הלוואות מותנות רגילות של משרד החינוך

למי מיועדות ההלוואות?

​הלוואה מותנית רגילה היא הלוואה של משרד החינוך שהופכת למענק כאשר הסטודנט עומד בתנאים שיפורטו בהמשך.
גובה ההלוואה המותנית נקבע על ידי משרד החינוך בהתאם למסגרת התקציבית.
מועד הגשת בקשה להלוואה: יש למלא טופס בקשה להלוואה מותנית ולהעבירו למשרד הדקאן בתחילת שנת הלימודים ולא יאוחר מתאריך 15.11.2022.
מועד משוער לאישור ההלוואה: במהלך סמסטר ב' תשפ"ג. סטודנט שתאושר בקשתו להלוואה מותנית יידרש לחתימת ערב אחד בבנק.

תנאי זכאות להלוואה מותנית

1. סטודנט סדיר לתואר ראשון שציונו המשולב 540 לפחות.
2. לימודים בהיקף של 24 ש"ש לפחות כולל התנסות בהוראה בכל אחת מהשנים א'-ג'.
3.  המשך לימודים באותו מסלול/מקצוע נשואי ההלוואה המותנית.
4.  שכר הלימוד אינו ממומן במלואו על ידי משרד ממשלתי כלשהו.
5.  אזרחות ישראלית.

תנאי התחייבות למקבלי הלוואה מותנית

1. הסטודנט מתחייב ללמוד בתכנית לימודים אקדמית ארבע שנתית ברצף לתואר אקדמי ראשון "בוגר בהוראה" ( B.Ed); לימודים לתעודת הוראה לבוגרי מסלולי הכשרה אקדמיים.

2. שנת ההתמחות בהוראה (סטאז') תיחשב כשנת החזר ראשונה בתנאי שהבוגרים סיימו את כל חובותיהם לתואר "בוגר בהוראה" ( B.Ed) ולתעודת הוראה ועומדים בתנאי ההחזר.

3. הבוגרים יחויבו לעבוד בהיקף של 1/3 משרה לפחות בשנת הסטאז' ובכל שנת החזר. במקרה שלא ישובצו בהיקף כזה, יוכלו לצבור את הנדרש ביותר משנה אחת ובתנאי שהיקף ההעסקה לא יפחת מ-1/3 משרה בכל שנה.

4. עבודה בהוראה ללא תעודת הוראה ושלא במסגרת התמחות בהוראה, לא תוכר לצורך מילוי התחייבות.

5. ההשתלבות בעבודה בהוראה מוטלת על הבוגר, ועל מקבל ההלוואה המותנית החובה להחזירה אם לא ישתלב בהוראה בכפיפות לתנאים לקבלת ההלוואה.

עוגיות

אתר זה משתמש בעוגיות כדי לשפר את הפונקציונליות של האתר, לספק לך חוויית גלישה טובה יותר ולאפשר לשותפים שלנו לפרסם לך.

מידע המפרט על השימוש בעוגיות באתר זה וכיצד ניתן לדחות אותם, ניתן לצפות במדיניות העוגיות שלנו.

על ידי שימוש באתר זה או לחיצה על "אני מסכים", אתה מסכים לשימוש בעוגיות.