כניסה
פרטי התקשרות
כתובת
שעות קבלה
טלפון
דואר אלקטרוני

פנינה שביט, ד"ר

ראש התוכנית לתואר שני בלקויות למידה: הערכה והתערבות חינוכית

פרסומים

ספרים מדעיים
שביט, פ., רייטר ש' (2016). "אני שותף!" –חינוך הומניסטי לסינגור עצמי ולנחישות עצמית. תל אביב: הוצאת מופ"ת-תמה, תאוריה ומעשה בהכשרת מורים. 164 עמודים.

עריכת ספרים
שביט, פ', גילור, א'. (2019). (עורכות).  הננו, המעשה של משפחה לילד עם מוגבלות בקהילה ובחברה. קריית ביאליק-הוצאת אח.  356 עמודים. 

מאמרים בכתבי עת שפיטים
 • Hetzroni, O. & Shavit, P. (2002). Comparison of two instructional strategies for acquiring form and sound of Hebrew letters by students with mild mental retardation. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 37(3), 273-282.
 • שביט, פ., ורייטר, ש' (2010). טיפוח נחישות עצמית (self-determination) בקרב תלמידים עם ליקויים קוגניטיביים בלמידה על פי מודל מעגל ההפנמה. סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב, 25, 5-22
 • שביט, פ. (2015). תנו לנו הזדמנות לדבר! עיצוב סביבת לימוד המעודדת שיח כבסיס לטיפוח נחישות עצמית וסנגור עצמי של תלמידים עם ליקוי קוגניטיבי. עיונים בשפה ושיח, 7, 70-87.
 • Gilor, O. & Shavit, P. (2016) “It is not our business”: Perceptions of department heads of teacher education programs regarding inclusion.  Psychology Research,11,(5),645-655.
 • Shavit, P., Moshe, A.  (2019) The contribution of reflective thinking to the professional development of pre-service teachers. Reflective Practice 20, (4),548–561
  https://doi.org/10.1080/14623943.2019.1642190 
 • גינדי, ש', נגרי, א', אבישר ג', אולקין, א', גילור, א', דסקלו, ע', יצחקי, נ', מיכאל, ר', מנדל, ר', נאור זיידמן, ג', משה, ע', קציר, ח', קרוגר, מ', רודד, א' ושביט, פ' (2021). חוויות של הורים בוועדות זכאות ואפיון לאור רפורמת ההכלה וההשתלבות. חוקרים @ החינוך המיוחד, 1, 88-119.

מאמרים או פרקים בספרים מדעיים 
 • טל, ד', שביט, פ'  ופן ר' (2011). "הכנה לחיים" במוסדות חינוכיים של החינוך המיוחד, מדיניות ותכניות לימודים המקדמות את השתתפות התלמיד בחברה. בתוך: ג', אבישר, ל', לייזר, ש',  רייטר  (עורכים), שילובים :מערכות חינוך וחברה  (עמ' 25-33) . חיפה, הוצאת אחווה-איגוד נכי חיפה והצפון.
 • שביט, פ' וטל,  ד'. (2013). הוראה בכיתה משלבת: גישות וכיוונים עכשוויים. בתוך: ג', אבישר וש', רייטר (עורכות), שילובים מהלכה למעשה (עמ' 131-161). חיפה, הוצאת  אחווה-איגוד נכי  חיפה והצפון, 
 • Moshe A., Raz S., Shavit P., Avisar G. (2016). "Writing a reflective report is like listening to your thoughts and your feelings": How student teachers with learning disabilities use reflection to enhance learning through inquiry. In: B. Pete and A. Szplit (Ed.), Student teachers learning through inquiry: International perspective (p.207-226). Krakov: Wydawinctwo Attyka. 
 • שביט פ' (2019). משפחה פרו-אקטיבית; העצמה, סִנגור ואיכות חיים. בתוך: פ' שביט וא' אורית (עורכות). הננו, המעשה של משפחה לילד עם מוגבלות, בקהילה ובחברה (עמ' 3-29). קריית ביאליק, הוצאת אח.
 • גילור, א' ושביט, פ' (2019). "אתה מבין שזאת הדרך היחידה"- הכוח ההורי מניע את השינוי. ריאיון עם עו"ד מיכל פיין ועו"ד לילך אילון-רפל. בתוך: פ' שביט וא' אורית (עורכות). הננו, המעשה של משפחה לילד עם מוגבלות, בקהילה ובחברה (עמ' 97-109). קריית ביאליק, הוצאת אח.

התקבל לפרסום
שביט פ', (בדפוס), סביבת חינוך משלבת ומכילה. בתוך: י' הרפז וא' כרמון (עורכים) סביבה לימודית בשישה צעדים.

מאמרים בקבצים של כנסים וימי עיון
 • Shavit P., Moshe A. (2017) Source of support for students with disabilities studying at institutions of higher education to nurture self-determination and self-advocacy. https://library.iated.org/authors/Pnina_Shavit
 • Shavit P., Moshe A. (2017). Reflective thinking contribution to the supporting professional development of  student teachers. https://library.iated.org/authors/Pnina_Shavit
 • Shavit P. (2019). Professional learning and mentoring for special-education student teachers. The Chronicle of Mentoring & Coaching, Vol. 2, Special Issue 1
  https://www.mentor-cmc.com/cmc/cmc2019/MobilePagedReplica.action?pm=2&folio=786#pg786

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*