כניסה

שם הפרסום - APA 7

עורכות: פרופ' נועה אהרוני ומיכל כהנא - המכללה האקדמית בית ברל ואוניברסיטת בר אילן

כותר

כולל: שם ספר, שם ספר ערוך,  שם מאמר, שם כתב העת, שם דף/אתר באינטרנט.

אין להוסיף מירכאות סביב הכותרות / שמות הספרים / שמות כתבי העת וכדומה. 


באנגלית: הכותר בגופן נטוי italic 

בעברית: יש לבחור בסגנון אחד בלבד, במהלך כתיבת הטקסט.

 • סגנון א: הכותרת בגופן נטוי Italic  

  • השיטה הנהוגה במדריך זה, בהתאמה למדריך APA באנגלית.

  • על-פי האקדמיה ללשון העברית אין מניעה מלעשות שימוש בגופן נטוי בשפה העברית.

 • סגנון ב: הכותרת בגופן מודגש Bold

  • שיטה הנפוצה ברישום ביבליוגרפי בעברית בהוצאות לאור של ספרים וכתבי-עת

------------------------------------------------------

דוגמאות

ספר:

גוברין, ע' (2019). ספת התרבות: פסיכואנליזה במרחבי הספרות, הפילוסופיה והחברה. רסלינג.

או:

גוברין, ע' (2019). ספת התרבות: פסיכואנליזה במרחבי הספרות, הפילוסופיה והחברה. רסלינג.

ספר ערוך:

חן, ד' (עורך). (1995). החינוך לקראת המאה העשרים ואחת. רמות.

או:

חן, ד' (עורך). (1995). החינוך לקראת המאה העשרים ואחת. רמות.


כותר של מאמר - כתב עת:

 • כותר המאמר - בגופן רגיל

 • שם כתב העת: שיטה א: כותר בגופן נטוי | שיטה ב: כותר בגופן מודגש

דוגמאות:

אראל-ברודסקי, ה' (2012). קריסתו של המרחב הפוטנציאלי הקבוצתי ומחשבות על שיקומו. שיחות: כתב-עת ישראלי לפסיכותרפיה, 26(2), 126-132.‏


או:

אראל-ברודסקי, ה' (2012). קריסתו של המרחב הפוטנציאלי הקבוצתי ומחשבות על שיקומו. שיחות: כתב-עת ישראלי לפסיכותרפיה, 26(2), 126-132.‏


כותר של מאמר/פרק בספר ערוך:

כותר פרק/מאמר באות רגילה

כותר הספר הערוך - שיטה א: כותר בגופן נטוי | שיטה ב: כותר בגופן מודגש

דוגמאות:

שץ-אופנהיימר, א' ודביר נ' (2010). סיפור חיים מקצועי : נרטיב של קונפליקטים. בתוך ר' תובל-משיח וג' ספקטור-מרזל (עורכות),   מחקר נרטיבי : תיאורי, יצירה ופרשנות (עמ' 348-322). מכון מופ"ת; הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס.

או:

שץ-אופנהיימר, א' ודביר נ' (2010). סיפור חיים מקצועי : נרטיב של קונפליקטים. בתוך ר' תובל-משיח וג' ספקטור-מרזל (עורכות),   מחקר נרטיבי : תיאורי, יצירה ופרשנות (עמ' 348-322). מכון מופ"ת; הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס.

------------------------------------------------------

אנגלית

כותר של ספר / ספר ערוך:

 • כותר - בגופן נטוי

 • אות ראשונה גדולה: במילה הראשונה של הכותר / בתת-כותר (לאחר נקודותיים)

 • אין הוסיף מירכאות סביב הכותרת.

דוגמאות:

Stoneman, R. (2008). Alexander the great: A life in legend. Yale University Press.

Valsiner, J., & Connolly, K. (Eds.).(2002). Handbook of developmental psychology. Sage Publications.


כותר של מאמר/פרק מספר ערוך:

כותר המאמר/פרק מספר ערוך - בגופן רגיל.

כותר הספר הערוך - בגופן נטוי.

אות ראשונה גדולה: במילה הראשונה של הכותר / בתת-כותר (לאחר נקודותיים)


דוגמה:
Miller, G. (2011). Art therapy with adolescents. In C. A. Malchiodi (Ed.). Handbook of art therapy (pp. 241-258). Guilford Press.


כותר של מאמר - כתב עת:

כותר המאמר 
 • בגופן רגיל

 • אות ראשונה גדולה: במילה הראשונה של הכותר | בתת-כותר (לאחר נקודותיים)

שם כתב העת -

 • בגופן נטוי

 • אות ראשונה גדולה בכל מילה

Aharony, N., Julien, H., & Nadel-Kritz, N. (2020). Survey of information literacy instructional practices in academic 
libraries. Journal of Librarianship and Information Science, 52(4), 964-971. https://doi.org/10.1177/0961000619891762
------------------------------------------------------


עריכה: פרופ' נועה אהרוני ומיכל כהנא - אוניברסיטת בר-אילן והמכללה האקדמית בית ברל.
על פי מהדורה שביעית משנת 2020 - APA 7

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American psychological association (7th ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000165-000

עדכון: אפריל 2021

 מיכל כהנא - michalk@beitberl.ac.il


 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*