מסגרות מאושרות להתמחות בהוראה

מסגרות מאושרות להתמחות (סטאז') הן תכניות הוראה המיושמות בבתי ספר ובמוסדות מוכרים הנמצאים תחת פיקוח. המסגרות הללו קיבלו אישור מטעם גף הסטאז' במשרד החינוך, על פי כללים מוגדרים כגון תכנית הוראה, מספר הלומדים בקבוצה, חניכה על ידי חונך מנוסה, פיקוח ועוד. דף זה מכיל מידע על מסגרות מאושרות להתמחות בהוראה בחינוך הקדם-יסודי, בחינוך המיוחד, בחינוך גופני, ובחינוך הבלתי פורמלי.

חינוך קדם-יסודי

מתמחה בחינוך הקדם-יסודי מתפקדת כגננת לכל דבר, במסגרת בעלת רישיון ופיקוח של האגף הקדם-יסודי במשרד החינוך, בהיקף של שליש משרה לפחות.

המסגרות המאושרות

1. עבודה כגננת "מנהלת גן".

2. עבודה כגננת "מנהלת גן" לצד גננת נוספת העובדת באותו גן בחצי משרה.

3. עבודה כ"גננת משלימה" יומיים באותו גן.

4. עבודה כ"גננת משלימה" בשני גנים.

5. עבודה כגננת במסגרת יום חינוך ארוך.

6. עבודה כגננת "ממלאת מקום" בתקופה רצופה ארוכה, או בשתי תקופות רצופות, בהיקף המקנה שנת ותק.

7. עבודה בגנים פרטיים ובמעונות בעלי רישיון, פיקוח או הדרכה מטעם משרד החינוך.

8. צהרונים של גני ילדים אך ורק בהדרכה ופיקוח של משרד החינוך.

מסגרות חריגות הטעונות החלטה מיוחדת

1. עבודה כגננת "מנהלת גן" במסגרות לגיל הרך בקיבוצים המוגדרות כמסגרות "חצי רשמיות".

2. עבודה כ"גננת שנייה" לצד גננת הנמצאת באותה עת בגן.

חינוך מיוחד

מתמחה בחינוך המיוחד מתפקדת כמורה או גננת לקבוצת ילדים במסגרת של חינוך מיוחד, בהיקף של שליש משרה לפחות.

המסגרות המאושרות

1. עבודה בגן ילדים לחינוך מיוחד.

2. עבודה בגן ילדים משלב.

3. עבודה בבית ספר יסודי לחינוך המיוחד.

4. עבודה בבית ספר לחינוך מיוחד לגילאי על-יסודי.

5. עבודה בכיתות חינוך מיוחד בבית ספר רגיל.

6. עבודה בכיתה המוגדרת "כיתה משלבת".

7. עבודה בכיתה רגילה בה משולבים תלמידים עם צרכים מיוחדים.

8. עבודה במסגרות הנ"ל (א-ז) בתקופה המוגדרת כ"חופשה" במוסדות החינוך הכלליים, ובלבד שטווח העבודה, כולל זמני החופשה, לא יפחת משישה חודשים לפחות. עבודה בחופשה מוכרת גם אם מדובר בעבודה בשעות אחר הצהריים, וגם אם העבודה משולמת על ידי הרשות המקומית.

9. עבודה במסגרות הנ"ל (א-ז) בהיקף של 60% מתוך שליש המשרה הנדרש, ולצדה השלמת יתרת 40% מתוך שליש המשרה הנדרש במרכז טיפולי חוץ בית ספרי.

חינוך גופני

מתמחה בחינוך הגופני עוסק בהוראת המקצוע הלכה למעשה בתוך בית ספר, בהיקף של שליש משרה לפחות.

המסגרות המאושרות

1. הוראת חינוך גופני כחלק ממערכת הלימודים בבית ספר יסודי, חטיבת ביניים או חטיבה עליונה.

2. עבודה בגן ילדים, רק כשהגן הוא במסגרת "חטיבה צעירה" הקשורה לבית ספר יסודי.

3. עבודה במועדון ספורט בית ספרי, תוך הוראת חינוך גופני בהיקף של 4 ש"ש לפחות באותו בית ספר.

חינוך בלתי פורמלי

מתמחה בחינוך הבלתי פורמלי משמש בשנת ההתמחות בתפקיד "מדריך נוער" בתחומים נוער וקהילה, קידום נוער או של"ח, לצד השתלבות בהוראה בתוך בית הספר. סך הכול בהיקף של שליש משרה לפחות.

המסגרות המאושרות

השתלבות בשליש משרה בבית הספר בתחום הבלתי פורמלי. השתלבות חוץ בית ספרית בהיקף של 40% מכלל שליש המשרה, ולצדה השתלבות בהוראה בהיקף של 60%.

חינוך לאמנות

המתמחה מתפקד בשנת ההתמחות כמורה לאמנות במסגרת בית ספר יסודי, חטיבת ביניים וחטיבה עליונה בהיקף של שליש משרה לפחות: 10 ש"ש בבית ספר יסודי ו-8 ש"ש בחט"ב ובחטיבה עליונה.

שימו לב: מתמחה המעוניין לעבוד בתוכניות קרב באמנות או בתיאטרון נדרש לפנות אל הפיקוח המקצועי של משרד החינוך, כדי לקבל אישור לפני תחילת עבודתו. לא יתקבלו אישורים לאחר תחילת העבודה.

המסגרות המאושרות

1. הוראת אמנות כחלק ממערכת הלימודים בבית ספר יסודי, חטיבת ביניים וחטיבה עליונה.

2. הוראת אמנות בבתי ספר דרך קרן קרב.

3. הוראת אמנות במסגרות לחינוך מיוחד.
מסגרות מאושרות לסטאז' בתכנית קרב

  • "העדשה היהודית" – תכנית בית של קרן קרב בנושא זהות יהודית..
  • גני ילדים קרן קרב מחול – לבוגרות מחול בלבד, ורק 2 ש"ש מתוך מכלול המשרה.

מסגרות נוספות

  • מועדונית להוראה מתקנת – עירית חיפה, מאושר 40% מהיקף חובת הסטאז' – האישור ניתן רק לשנה"ל תשס"ט.
  • "תכנית ההכלה" בבתי ספר יסודיים.
  • שעות של אגף "שחר" מוכרות כ- 40% מהיקף חובת הסטאז'.
  • צהרונים בבתי ספר מוכרים כ- 50% מהיקף חובת הסטאז'.

מסגרות לא מאושרות

  • תכנית אפיקים
  • מרחבים
  • הט"ף האתג"ר – תכנית לגיל הרך, האוניברסיטה העברית

 

עוגיות

אתר זה משתמש בעוגיות כדי לשפר את הפונקציונליות של האתר, לספק לך חוויית גלישה טובה יותר ולאפשר לשותפים שלנו לפרסם לך.

מידע המפרט על השימוש בעוגיות באתר זה וכיצד ניתן לדחות אותם, ניתן לצפות במדיניות העוגיות שלנו.

על ידי שימוש באתר זה או לחיצה על "אני מסכים", אתה מסכים לשימוש בעוגיות.