כניסה

ביטחון והגנת העורף


ראש המגמה לביטחון והגנת העורף: ד"ר אבי ביצור

המגמה ללימודי ביטחון והגנת העורף מיועדת הן להכרת מורכבותו של תחום הביטחון הלאומי והן לבחינת השפעותיו של תחום כה דומיננטי על התפתחותה ועיצובה של החברה הישראלית.  

הגישה המנחה את לימודי ההתמחות רואה בביטחון הלאומי מכלול נרחב של תחומים המשפיעים על איתנותה של החברה. מכאן שביטחון לאומי אינו ממוקד רק בביטחון הפיזי עליו מופקד הצבא, אלא גם בתחומים נוספים המאפשרים לחברה להתמודד עם כלל האתגרים הניצבים בפניה. במוקד התוכנית נמצאת התמודדות עם מורכבותן של הסוגיות הנגזרות מריבוי הממשקים של החברה הישראלית עם המרכיבים המשפיעים על ביטחונה הלאומי.  

המגמה ללימודי ביטחון והגנת העורף במסגרת המרכז ללימודי חברה וקהילה בוחנת את תחום הביטחון הלאומי על מורכבותו בחברה הישראלית, ומיועדת להרחיב ולבחון את הידע על אודות תפקידיהם של הצבא, שירותי החירום וההתגוננות האזרחית והממשלתית בעורף (שהפך לחזית) והשפעתם על חיינו בשגרה ובזמני חרום בתחומים השונים. התכנית ללימודי ביטחון והגנת העורף שמה דגש על התכוננות בימים כתיקונם לאפשרות משברים, כמו אלה שחזינו במלחמת לבנון השנייה ובמערכה של "עופרת יצוקה" ומשברים עתידיים אפשריים.

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מתפרשת על פני שנתיים + סמסטר ונלמדת ביום אחד בשבוע.

תכנית הלימודים בנויה בראייה רב-תחומית המעמידה בבסיסה תובנות הלקוחות מתחומי חקר מגוונים כלימודים אסטרטגיים, מדע המדינה, יחסים בינלאומיים, כלכלת ביטחון, משפטים, היסטוריה, תקשורת, מדיניות ציבורית, שלטון מקומי, תפעול שרותי חירום וארגונם במסגרות פעולה משולבות ואחרים. התכנית מתמודדת עם המורכבות המאפיינת בחינת תופעות ותהליכים הן מנקודת מבט אמפירית-תיאורטית והן מבחינה מעשית.

למי מיועדת התכנית?

התכנית מיועדת לכל מי שעוסק בתחום הביטחון ובתחום הגנת העורף - כוחות הביטחון, שירותי בריאות.

איזו תעודה מקבלים בסוף הלימודים?

  • תעודת התמחות בביטחון והגנת העורף של המכללה האקדמית בית ברל.
  • לימודי התעודה הנלמדים במגמות במרכז ללימודי חברה וקהילה יהיו מוכרים לצורך פטור מלימודי תואר ראשון (B.A) במדעי החברה והרוח של האוניברסיטה הפתוחה, בהתאם לכללי ההכרה של המל"ג מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים – החלטת מל"ג מיום 22.12.2020 (עדכון החלטת מל"ג מיום 19.3.2019).

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*