שירות מילואים

רכזות מילואים:
ד"ר אורית לרר כנפו – דקאנית הסטודנטים
פרידה אגמי – עוזרת דקאנית
טלפון: 09-7476387
מייל: dekanat@beitberl.ac.il

זכויות סטודנט המשרת במילואים וזכויות סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו במילואים

​​להלן כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים תשע"ב)​ עם עדכונים של המועצה להשכלה גבוהה (יולי 2018 וספטמבר 2023).
סטודנט הזכאי להתאמות על פי כללים אלה מתבקש לפנות לדקנאט הסטודנטים (דקל 426) לא יאוחר מ-14 ימים מתום שירות המילואים.
​בכל פנייה להתאמות עקב שירות מילואים על הסטודנט לצרף אישור רשמי על שירות המילואים.

 

היעדרות משיעורים ודחיית לימודים

 • סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירות מילואים, בלא הגבלה, ולא ייפגעו זכויותיו בשל כך, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב. למעט: הכשרה והתנסות מעשית, סדנה, סיור, קורס מעבדה, סמינריון ושיעורים מעשיים.
 • התאמות ותמיכה לימודית להיעדרות במסגרת – הכשרה והתנסות מעשית, סדנה, סיור, קורס מעבדה, סמינריון ושיעורים מעשיים – בהתאם לנוהל המצורף.
 • מתן זכאות לסטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר לעניין קורס סמסטריאלי או 20 ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים לעניין קורס שנתי, ונעדר בשל כך משיעורים בקורס, לדחות את הקורס ולחזור עליו בלא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן. זכאות כאמור ניתנת גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים בשל היעדרות בתקופות האמורות.
 • מתן זכאות לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים, להיעדר משיעורים, בכל יום בתקופת שירות המילואים, עד שתי שעות לימודים ביום עד השעה 10:30 ובלא הגבלה החל מהשעה 15:00, וזכויותיו לא ייפגעו בשל היעדרות זו, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.
 • מתן אפשרות להאזנה או צפייה בשיעורים או קבלת סיכום כתוב של השיעורים (לפי בחירת המוסד או קבלת שעות תגבור פרטניות לצורכי השלמת השיעורים. למעט שיעורים של הכשרה, התנסות, תרגול מעשי או מעבדה, לסטודנטים שנעדרו מהלימודים בשל שירות מילואים.

 

בחינות/הגשת מטלות

 • זכאות לדחיית מועד הגשת מטלה או מטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה, במספר הימים לפחות בהם שירת הסטודנט במילואים.
 • סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים וכן סטודנט הורה שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר בעבור כל מועד שהפסיד.
 • סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 21 ימי מילואים רצופים או 21 ימים במצטבר, או סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד של 5 ימים רצופים לפחות, במהלך תקופת הבחינות או בסמסטר הסמוך לה, או 21 ימים במצטבר במהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות, זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות, במועד נוסף. זכאות כאמור ניתנת גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירותו שירות מילואים כאמור.
 • מועד בחינה נוסף לפי סעיף זה יתקיים בתוך 45 ימים ממועד הבחינה האחרון בקורס, או במהלך הסמסטר העוקב למועד קיום הבחינה, או במועד אחר שיציע המוסד, בהסכמת הסטודנט, שיתקיים לכל המאוחר בשנת הלימודים העוקבת למועד קיום הבחינה, והכול לפי בחירת הסטודנט.
 • זכאות ללמוד קורס מתקדם על תנאי עד להשלמת בחינה או הגשת מטלה.

הארכת לימודים

 • זכאות להאריך לימודים ב- 2 סמסטרים, ללא חיוב בשכר לימוד או כל תשלום נוסף בשל הארכה זו לסטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית.
 • זכאות להאריך לימודים בסמסטר אחד, מבלי חיוב בשכר לימוד או כל תשלום נוסף בשל הארכה זו לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהל תקופת לימודיו התקנית.

 

מלגות, מעונות

מוסד רשאי להכיר בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות זכות לצורך בחינת זכאות לקבלת מלגות ולצורך בחינת זכאות לקבלת מעונות בהתאם לתנאים הקבועים בכללים.

הכרה בנקודות זכות אקדמיות עבור שירות מילואים

סטודנט יהיה זכאי לשתי נקודות זכות (1 ש"ש) פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון בעבור שירות מילואים של 14 ימים לפחות בשנת לימודים.

עדכון 2023 – בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" תהיה זכאות נוספת של 1 ש"ש (שתי נק"ז) לשירות מילואים בשנת תשפ"ד של 14 יום נוספים ומעלה. סה"כ הכרה בשירות מילואים במהלך התואר עד 2 ש"ש (ארבע נק"ז) לסטודנטים סדירים הלומדים לתואר ראשון.

הערה:
כללים אלו אינם חלים על הסטודנטים הלומדים במסלולים המשותפים לאוניברסיטה הפתוחה על לימודיהם במכללה, שכן האו"פ היא המעניקה את התואר ועל כן נק"ז עבור מעורבות חברתית ובכלל זה עבור שירות מילואים יכול להינתן רק במסגרת האו"פ.

עוגיות

אתר זה משתמש בעוגיות כדי לשפר את הפונקציונליות של האתר, לספק לך חוויית גלישה טובה יותר ולאפשר לשותפים שלנו לפרסם לך.

מידע המפרט על השימוש בעוגיות באתר זה וכיצד ניתן לדחות אותם, ניתן לצפות במדיניות העוגיות שלנו.

על ידי שימוש באתר זה או לחיצה על "אני מסכים", אתה מסכים לשימוש בעוגיות.