כניסה
פרטי התקשרות
כתובת
שעות קבלה
טלפון
דואר אלקטרוני

חדש! קרימינולוגיה ירוקה


ראש המגמה: ד"ר יפעת תמרקין-ליידר


העולם כיום מתמודד עם משברים סביבתיים קיומיים, פגיעה מתמשכת במשאבי הטבע, במערכות האקולוגיות, בבעלי החיים, ובקורבנות אנושיים כתוצאה מפשיעה סביבתית. הקרימינולוגיה הירוקה (Green Criminology), מרחיבה את הזירה הקלאסית של עיסוק בפשיעה, לעבר חקר נזקים ופשעים שבמבצעים פרטים, חברות ומדינות כנגד הסביבה, חוק ומדיניות וצדק סביבתי מנקודת מבט קרימינולוגית. הקרימינולוגיה הירוקה עולה בקנה אחד עם העיסוק הגלובלי והנרחב כיום ביחסי הגומלין שבין האדם לסביבה, ובהשפעות השונות של התפתחות טכנולוגית, רגולציה, כלכלה, פוליטיקה ועוד על הסביבה.

אנו מאמינים כי לאדם יש תפקיד מרכזי בפגיעה הסביבתית, ואצלו גם הכלים לפעול למען צמצום הנזקים הסביבתיים ומניעתם. הבנה רחבה של הגורמים השונים לפשיעה כנגד הסביבה, הינה בסיס הכרחי ליצירת שינוי החל מרמת הפרט ועד לרמת המדינה. שינוי זה יכול להיעשות דרך חינוך לצדק סביבתי, פעילות אקטיביסטית בסביבה, פיתוח והסדרת רגולציה ועד לאכיפה של חוקים למען הסביבה. העיסוק בנושאי סביבה אינו עוד עניין של מותרות אלא הוא חלק מהאזרחות של כל אדם ואדם.

מטרות התוכנית הן לפתח ולהרחיב את העיסוק הקרימינולוגי לתחום הסביבה, להקנות ידע אינטרדיסציפלינרי תיאורטי ופרקטי בתחום הקרימינולוגיה הירוקה, להכיר את הסוגיות הסביבתיות שעל סדר היום הגלובלי והמקומי, להכשיר אנשי מערכת אכיפת חוק ואנשי מקצוע בעלי מודעות ומחויבות סביבתית כך שיוכלו להשתלב במערכות האכיפה, ארגונים ירוקים וגופים ממשלתיים. אנו שואפים להגביר את המודעות של מערכות האכיפה לנושאים של פשיעה סביבתית, לקדם הטמעה של שיקולים סביבתיים בפעילותם של ארגונים, לפתח אזרחות ומנהיגות חינוכית סביבתית ולטפח סוכני שינוי בעלי מוטיבציה להצמיח מלמטה שינויים חברתיים- סביבתיים.

התוכנית חדשה בארץ וייחודית למכללה האקדמית בית ברל, וחדשנית משום שמשלבת בין קרימינולוגיה לעיסוק בסביבה וקיימות. התוכנית עונה על צורך שעולה מן השטח לטיפול בסביבה, ולחינוך לקיימות – אהבת הסביבה ושמירתה.

הקורסים כוללים ידע בקרימינולוגיה בשילוב ידע מעולם הסביבה והקיימות, וכן קורסים שמשלבים בין התחומים. סגל המרצים כולל מרצים מתחומים מגוונים, בינהם מרצים מתחום הקרימינולוגיה, המשפט, גיאוגרפיה וארץ ישראל.

משך הלימודים

התוכנית מתפרשת על פני שנתיים + סמסמטר ונלמדת ביום אחד בשבוע.

איזו תעודה מקבלים בתום הלימודים?

  • תעודת התמחות בקרימינולוגיה ירוקה מטעם המכללה האקדמית בית ברל.
  • לימודי התעודה הנלמדים במגמות במרכז ללימודי חברה וקהילה יהיו מוכרים לצורך פטור מלימודי תואר ראשון (B.A) במדעי החברה והרוח של האוניברסיטה הפתוחה, בהתאם לכללי ההכרה של המל"ג מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים – החלטת מל"ג מיום 22.12.2020 (עדכון החלטת מל"ג מיום 19.3.2019).


 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*