שנת התמחות בהוראה מתמקדת בהתפתחותו המקצועית של עובד ההוראה המתחיל מבחינה אישית, מקצועית וסביבתית. במהלך שנה זו נחשף המתמחה למצבי למידה חדשים בתנאי אמת, ועלול להיתקל בקשיים רבים. לשם כך זוכה המתמחה לליווי מקצועי של חונך שתפקידו לתמוך, לסייע בעיצוב דפוסי עבודה, לנהל עם המתמחה שיח על עבודתו ולהעניק לו את מלוא התמיכה לה הוא זקוק. שנת ההתמחות היא חובה החלה על כל סטודנט הלומד לתעודת הוראה, והשלמתה בהצלחה היא תנאי הכרחי לקבלת רישיון הוראה.

יחידת ההתמחות בהוראה במכללה האקדמית בית ברל תומכת בהכשרתם של סטודנטים שהשלימו את לימודיהם הן במכללה והן באוניברסיטאות או מכללות אחרות.

שנת ההתמחות - מונחים בסיסיים

  1. מתמחה בשנת התמחות מועסק במערכת החינוך על פי תחומי הכשרתו. ההעסקה היא בשכר, בהיקף של שליש משרה לפחות ובטווח של שישה חודשים לפחות באותה שנת לימודים. מתמחה הוא בעל זכויות וחובות כדין כל עובד הוראה. האחריות על מציאת מקום עבודה ועמידה בנהלים היא על המתמחה. המכללה ומשרד החינוך מציגים לנוחיות המתמחים מגוון הצעות עבודה.
  2. שנת ההתמחות מחייבת את המתמחה לעסוק בהוראה, תוך ליווי מקצועי של חונך, שהוא איש סגל במערכת החינוכית בה עובד המתמחה.
  3. החונכים עוברים הכשרה מקצועית ומובנית במסגרת קורסים במכללות ובאוניברסיטאות.
  4. במהלך שנת ההתמחות משתתף המתמחה, לצד עבודתו, בסדנת תמיכה פרופסיונאלית במוסד המכשיר.
  5. רכיבי ההערכה אחידים לכל המתמחים ומותאמים לשכבת הגיל ולמקצוע. באמצע שנת ההתמחות מבצע החונך הערכה מעצבת, ובסיום שנת ההתמחות מבצעת ועדת הערכה שמפקח עומד בראשה הערכה מסכמת
  6. גף התמחות בהוראה במשרד החינוך מקיים קשרי עבודה רציפים עם המוסדות המכשירים ועם הפיקוח במחוזות, לצורך הטמעה, הפעלה ומעקב.
  7. מתמחה שעמד בהצלחה בדרישות ההתמחות יקבל רישיון לעסוק במקצוע ההוראה.
עוגיות

אתר זה משתמש בעוגיות כדי לשפר את הפונקציונליות של האתר, לספק לך חוויית גלישה טובה יותר ולאפשר לשותפים שלנו לפרסם לך.

מידע המפרט על השימוש בעוגיות באתר זה וכיצד ניתן לדחות אותם, ניתן לצפות במדיניות העוגיות שלנו.

על ידי שימוש באתר זה או לחיצה על "אני מסכים", אתה מסכים לשימוש בעוגיות.