כניסה

ערכים במילונים ואנציקלופדיות


שם האנציקלופדיה, המילון (בלועזית): בכתב נטוי  Italic.  רק האות הראשונה במלה הראשונה תיכתב באות גדולה.  המשך השם באותיות קטנות.
שם האנציקלופדיה, המילון (בעברית):  בכתב נטוי.
שם המחבר/העורך של האנציקלופדיה/מילון/הערך:  שם משפחה, אות ראשונה בשם הפרטי.


ערך שיש לו מחבר
שם מחבר הערך. (שנה). שם הערך. בתוך שם האנציקלופדיה או המילון  (מהדורה, מס' כרך, עמ'). שם הוצאה.
שם הערך ללא מרכאות.
שם ספר היעץ -  באנגלית: בכתב נטוי. .
יש להוסיף מהדורה (במידה ויש).
אשתור, א' (תשל"ז). אלכסנדריה. בתוך האנציקלופדיה העברית (כרך ג, עמ' 675-638). תל-אביב: החברה להוצאת אנציקלופדיות.

Plotnitsky,  A.  (2014). Science and aesthetics. In the encyclopedia of aesthetics (2nded., Vol. 4, pp. 250-253). Oxford University Press.

ערך  ללא מחבר         

שם הערך. (תאריך).  בתוך שם האנציקלופדיה או המילון (מס' כרך, עמ'). שם הוצאה.

שם הערך ללא מרכאות. 
שם ספר היעץ - בכתב נטוי.


 גנטיקה. (2004). בתוך  אנציקלופדיה כרטא בכרך אחד (עמ' 345-346). ירושלים: כרטא.


אנציקלופדיה:

Liberalism. (1993).  In The Cambridge encyclopedia (p. 632). Cambridge University Press.

מילון:

Sign. (1999). In Webster's New World college dictionary (p. 1333). Macmillan.


אנציקלופדיה / מילון (שלם)

 שם עורך (עורך/עורכים). (שנה). שם האנציקלופדיה או המילון (מהדורה, מספר כרכים). שם הוצאה.
שם ספר היעץ -  באנגלית: בכתב נטוי. בעברית: בכתב מודגש.
אנציקלופדיה:


פדר, י' (עורך). (1988). האנציקלופדיה הישראלית הכללית, חדשה מקיפה (כר' 4-1) . כתר.

מילון:


אבן-שושן, א' (עורך). (2000).המילון החדש (מהד' משולבת, כר' 5-1). המילון החדש.

Wiener, P. (Ed.). (1973). Dictionary of the history of ideas (Vols. 1-4).  Scribner's.

כאשר יש מהדורה:

Sadie, S. (Ed.). (1980). The new Grove dictionary of music and musicians (6th ed., Vols. 1-20). Macmillan.

כאשר יש מספר עורכים וציון מהדורה:

Sadie, S., & Tyrrell, J. (Eds.). (2002). The new Grove dictionary of music and musicians (2nd ed., Vols. 1-29). Grove.


 ערך באנציקלופדיה / מילון אלקטרוני - שיש לו מחבר

שם מחבר הערך. (שנה). שם הערך. בתוך שם ספר היעץ  (מס' כרך, עמ'). מקום: שם הוצאה.  כתובת אינטרנט
אם ידוע שם מחבר ספר היעץ: אות ראשונה של שם פרטי, שם משפחה (עורך)
שם ספר היעץ -  בכתב נטוי. 

 

Graham, G. (2005) Behaviorism. In N. N. Zalta (Ed.), The Stanford encyclopedia of philosophy (2007 ed.). http://plato.stanford.edu/entries/behaviorism .


ערך באנציקלופידה/מילון אלקטרוני - ללא מחבר

שם הערך. (תאריך).  בתוך שם האנציקלופדיה (מס' כרך, עמ'.).מקום: שם הוצאה. אוחזר מתוך כתובת אינטרנט
כאשר אין תאריך כתיבה/פרסום: בעברית (אין תאריך). באנגלית: n.d
שם ספר היעץ -  באנגלית: בכתב נטוי. בעברית: בכתב מודגש.

Heuristic. (n.d.). In Merrian-Webster's online dictionary (11th ed.).
http://www.m-w.com/dictionary/heuristic


 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*