כניסה

פיתוח מנהיגות לסגני מנהלי בתי ספר

רציונל
זהותו המקצועית של סגן מנהל בית הספר מבוססת על התפיסה כי הוא שותף מרכזי למנהיגות פדגוגית מובילה בביה"ס בתהליכי חינוך הוראה ולמידה. תפיסה זו מבליטה היבטים מנהיגותיים, פדגוגיים וניהוליים בתפקיד הסגן. פיתוחו המקצועי של סגן המנהל יתמקד בהבניית זהותו המקצועית ובעיצוב דרכים לתפקודו המיטבי כשותף לעבודת המנהל, תוך העצמת תחושת המסוגלות העצמית, פיתוח ראייה מערכתית בסביבה דינמית ובשילוב ידע אקדמי ומעשי. 
תפקיד סגן המנהל הוא תפקיד מורכב מעצם היותו סמוך למנהל ביה"ס ונושא באחריות, אולם אינו מוביל הארגון אלא משנה לו. על כן, חשיבות רבה מונחת על החלקים העוסקים בהגדרת התפקיד וממשקי העבודה עם בעלי תפקידים אחרים בביה"ס  על המיומנויות הנגזרת מהן. 
בעידן בו פועלים במרחב הבית ספרי בעלי תפקיד נוספים הנושקים לתחום סגן מנהל ביה"ס, קיימת חשיבות רבה לתפיסת תפקידו של הסגן כ"מנהיג של מנהיגים", וככזה עליו להיות בעל מיומנויות אישיות גבוהות המסוגל להוביל צוותים ותהליכים בית-ספריים וכמי שמחזיק תודעה של מנהיגות מעצבת. הקנייה וחיזוק של מיומנויות אלו מוצעים במתווה הלמידה במטרה לתמוך ולסייע לסגן להתמקם ולהתפתח אישית ומקצועית בתפקידו. 

מטרות
  • ללמוד להתבונן על תפקיד הסגן/ית בשלושה צירים: מנהיגות, ניהול ופדגוגיה.
  • לעסוק בדילמות העולות מהשטח, תוך בניית קהילה לומדת ותומכת המזמנת מרחב פתוח ובטוח להיוועצות עם עמיתים.
  • להרחיב את ארגז הכלים בכלים אימוניים והנחייתיים.
  • ליצור תובנות ופעולות מבוססות חקירה להרחבת מוטת ההשפעה של הסגן/ית בבית הספר במימוש מטרות ביה"ס ויעדיו כעמוד תווך 360.

מבנה הלמידה בקורס (יותאם לגישה ההיברידית)
הרצאות (שילוב מרצים אורחים), סדנאות, למידת עמיתים, תצפיות, שיעורים מקוונים, מעגלי שיח והיוועצות, 30 שעות למידה קבוצתית + 10 שעות הנחייה אישית.

אוכלוסיית יעד
סגנים מכהנים בשנתם הראשונה – שכלול תפיסת תפקיד וזהות מקצועית ופיתוח  יכולות מנהיגות והובלת צוות.
סגנים מכהנים מהשנה השנייה – שכלול יכולות הניהול והמנהיגות הפדגוגית בסביבה דינאמית תוך פיתוח חתימה מקצועית.תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*