כניסה

ליאת יכניץ, ד"ר

ד"ר ליאת יכניץראש התכנית לתואר שני בקידום נוער בסיכון ובמצוקה - ניהול והדרכה ומרצה במגמה לקרימינולוגיה ואכיפת החוק
דואר אלקטרוני: liat.yakhnich@beitberl.ac.il

תחומי הוראה, מחקר ועשייה

תחומי מחקר: משפחות במעבר תרבותי, הורים ובני נוער מהגרים, התנהגויות סיכון בהקשר של הגירה, שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים והתמכרות, מחקר איכותני.

תחומי הוראה: עבודה חינוכית טיפולית עם נוער בסיכון, התנהגויות סיכון בהקשר של הגירה, שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים והתמכרות, מחקר איכותני.

עשייה: עבודה טיפולית עם מתבגרים ומבוגרים, הדרכת הורים, הכשרת צוותים חינוכיים-טיפוליים לעבודה רגישת תרבות.

פרסומים אקדמיים נבחרים

כתבי עת שפיטים

1. Yakhnich, L. (2008). Immigration as a multiple-stressor situation: Stress and coping among immigrants from the former Soviet Union in Israel. International Journal of Stress Management, 15(3), 252-268.

2. Yakhnich, L. & Ben-Zur, H. (2008). Personal resources, appraisal and coping in the adaptation process of immigrants from the Former Soviet Union. American Journal of Orthopsychiatry, 78(2), 152-162.

3. קמינסקי, ד., רושקה, פ., בודובסקי, ד., קורין, י., ויכניץ', ל. (2008). טיפול קבוצתי בהיפנוזה רפואית לטיפול במכורים לסמים. הרפואה, 147 (8-9), 679-683.

4. יכניץ', ל. (2013). תהליכי הערכה והתמודדות עם לחץ בקרב עולי חבר העמים בישראל. הגירה, 2, 35-54.

5. Yakhnich, L. & Teichman, M. (2015). Immigrant family in distress: Assisting immigrant parents of juvenile delinquents. International Journal of Child, Youth and Family Studies, 6(1), 1-16.

6. יכניץ', ל. (2014). תכנית "משפחה תומכת": ליווי משפחות עולות מחבר העמים שילדיהן מעורבים בפלילים. הגירה, 3, 141-158.

7. Yakhnich, L. (2015). Immigrant Parents in the Educational System: The case of Former Soviet Union Immigrants in Israel. Journal of Cross-Cultural Psychology, 46, 387-405.

8. יכניץ', ל. (2015). "ילד הוא לא עשב": חוויית ההורות של הורים עולים מחבר העמים במעבר בין-תרבותי. חברה ורווחה, ל"ד(4), 577-608.

9. Yakhnich, L. (2016). "This is my responsibility": Parental experience of former Soviet Union immigrant parents in Israel. International Journal of Child, Youth and Family Studies, 7(1), 1-26.

10. Yakhnich, L. (2016). "If the barn is burning, let the house burn as well": Patterns of drug abuse among FSU immigrant drug addicts in Israel. Journal of Drug Issues, 46(3), 247-266.

11. יכניץ', ל. (2016). הסתגלותם של מתבגרים עולים מחבר העמים בישראל, כפי שהיא נתפסת בעיני הוריהם. היעוץ החינוכי, י"ט, 13-40.

12. Yakhnich, L. & Michael, K. (2016). Trajectories of drug abuse and addiction development among FSU immigrant drug users in Israel. Journal of Cross-Cultural Psychology, 47(8), 1130–1153.

13. Yakhnich, L. (2017). Russian criminal culture among FSU immigrant drug addicts in Israel. Journal of Ethnicity in Substance Abuse.

14. Michael, K., Solenko, L., Yakhnich, L., & Karnieli-Miller, O. (2017). Significant life events as a journey to identity-formation and changes among at-risk youths. Journal of Youth Studies, 21(4), 439-458.

15. Yakhnich, L., Grupper, E., & Romi, S. (2018). Focused training of child and youth care workers for promoting social and educational inclusion of youth at risk. Child and Youth Services.

16. Yaknich, L., Pounko, I., & Walsh, S. D. (2019). The hidden matrix: Perspectives of youth and their parents on immigration and youth delinquent behavior. Journal of Cross-Cultural Psychology, 50(4), 615-636.

17. Binhas, A. & Yakhich, L. (2019). "You have to start from scratch and you need someone by your side”: Perspectives of parents and teachers on immigrant students’ adaptation to school. International Migration, 57(5), 252-270.

18. Yaknich, L. & Walsh, S. D. (2020). A phenomenological study of immigrant parents of adolescents with delinquent behavior in Israel. Family Process.

פרקים בספרים שפיטים

1. ​יכניץ', ל. (2014). מניעת שימוש בסמים ובאלכוהול בקרב נוער יוצא חבר העמים. בתוך ר. צימר וח. בוני-נוח (עורכות), מניעת שימוש בסמים ואלכוהול, (עמ' 264-274). הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול.

2. יכניץ', ל. (2015). עבודה קבוצתית עם הורים יוצאי חבר העמים: מניעה של התנהגויות סיכון בקרב מתבגרים שהם בני הדור השני לעליה. בתוך ע. גרופר וש. רומי (עורכים), ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל, כרך ב', קולם של בני הנוער וסוגיות מעולמם של עובדים בשדה החינוכי-טיפולי, עמ' 145-162.

פרסומים נוספים

​1. יכניץ', ל. (2009). מניעת שימוש בסמים ואלכוהול בקרב נוער יוצא חבר העמים – עבודה עם משפחות. בתוך: א. לונטל ויעקובי צ. (עורכים), על גשר ההתבגרות - צעירים, אלכוהול וסמים היילכו יחדיו? (עמ' 75-80). הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול.

2. יכניץ', ל. (2010). נוער יוצא חבר העמים בישראל – סיכון והסתגלות. הד האולפן החדש, 97, 64-70.

3. יכניץ', ל. (2011). בני נוער דור שני לעלייה מחבר העמים – היבטים משפחתיים. לקט הרצאות מהכנס המקצועי השנתי של עמותת עלם 2011: בין שני עולמות – התבגרות בני עולים בישראל (עמ' 12-15).

4. Michael, K., & Yakhnich, L. (2017). The contribution of relations with parents and peers to adolescents' sexual risk-taking behavior. The Journal of Sexual Medicine, 14 (5), e300.

קישורים

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*