הלוואות מותנות מועדפות של משרד החינוך

למי מיועדות ההלוואות?

 • סטודנטים לתואר ראשון בהתמחויות  – אנגלית, לשון עברית, מתמטיקה, מקרא, חינוך הגיל הרך, חינוך מיוחד (שנה א), מידע ונתונים, חינוך יסודי, מדעי המחשב, חקלאות ולימודי הסביבה, טבע, מדעי הטבע, גיאוגרפיה, תכנית רג"ב.
  גובה ההלוואה המותנית המועדפת לסטודנטים לתואר ראשון – 5,800 ש"ח במשך שלוש שנים.
 • סטודנטים בתכניות הכשרת אקדמאים להוראה הלומדים מקצועות הוראה נדרשים – אנגלית, לשון עברית, מתמטיקה, עברית (חינוך לשוני), מקרא, חינוך הגיל הרך, מידע ונתונים, חינוך יסודי, מדעי המחשב, לימודי סביבה, טבע, מדעי הטבע, גיאוגרפיה, תכנית רג"ב, תכנית מהנדסים להוראה (חינוך מעל ומעבר).
  גובה ההלוואה המותנית המועדפת בתכנית הכשרת אקדמאים להוראה – 5,800​ ש"ח בשנה הראשונה ללימודים.
  גובה ההלוואה המותנית המועדפת בתכנית מהנדסים להוראה (חינוך מעל ומעבר) – 5,800 ש"ח או 11,500 ש״ח, בכפוף להחלטת משרד החינוך.
 • תכניות M.Teach – ​​לחצו כאן​

תנאי זכאות

 1. סטודנטים לתואר ראשון B.Ed:
  – לסטודנטים במסלול היסודי: בעלי ציון התאמה (בגרות ופסיכומטרי) מ-540 ומעלה
  לסטודנטים במסלול העל-יסודי והרב-גילאי: בעלי ציון התאמה (בגרות ופסיכומטרי) 550 ומעלה.
  – על הסטודנט ללמוד לפחות 24 ש"ש כולל התנסות בהוראה בכל אחת מהשנים א-ג.
 2. הכשרת אקדמאים להוראה – בעלי ממוצע ציונים בתואר הראשון של 80 ומעלה הלומדים לפחות 15 ש"ש, ואינם מורים בפועל.
 3. שכר הלימוד אינו ממומן במלואו על ידי משרד ממשלתי כלשהו.
 4. המשך לימודים באותו מסלול/מקצוע הוראה נשוא ההלוואה, באופן רצוף.
 5. בעל אזרחות ישראלית.

הפיכת ההלוואה המותנית למענק תתאפשר במילוי כל התנאים הבאים

 1. ללומדים סדירים – זכאות לתואר ראשון (B.Ed) ולתעודת הוראה. ללומדים אקדמאים – זכאות לתעודת הוראה.
 2. לכל שנת הלוואה יש להתנסות בפועל בשנת עבודה בהוראה בתחום ההתמחות שבגינה ניתנה ההלוואה המותנית.
 3. ההשתלבות בעבודה בהוראה מוטלת על הבוגר. על מקבל ההלוואה המותנית מוטלת החובה להחזירה בכפיפות לתנאים לקבלת ההלוואה.

מועד הגשת הבקשה והאישור

מועד הגשת בקשה להלוואה: יש למלא טופס בקשה להלוואה מותנית ולהעבירו למשרד הדקאן בתחילת שנת הלימודים ולא יאוחר מתאריך 10/12/2023.
מועד משוער לאישור ההלוואה: במהלך סמסטר ב' תשפ"ד. סטודנט שתאושר בקשתו להלוואה מותנית יידרש לחתימת ערב אחד בבנק.

הערות
1. ההלוואות יתבצעו באמצעות בנק מסד. הסטודנט יידרש להביא לאחד מסניפי הבנק את אישור הזכאות אותו יקבל מהמכללה, תעודת זהות, וערב אחד (עדיף בן משפחה מדרגה ראשונה). תוקף האישור 45 יום, לאחר מכן יפוג תוקפו ולא יוארך.
2. סטודנט שקיבל הלוואה מותנית והפסיק לימודיו, יידרש להחזיר את ההלוואה שקיבל.
3. בוגר המבקש להפוך את ההלוואה למענק יפנה לגב' עדי פחימה – רכזת בכירה לנושא הלוואות מותנות באגף בכיר לכ"א בהוראה, רח' כנפי נשרים 15, ירושלים 91911, טלפון: 073-3935127, דוא"ל: adifa@education.gov.il

עוגיות

אתר זה משתמש בעוגיות כדי לשפר את הפונקציונליות של האתר, לספק לך חוויית גלישה טובה יותר ולאפשר לשותפים שלנו לפרסם לך.

מידע המפרט על השימוש בעוגיות באתר זה וכיצד ניתן לדחות אותם, ניתן לצפות במדיניות העוגיות שלנו.

על ידי שימוש באתר זה או לחיצה על "אני מסכים", אתה מסכים לשימוש בעוגיות.