כניסה

כנס - APA 7

עורכות: פרופ' נועה אהרוני ומיכל כהנא

סוגים

יש לרשום בהתאם לפרטים המופיעים בתכנית הכנס:

 • מקום הכינוס:   עיר / שם האוניברסיטה.

 • כנס מקוון - בזום: רישום ביבליוגרפי בדומה לכנס רגיל.

 • פומרט ההצגה בכנס:  באריחים לאחר הכותר.

תיאור הפורמט

יש גמישות בבחירת התיאור המתאים:


 • הרצאה בכנס:

[הרצאה בכנס]

[הרצאה בסימפוזיון]

[הרצאה ביום עיון]

[הרצאה]

[Cnference session]

[Paper presentation]

[Panel presentation]

-----------------

 • הצגת פוסטר בכנס:

[פוסטר]

[פוסטר בכנס]

[Poster session]

[Poster presentation]

[Conference Poster]

-----------------

 • הרצאת מפתח בכנס

[הרצאת מפתח]

[הרצאת פתיחה] 

[Keynote address]

-----------------------------------------------------

הרצאה בכנס

​שם המציג/מציגים (שנה, חודש, ימי הכנס). שם ההרצאה בגופן נטוי/גופן מודגש [הרצאה]. שם הכנס, מיקום. כתובת אינטרנט של הכנס

 • יש לרשום את כלל ימי הכנס ולא את היום בו ניתנה ההרצאה.

 • הרישום מתייחס להרצאה שלא פורסמה כמאמר: בספר הכנס / בכתב-עת


דוגמאות:

אלפרט, ב' (1993, 23-22 ביוני). מתכשרים להוראה כחוקרים: התנסות בחקירה אתנוגרפית ומשמעויותיה [הרצאה בכנס].       הכנס הבינלאומי הראשון להכשרת מורים: מן המעשה אל התיאוריה, מכון מופ"ת, תל-אביב.

או:

אלפרט, ב' (1993, 23-22 ביוני). מתכשרים להוראה כחוקרים: התנסות בחקירה אתנוגרפית ומשמעויותיה [הרצאה בכנס].       הכנס הבינלאומי הראשון להכשרת מורים: מן המעשה אל התיאוריה, מכון מופ"ת, תל-אביב.
      .

Romi, S. (2019, 24-25 July). Multi-disciplinary professional team to clarify the dilemmas of children's 
​custody [Paper presentation]. The first International Conference on Child and Adolescent Mental Health, Hong Kong.
-----------------------------------------------------


הרצאה שהתפרסמה בספר כנס

שם מחבר/מחברים של ההרצאה - מאמר (שנה). שם ההרצאה-מאמר. שם ספר הכנס בגופן נטוי/גופן מודגש

 • שם ספר הכנס בגופן מודגש / גופן נטוי

 • הרישום בדומה למאמר מתוך ספר ערוך

 • אין לרשום את מקום הכנס


ליכטינגר, ע' (2012). המפגש עם "האחר" בכיתה: פדגוגיה מותאמת לתלמידים בהדרה. בתוך י' פויס
     (עורכת), ספר המאמרים של הכנס "דרך האחר": הכנס השנתי של התכניות חינוך והוראה  
     לתלמידים בהדרה, הוראה רב-תחומית במדעי הרוח, הוראת שפות (עמ' 119-110). אורנים המכללה האקדמית לחינוך.

או:

ליכטינגר, ע' (2012). המפגש עם "האחר" בכיתה: פדגוגיה מותאמת לתלמידים בהדרה. בתוך י' פויס
     (עורכת), ספר המאמרים של הכנס "דרך האחר": הכנס השנתי של התכניות חינוך והוראה  
     לתלמידים בהדרה, הוראה רב-תחומית במדעי הרוח, הוראת שפות (עמ' 119-110). אורנים המכללה האקדמית לחינוך.


Stecher, L. & Maschke, S. (2013). Out-of-school education: A new chapter in educational research? In J. Ecarius, E.  Klieme, L. Stecher& J. Woods (Eds.).Extended education - an international perspective: proceedings of the international conference on extracurricular and out-of-school time educational research (pp. 11-26). Barbara Budri.
---------------------------------------------------

תקציר הרצאה בכנס

 

Cacioppo, S. (2019, April 25–28). Evolutionary theory of social connections: Past, present, and future [Conference presentation abstract]. Ninety-ninth annual convention of the Western Psychological Association, Pasadena, CA, United States. https://westernpsych.org/wp-content/uploads/2019/04/WPA-Program-2019-Final-2.pdf

--------------------------------------------------


כנס מקוון

 • כנס מקוון (זום):  ירשם ככנס רגיל, להוסיף גוף אחראי על הכנס

ויינברג, ח' (2020, 14 בדצמבר). אי-לכידות: ההנחה הבסיסית הרביעית והשתקפותה בתהליכים קבוצתיים וחברתיים [הרצאה ביום עיון]. מגוף ראשון לגוף שלישי: יום עיון על מרחבים שונים ומשנים בטיפול קבוצתי. הפקולטה לאמנויות, המכללה האקדמית בית ברל.  https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/news/news_events/dec-20/documents/iyun-tipul.pdf

או:

ויינברג, ח' (2020, 14 בדצמבר). אי-לכידות: ההנחה הבסיסית הרביעית והשתקפותה בתהליכים קבוצתיים וחברתיים
[הרצאה ביום עיון]. מגוף ראשון לגוף שלישי: יום עיון על מרחבים שונים ומשנים בטיפול קבוצתי. הפקולטה לאמנויות, המכללה האקדמית בית ברל.  https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/news/news_events/dec-20/documents/iyun-tipul.pdf
-----------------------------------------------------


פוסטר 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*