כניסה

נוהל הפסקת לימודים

  • ביטול לימודים על ידי הלומד ייעשה באמצעות הודעה בכתב בלבד. ההודעה תימסר ישירות למזכירות מרכז "קשת" או תישלח כמכתב רשום.
  • לומד שיודיע על ביטול לימודיו עד יום א' י"ח בחשון תשע"ה 12/10/15, לא יחויב בתשלום שכר הלימוד. לומד שיודיע בכתב על הפסקת לימודיו לאחר מועד זה, יחויב בתשלום בהתאם למפורט בטבלת ההחזרים בחוברת שכר הלימוד.
  • בכל מקרה לא יוחזרו דמי רישום ללומד שביטל את לימודיו מיוזמתו.
 

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*