כניסה

שירות מילואים

רכזות מילואים:
ד"ר אורית לרר כנפו - דקאנית הסטודנטים
פרידה אגמי - עוזרת דקאנית
טלפון: 09-7476387

זכויות סטודנט המשרת במילואים וזכויות סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו במילואים

  1. ​​להלן כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים תשע"ב)​ עם עדכונים של המועצה להשכלה גבוהה (יולי 2018 וספטמבר 2023). 
  2. סטודנט הזכאי להתאמות על פי כללים אלה מתבקש לפנות לדקנאט הסטודנטים (דקל 426) לא יאוחר מ-14 ימים מתום שירות המילואים. 
  3. ​בכל פנייה להתאמות עקב שירות מילואים על הסטודנט לצרף אישור רשמי על שירות המילואים.

הכרה בנקודות זכות אקדמיות עבור שירות מילואים

על פי "חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, תשע"ח – 2018​" סטודנט יהיה זכאי לשתי נקודות זכות (1 ש"ש) פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון בעבור שירות מילואים של 14 ימים לפחות בשנת לימודים, לפי תנאים שקבע המוסד להשכלה גבוהה בדבר רצף ימי המילואים בשנת הלימודים; בפסקה זו, "שירות מילואים" – כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008. 

התוכנית המוסדית להכרה בנק"ז עבור שירות מילואים:
  1. החל מראשית שנת הלימודים תשע"ט ואילך הנהלת המכללה תכיר ב-14 ימי מילואים במצטבר בשנת לימודים מלאה (1 באוקטובר – 30 בספטמבר) לצורך מתן קרדיט אקדמי בהיקף של 1 ש"ש (שווה ערך ל-2 נק"ז בלשון החוק) כחלק מהמעורבות החברתית.
  2. המרת המעורבות החברתית לסוגיה תתקיים על פי המפורט בתקנון הלימודים פרק א, סעיף י"א, 4. 
  3. בהצטבר 14 ימי מילואים כאמור לעיל בשנה אקדמית אחת ייפנה הסטודנט עם אישורי שירות המילואים לדקנאט הסטודנטים לא יאוחר מ-14 יום לאחר סיום שירות המילואים האחרון, אשר יטפל באישור הנק"ז מול מזכירויות הסטודנטים הפקולטטיות כמפורט בתקנון הלימודים פרק א, סעיף י"א, 6. 
  4. עדכון 2023 – בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" תהיה זכאות נוספת של 1 ש"ש (שתי נק"ז) לשירות מילואים בשנת תשפ"ד של 14 יום נוספים ומעלה. סה"כ הכרה בשירות מילואים במהלך התואר עד 2 ש"ש (ארבע נק"ז)  לסטודנטים סדירים הלומדים לתואר ראשון.

הערה: 
כללים אלו אינם חלים על הסטודנטים הלומדים במסלולים המשותפים לאוניברסיטה הפתוחה על לימודיהם במכללה, שכן האו"פ היא המעניקה את התואר ועל כן נק"ז עבור מעורבות חברתית ובכלל זה עבור שירות מילואים יכול להינתן רק במסגרת האו"פ.


 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*