. בתוך: לזובסקי, רבקה וציפי בר-אל (עורכות. מסע של תקווה: ייעוץ בעידן של אי וודאות (עמ' 395-406). אבן יהודה: רכס.
 • כפיר, דרורה ושלומית בכר (2002). ההוראה בדרך לפרופסיה מן הלימודים במכללה: תשמ''ט-תשנ''ה. מתוך ב. פרסקו וד. כפיר (עורכות). דיאלוג מתמשך: ההכשרה להוראה והמעשה החינוכי (עמ'104-81). תל אביב: מכון מופ''ת.
 • כפיר, דרורה (2001). ועדת המינויים לדרגות קידום במכללת בית ברל: סיכום והערכה של שלב העיצוב תשנ''ח-תש''ס). מצב העניינים, עיתון מכללת בית ברל גיליון מס' 15, עמ' 6-10.
 • כפיר, דרורה, רבקה לזובסקי ואילנה בנימין-פאול (2002). מועמדים רבים למגמה קטנה: תהליך הברירה והקבלה של מועמדים ללימודים לייעוץ חינוכי. מתוך ב. פרסקו וד. כפיר (עורכות).דיאלוג מתמשך: ההכשרה להוראה והמעשה החינוכי (עמ' 169-145). תל אביב: מכון מופ''ת.
 • כפיר, דרורה, ברברה פרסקו ואילנה בנימין-פאול (2003). חובות פרופסיונליות ואינפלציה של ציונים בחינוך הגבוה. מגמות, מב' (2), 292-313.
 • כפיר, דרורה, שמואל שמאי ועינת קינן (2001). סוגיות ודילמות אתיות במחקר במכללות להכשרת עובדי הוראה וחינוך. דפים, 32. 29-10.
 • כפיר, דרורה (2001). ועדת המינויים לדרגות קידום במכללת בית ברל: סיכום והערכה של שלב העיצוב (תשנ''ח-תש''ס). מצב העניינים, מס' 15, 6-10.
 • כפיר, דרורה וברברה פרסקו, (2000). הערכת סטודנטים בשיעורי מבוא ובשיעורים מתקדמים: הציונים ותפיסות המרצים במכללה אקדמית להכשרת מורים. בתוך: ל. כרמיאל וצ. ליבמן (עורכות). סוגיות בהערכה ובמדידה (עמ' 87-100). תל-אביב: מכון מופ''ת.
 • כפיר, דרורה, צפורה ליבמן ושמואל שמאי (1999) תפקידיה ותרומתה של הפעילות המחקרית במכללות האקדמיות להכשרת מורים: נייר עמדה, דפים,28 17-8.
 • כפיר, דרורה (1998). לסוגיית החופש האקדמי במכללות האקדמיות: פתיחת דיון. מצב הענינים. עיתון מכללת בית ברל. גליון מס' 11. עמ' 5-2.
 • כפיר, דרורה, פאדיה נאסר וברברה פרסקו. (1998) ההשתלבות בעבודה של בוגרי המסלולים לחינוך בלתי-פורמלי במכללת בית ברל. עיונים בחינוך, 3(2), 59-82.
 • כפיר, דרורה, נעמי פייגין וחיים אדלר (1996). השינויים באיפוני התלמידים במוסדות להכשרה להוראה משנות ה-70 עד שנות ה-90. מגמות, לז(3), 359-340.
 • כפיר, דרורה, ברברה פרסקו ואילנה בנימין-פאול (1998). ציונים והערכות בחינוך הגבוה. דברים, 1, 142-129.
 • כפיר, דרורה, ברברה פרסקו, פאדיה נאסר ורחל ארנון (1996). ההשתלבות בעבודה של בוגרי עשרה מחזורים של הכשרה להוראה במכללת בית ברל. דפים, 22, 70-54.
 • כפיר, דרורה ויעל שילוח (1993). הערכת ההוראה ושיפורה במכללה להכשרת עובדי חינוך: מושגים ועקרונות. דפים, 16, 36-29.
 • כפיר, דרורה ובעז שני (1993).''שחיקה בעבודה והרצון להסבה מקצועית. דפים, 17, 97-87.
 • לזובסקי, רבקה, ואביבה שמעוני (התקבל לפרסום). תפקיד היועץ החינוכי המאמן – דיאלוג בין רצוי ומצוי. דפים.
 • לזובסקי, רבקה, וטלי זייגר (התקבל לפרסום). הסטאז' בהוראה – הערכת התרומה של המורה החונך, של סדנת הסטאז', ושל התכנית בכללותה על-ידי מתמחים במסלולי הכשרה שונים. דפים.
 • לזובסקי, רבקה (1998). תפיסת תפקיד ההכוון במכלול תפקידי היועץ - שינוי והמשכיות. הייעוץ החינוכי, אוגוסט, 171-158.
 • לזובסקי, רבקה ורות שריפט (2002). ההתנסות המוקדמת של סטודנטים להוראה במערכת החינוך: קשיים ותרומה. בתוך: ב. פרסקו וד. כפיר (עורכות). דיאלוג מתמשך: ההכשרה להוראה והמעשה החינוכי (עמ' 221-211). תל אביב: מכון מופ''ת.
 • לזובסקי, רבקה ושולמית בכר (2000). הצהרה וביצוע החינוכי: בחינה מחודשת של סגנון עבודה מערכתי לעומת סגנון עבודה פרטני. בתוך: פ. נאסר, נ. חטיבה וז. שרץ (עורכות). המחקר בחינוך ויישומו בעולם משתנה (עמ' 521-523). תל-אביב: רכס.
 • לזובסקי, רבקה ושלומית בכר (1999). הצהרה וביצוע בייעוץ חינוכי בבית-הספר: בחינה מחודשת של סגנון עבודה מערכתי לעומת סגנון עבודה פרטני. עיונים בחינוך, 4 (1), 33-58.
 • לזובסקי, רבקה (1998). אוטונומיה וייחודיות בייעוץ חינוכי. בתוך: ר. לזובסקי וש. פלדמן (עורכות), מרחב ונחלה בייעוץ חינוכי (עמ' 39-74). רכס הוצאה לאור פרוייקטים חינוכיים בע''מ.
 • לזובסקי, רבקה (1997). שילוב בין ייעוץ חינוכי לבין הוראה - בטחון תעסוקתי מול זהות מקצועית מובחנת. הייעוץ החינוכי, 6, 11-19.
 • לזובסקי, רבקה (1997). מיקומו ומעמדו של היועץ בבית-הספר והדימוי הציבורי של מקצוע הייעוץ - תפיסות וסתירות. הייעוץ החינוכי, 6, 20-34.
 • לזובסקי, רבקה ושולמית בכר (1999). היועץ החינוכי הפרופסיונלי: אוריינטציה פרופסיונלית וזהות מקצועית במהלך הסוציאליזציה הפורמלית לייעוץ חינוכי. הייעוץ החינוכי.
 • לזובסקי, רבקה ושלומית בכר (1999). הצהרה וביצוע בייעוץ חינוכי בבית-הספר: בחינה מחודשת של סגנון עבודה מערכתי מול סגנון עבודה פרטני. עיונים בחינוך.
 • לזובסקי,רבקה ושולמית בכר (1997). רכישת תפקיד נוסף כדרך להתפתחות המורה: על מורים אקדמאיים שעברו הסבה לייעוץ חינוכי ומוסיפים לעבוד בהוראה. בתוך: נ. אפרתי ור. לידור (עורכים), הכשרת מורים: שמרנות, התפתחות וחדשנות- ספר המאמרים (עמ' 452-443). תל אביב: מכון מופ''ת.
 • לזובסקי, רבקה ושלומית בכר (1997). שינוי קריירה באמצע החיים: על מורים אקדמאים שבחרו לעבור הסבה מקצועית לייעוץ חינוכי. דפים, 24, 73-56.
 • לזובסקי, רבקה ושולמית בכר (1995). המחוייבות למקצוע הייעוץ: השתלבות, התמדה בעיסוק ושביעות רצון מן העבודה. הייעוץ החינוכי, ה, 122-97.
 • לייזר, י. וורטהיים, ח. (2003). הנכונות ליישום ותפיסת היעילות של דרכי הוראה מגוונות בכיתות משלבות בקרב פרחי הוראה דפים, 35.
 • נאסר, פאדיה וברברה פרסקו (2003). משוב על המשוב: עמדות ותפיסות של מרצים כלפי הערכת ההוראה. עיונים בחינוך, 5(2), 197-213.
 • נאסר, פאדיה ונסים עמרני (2002). מורים בפועל המשלימים לתואר אקדמי: מניעים, שביעות רצון מהלימודים ומהשילוב עם פרחי הוראה. בתוך: ב. פרסקו וד. כפיר (עורכות). דיאלוג מתמשך: ההכשרה להוראה והמעשה החינוכי (עמ' 123-105). תל אביב: מכון מופ''ת.
 • נאסר,פאדיה וניסים עמרני (2001). אקדמיזציה של מורים בפועל: הביטים של שביעות רצון מהלימודים ומהשילוב בקורסים משותפים עם סטודנטים להוראה, ותרומת הלימודים למורה ולהוראה. בתוך: ר.לזובסקי,ת.אריאב, ע.קינן (עורכות). הכשרת מורים והתפתחותם המקצועית: חילופי רעיונות (עמ' 24-13). תל אביב: מכון מופ''ת.
 • פייגין, נעמי, תמר אריאב ודרורה כפיר (1998). הרפורמה בתכניות לימודים של הכשרת המורים בישראל. בתוך: חנה איילון (עורכת), תכניות לימודים בהבניה חברתית. אוניברסיטת תל-אביב: רמות, בסדרת חינוך וחברה.
 • פייגין, נעמי ודרורה כפיר (1994). איפיוני הלומדים במסלולים השונים בהכשרה להוראה. דפים, 19, 24-7.
 • פלר, ענת, גלעדה אבישר, חרותה ורטהיים ורבקה רייכנברג (2000). עמיתים מלווים – רפלקציה על פעילות הצוות. בתוך: פ. נאסר, נ. חטיבה וז. שרץ (עורכות). המחקר בחינוך ויישומו בעולם משתנה (עמ' 666-667). תל-אביב: רכס.
 • פרסקו, ברברה, חירותה ורטהיים, ומיכל היישריק-עמוסי (2005). למידה באמצעות חונכות: פרחי הוראה חונכים ילדים בסיכון. בתוך: ר. לידור, ב. פרסקו, מ. בן-פרץ ומ. זילברשטיין (עורכים), צמתים במחקר חינוכי: שיקולי דעת של חוקרים (עמ' 300-280). תל-אביב: מכון מופ''ת.
 • פרסקו, ברברה (2002). הוראה אחרת במכללה: שתי חלופות של הוראה בצוות. בתוך: ב. פרסקו וד. כפיר (עורכות). דיאלוג מתמשך: ההכשרה להוראה והמעשה החינוכי (עמ' 266-247). תל אביב: מכון מופ''ת.
 • פרסקו, ברברה וטלי היוש (2002). מורים בתהליך שינוי: השפעת ההשתתפות בהשתלמות 'השפה ומחשבים במכלול'. בתוך: ב. פרסקו וד. כפיר (עורכות). דיאלוג מתמשך: ההכשרה להוראה והמעשה החינוכי (עמ'399-381). תל אביב, מכון מופ''ת.
 • פרסקו,ברברה, דרורה כפיר ואילנה בנימין-פאול (2002). הדרך אל הציון שיקול מרצים במתן ציונים במכללה אקדמית לחינוך. על הגובה גליון 1 עמ' 31-28.
 • פרסקו, ברברה, פאדיה נאסר ויעל שילוח (2000). פיתוח כלים להערכה מעצבת של ההוראה. בתוך פ. נאסר, נ. חטיבה וז. שרץ (עורכות). המחקר בחינוך ויישומו בעולם משתנה (עמ' 665-666). תל-אביב: רכס.
 • פרסקו, ברברה (1997). הפעילות של יחידת המחקר במכללה. מצב הענינים, עיתון מכללת בית ברל. גליון מס' 8. עמ' 11-10.
 • רייכנברג, רבקה, רבקה לזובסקי וטלי זייגר (2000). התנסות בזמן אמת – תפיסות ועמדות של סטודנטים כלפי הסטאז' בהוראה. בתוך: פ. נאסר, נ. חטיבה וז. שרץ (עורכות). המחקר בחינוך ויישומו בעולם משתנה (עמ' 839-841). תל-אביב: רכס.
 • רש, נורה ודרורה כפיר (התקבל לפרסום). מיזוג חינוכי בישראל: שלושים שנים של מדיניות הססנית בצל אידיאולוגיה משתנה. מגמות.
 • שילוח, יעל וברברה פרסקו (2002). מורי מורים ותלמידיהם מעריכים הוראה במכללה – האם קיימת התאמה ביניהם? בתוך: ב. פרסקו וד. כפיר (עורכות). דיאלוג מתמשך: ההכשרה להוראה והמעשה החינוכי (עמ' 289-267). תל אביב: מכון מופ''ת.
 • שילוח, יעל, רות שריפט ומיכל היישריק-עמוסי (2002). פיתוח ''תלקיט למורה החדש'' במכללה להכשרת מורים. בתוך: ב. פרסקו וד. כפיר (עורכות). דיאלוג מתמשך: ההכשרה להוראה והמעשה החינוכי (עמ' 304-291). תל-אביב: מכון מופ''ת.
 • שילוח, יעל ואילנה בנימין-פאול (2002). ליווי מורים חדשים במכללה על-ידי ''צוות עמיתים מלווה'' – כיצד הוא נתפס בעיני מורים שלוו?. בתוך: ב. פרסקו וד. כפיר (עורכות). דיאלוג מתמשך: ההכשרה להוראה והמעשה החינוכי (עמ'346-315). תל אביב: מכון מופ''ת.
 • שילוח, יעל (2000). ''הפרוייקט להערכת ההוראה ושיפורה'': התפיסה הרעיונית. בתוך: פ. נאסר, נ. חטיבה וז. שרץ (עורכות). המחקר בחינוך ויישומו בעולם משתנה (עמ' 664-665). תל-אביב: רכס.
 • שילוח, יעל, גלעדה אבישר, ענת פלר ויעקב בר-זוהר (1997). תמיכת עמיתים כמנוף לשיפור ההוראה של מורי מורים. בתוך: נ. אפרתי ור. לידור (עורכים), הכשרת מורים: שמרנות, התפתחות וחדשנות - ספר המאמרים (עמ' 452-443). תל אביב: מכון מופ''ת.
 • שילוח, יעל וברברה פרסקו (1997). האם הכשרה ונסיון מקצועיים מנבאים הצלחה בהוראה במכללה להכשרת מורים?. בתוך: נ. אפרתי ור. לידור (עורכים), הכשרת מורים: שמרנות, התפתחות וחדשנות-ספר מאמרים (עמ' 682-673). תל-אביב: מכון מופ"ת.
 • שיף, עופר, יעקב בר-זוהר, דרורה כפיר וטלי זייגר (1997). הכשרת פרחי הוראהלהתמודדות עם נושא השואה: הערכת תוכנית והצעה למודל חדש. דפים, 23, 26-7.
 • שמאי, שמואל, דרורה כפיר, ציפורה ליבמן ועינת קינן (2000). גורמים המשפיעים על הפעילות המחקרית ותרבות המחקר במכללות להכשרת מורים. דפים, 30, 169-150.
 • שני,בעז ודרורה כפיר (1996) שחיקה בעבודת ההוראה והרצון להסבה מקצועית: תגובות משתלמים לסקר בתחילה ובסוף שנת ההשתלמות. דפים, 22, 83-71.
 • שני מיכל וטלי זייגר (2002). פיתוח ותיקוף ראשוני של כלי אבחון לתהליכים בסיסיים בקריאה ובכתיב: דפוסים התפתחותיים והדגמה ליישום בתהליך הערכה של תלמיד מתקשה בקריאה ובכתיב. בתוך: ב. פרסקו וד. כפיר (עורכות). דיאלוג מתמשך: ההכשרה להוראה והמעשה החינוכי (עמ' 380-349). תל אביב, מכון מופ''ת.

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*