כניסה

עודד פוצ'טר, פרופ'

דואר אלקטרוני: potchter@beitberl.ac.il
טלפון פנימי: 09-7476287

תחומי הוראה, מחקר ועשייה

פרופ' פוצ'טר הינו קלימטולוג שהתמחה ביחסי אקלים, אדם וסביבה. קיבל דוקטורט מהחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל אביב. עוסק בחינוך, הוראה ומחקר בקלימטולוגיה יישומית, ביו-קלימטולוגיה, תכנון תואם אקלים וסביבה ובעיות איכות הסביבה. בנוסף משמש כחוקר ועמית הוראה באוניברסיטת תל אביב. היה חבר מליאת רשות הטבע והגנים הלאומיים בין השנים 2012-2016, חבר הפורום האירופאי לייעור העיר וחוקר בקבוצת מחקר גרמנית-ישראלית-ירדנית-פלשתינאית העוסק בשת"פ בין לאומי באזור ים המלח. פרופ' פוצ'טר עוסק בייעוץ ותכנון סביבתי. בין השאר השתתף בצוות ההקמה של העיר רמת בית שמש, רובע מנחם בבאר שבע ותכנית האב האקלימית של העיר תל אביב ויועץ אקלימי של תכנון שצפ"ים במשרד השיכון. בעבר שימש כשליח ההסתדרות הציונית העולמית בלונדון, היה ראש ההנהגה הארצית של תנועות הנוער בית"ר וחבר הוועדה האקדמית של מכון ז'בוטינסקי.

פרסומים אקדמיים נבחרים

כתבי עת שפיטים

1. Potchter, O., (1988). Climatic Aspects in Rural Settlement Development in Hot, Arid Zones: A Case Study of the Jordan Valley, Energy and Buildings, 11: 73-98.
2. Potchter, O., (1991). Climatic Aspects in the Building of Ancient Urban Settlements in the Land of Israel, Energy and Buildings, 15-16: 93-104.
3. Potchter, O., (1992). Adaptation of Roman and Byzantine Buildings to Climate Conditions in the Land of Israel, Scientific Reports of the Institute for Meteorology and Climate Research of the Karlsruhe University, 16: 35-47.
4. פוצ'טר ע' וטפר י', (1994). עיר המערות עבדת תופעה אורבנית קדומה בהתיישבות באזור צחיח, מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל, י"ד, ע"ע 31- 41.
5. Bitan, A., Potchter, O., (1995). Theory and Methodology of Climatic Planning and Its Application in the New City of Bet-shemesh, Town Planning Review, 66(1): 61-81.
6. טפר י' ופוצ'טר ע', (1996). האורוות בעבדת, עדות לגידול וטיפוח סוסים בנגב בתקופות קדומות,
אופקים בגיאוגרפיה, 44-45 ע"ע 115-132. 7. Fischer, M., Potchter O., Jacob, Y., (1998). Houses in Ancient Israel: A Methodological Revision, Journal of Roman Archaeology, 11: 671-678.
8. פוצ'טר ע' וסערוני ה', (1998). בחינת האזורים האקלימיים בארץ ישראל לפי
סיווג קפן, מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל, ט"ו, ע"ע 179-194. 9. Saaroni, H., Ben-Dor, E., Bitan, A., Potchter, O., (2000). Spatial Distribution and Micro-scale Characteristics of the Urban Heat Island in Tel-Aviv, Israel, Landscape and urban planning, 48:1-18.
10. פוצ'טר ע', סערוני ה', יעקב י', לונקה א' וביתן א', (2002). השימוש בצמחיה ככלי לשיפור האיכות האקלימית באזורים מטריפוליטנים באקלים ים תיכוני, בהדגמה: מטרופולין תל אביב, מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל, ט"ז, ע"ע, 362-377.
11. Givoni, B., Noguchi, M., Saaroni, H., Potchter, O., Yaacov, Y., Feller, N., Becker, S., (2003). Outdoor Comfort Research Issues Energy and Buildings, 35:77-86. doi:10.1016/S0378-7788(02)00082-8.
12. Becker, S., Potchter, O., and Yaakov, Y., (2003). Calculated and Observed Human Thermal Sensation in an Extremely Hot and Dry Climate, Energy and Buildings, 35(8):747-756.
13. Shapira, A., Shiloh, R., Potchter, O., Hermesh, H., Popper, M., and Weizman, A., (2004). Admission Rates of Bipolar Patients Depressed Patients Increase During Spring/Summer and Correlate with Maximal Environmental Temperature, bipolar disorder, 6:90-93. doi: 10.1046/j.1399-5618.2003.00081.x
14. Shiloh, R., Shapira, A., Potchter, O., Hermesh, H., Popper, M., and Weizman, A., (2005). Effects of Climate on Admission Rates of Schizophrenia Patients to Psychiatric Hospitals, European Psychiatry, 20:61-64. doi: 10.1016/j.eurpsy. 2004.09.020.
15. פוצ'טר ע' וסופר מ' (2006). מאפייני אי החום העירוני באילת, מרחבים - קובץ מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל והמזרח התיכון, 6, ע"ע 39-15.
16. Sofer, M., Potchter, O., (2006). The Urban Heat Island of a City in an Arid Zone: The Case of Eilat, Israel, Theoretical and Applied Climatology, 85(1-2):61-88. doi: 10.1007/s00704-005-0181-9.
17. Potchter, O., Choen, P., Bitam, A., (2006). Climatic Behavior of Various Urban Parks during Hot and Humid Summer Mediterranean City of Tel Aviv, Israel, International Journal of Climatology, 26:1695-1711. doi: 10.1002/joc.1330.
18. כהן פ', פוצ'טר ע' וביתן א' (2007). ביו-קלימטולוגיה של פארקים עירוניים בתל אביב, יער, כתב עת לחורש, יער וסביבה 9, ע"ע 40-46.
19. Potchter, O., Goldman, D., Kadish, D., Iluz, D., (2008). The oasis effect in an extremely hot and arid climate: the case of Southern Israel, Journal of Arid Environment. 72(8): 1721-1733. doi:10.1016/j.jaridenv2008.03.004.
20. Shashua-bar, L., Potchter, O., Bitan, A., Bolanski, D., Yaakov, Y., (2010). Micro-climate modeling of street tree species within the varied urban morphology in the Mediterranean city of Tel Aviv, International Journal of Climatology, 30: 44–57 doi: 10.1002/joc.1869.
21. פוצ'טר ע', יעקב י', בר-שעשוע ל', כהן ש', טנאי י', בר (קותיאל) פ', (2012). השימוש בצמחים ככלי למיתון עומס חום בערים מדבריות - מקרה המבחן של באר שבע, אקולוגיה וסביבה, 3(1) ע"ע 33-42.
22. גנאיים נ,' סופר מ', פוצ'טר ע', גנאיים ג', יעקב, י', (2012). מטרדים סביבתיים והשלכות של פעילויות תעשייה ומלאכה באזורי מגורים ביישוב באקה אל גרבייה, אופקים בגיאוגרפיה, 78 ע"ע 122-140.
23. Cohen, P., Potchter, P., Matzarakis, A., (2012). Daily and Seasonal Climate Behavior of Green Urban Open Spaces in Mediterranean Climate and its impact on Human comfort, Buildings and Environment 51:294-295. doi:10.1016/j.buildenv. 2011.020.
24. Schnell, Y, Potchter, O., Brener, S., Yaakov, Y., Epstein, Y., Brenner, S., Hermesh, H., (2012). Urban Daily Life Routines and Human Exposure to Environmental Discomfort, Environmental Monitoring and Assessment, 184: 4575-4590. doi 10.1007/s10661-011-2286-1.
25. Potchter, O., Goldman, D., Kadish, D., Iluz, D., (2012). The climatic effect of manmade oasis during the winter season in a hyper arid zone, the case of southern Israel, Journal of Arid Environment, 87:231-242. doi.org/10.1016/j.jaridenv. 2012.07.005.
26. Sofer, M., Potchter, O., Ganaiem, N., Ganaiem, J., (2012). Environmental Nuisances and Impacts of Industrial Activities in Residential Areas of Arab Municipalities in Israel, Applied Geography, 35(1-2): 353–362. doi.org/10.1016/.apgeog.2012.08.005.
27. Cohen, P., Potchter, P., Matzarakis, A., (2013). Human thermal perception of Coastal Mediterranean outdoor urban environments, Applied Geography, 13:1-10. doi.org/10.1016/j.apgeog.2012.11.001.
28. Schnell, Y., Potchter, O., Y., Epstein, Yaakov, Y., Hermesh, H., Brenner, S., Tirosh, E., (2013). The effects of exposure to environmental factors on heart rate variability: An ecological perspective, Environmental Pollution, 183:7-13. doi.org/10.1016/j. envpol.2013.02.005
29. Potchter, O., and Itzhak-Ben Shalom, H., (2013). Urban warming and global warming: Combined effect on thermal discomfort in the desert city of Beer Sheva, Israel, Journal of aid environment. 98:113-122. doi.org/10.1016/j.jaridenv.2013.08. 006.
30. Cohen, P., Potchter, P., Schnell, Y., (2014). A methodological approach to the environmental quantitative assessment of urban parks, Applied Geography, 48:87-101. doi.org/10.1016/j.apgeog.2014.01.006.
31. Cohen, P., Potchter, P., Schnell, Y., (2014). The Effect of Urban Park on air pollutions and noise, Environmental Pollutionn, 195:73-83. doi: 10.1016/j.envpol.2014.08.015.
32. Potchter, O., Oz, M., Yaacov, Y. Brenner, S., Schnell, Y., (2014). Exposure of motorbike, car and bus commuters to CO on main road in the Tel Aviv metropolitan area, Israel, Environmental Monitoring Assessment, 186(12):8413-8424. doi: 10.1007/s10661-014-4013-1
33. BalslevA, Y.J., Potchter, O., & Matzarakis, A. (2015). Climatic and thermal comfort analysis of the Tel-Aviv Geddes Plan: a historical perspective. Building and Environment. 93: 302–318. DOI:10.1016/j.buildenv.2015.07.005
34. פוצ'טר ע', פאול-בנימין א', (2015). דתיים במכללות חילוניות – חציית גבול או סימונו מחדש, אופקים בגיאוגרפיה, 87: 54-36.
35. Schnell, Y., Potchter, O., Yaakov, Y., Epstein, Y., (2016). Human exposure to environmental health concern by types of urban environment: The case of Tel Aviv, Environmental pollution, 208: 58-65. Doi:10.1016/j.envpol.2015.08.040.
36. Naor, R., Potchter, O., Shafir, H., Alpert, P., (2016). An Observational Study of the Summer Mediterranean Sea-Breeze-Front Penetration into the Complex Topography of the Jordan-Rift-Valley, Theoretical and Applied Climatology, doi 10.1007/s00704-015-1635-3 (accepted for publication).
37. Lavi, A., Potchter, O., Omer, I., Fireman, E., (2016) Mapping air pollution by biological monitoring in the metropolitan Tel-Aviv area, International Journal Of Environmental Health Research, doi: 10.1080/09603123.2015.1111313.

פרקים בספרים שפיטים

 

1. Potchter, O., (2000). Environmental and Climatological Aspects of the Officina in: Fischer, M., Gichon, M., Tal, O.,(editors) En Boqeq II, The Officina: An Early Roman Building by the Southwestern Shore of the Dead Sea, Verly Philipp Von Zabern, Mainz. pp. 21-27.
2. פוצ'טר ע', (2004). בית שערים - רקע גיאוגרפי והתאמת הישוב לתנאי האקלים והסביבה, בתוך: י' טפר וי' טפר (עורכים) בית-שערים היישוב והקבורה לצידו, הוצאת הקיבוץ המאוחד והחברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה. ע"ע 41-50.
3. פוצ'טר ע' ושעשוע-בר ל' (2009). שטחים ציבוריים פתוחים ירוקים בעיר תל אביב – היבטים סביבתיים, אקלימיים ואקולוגיים, בתוך: ב' קיפניס (עורך) תל אביב-יפו מפרבר גנים לעיר עולם, מאה השנים הראשונות, פרדס הוצאה לאור, חיפה.
4. Bitan, A., Potchter, O., (2011). Impact of climate and environment on human habitation, in: Dagan Y., The Ramat Bet Shemesh Regional Project: Landscapes of Settlement: From the Palaeolithic to the Ottoman Periods, IAA Reports, No. 47: 125-130.
5. Potchter, O., Yaakov, Y., Shashua-Bar, L., Cohen, S., Yaakov, Y., Tanny, J., Bar-Kutiel, P., (2011) . The use of urban vegetation as a tool for heat stress mitigation in hot and arid zone, the case of Beer Sheva, Israel, in: M, Hebbert., V, Jankovic., B, Webb., (editors) City weather: Meteorology and urban design 1950-2010, Manchester Architecture Research Centre, University of Manchester, UK.
6. גראוויס-קובלסקי א' ופוצ'טר ע', (2012). המרחב הגיאוגרפי כסמל פוליטי, בתוך: י' שנל וא' לביא, שיח מפות בסכסוך הישראלי-פלסטיני,מרכז תמי שניימינץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל אביב. ע"ע 43 – 56.
7. פוצ'טר ע' (2014). השפעת פארקים וגינות עירוניות על המיקרו אקלים ועל נוחות האדם: הניסיון המצטבר מאזורי אקלים שונים בישראל, בתוך: י' שנל, א' רוזנברג וג' רונן, שיקולי קיימות בעיצוב גנים בערים בישראל. ע"ע 151 – 174.
8. כהן פ', פוצ'טר ע' ושנל י' (2014). השפעת הפארק העירוני על רעש ואיכות האוויר בתל אביב, בתוך: י' שנל, א' רוזנברג וג' רונן, שיקולי קיימות בעיצוב גנים בערים בישראל. ע"ע 175 – 192.
9. Schnell, Y, Potchter, O., Yaakov, Y., (2015). Place differences in human exposure to environmental factors in Eastern Mediterranean cities: the case of Tel Aviv, in: T.S, Terkenli and A, Douguedroit., and (editors) Connections, Mobilities, Urban Prospects and Environmental Threats: The Mediterranean Transition. Cambridge Scholars Publishing: Cambridge.

עריכה של כתבי עת

1. סערוני, ה' ופוצ'טר, ע'. (עורכים), מרחבים - קובץ מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל והמזרח התיכון 6. אוניברסיטת תל אביב. (2006).
2. מעוז, י', גרייצר, א', סופר, מ', ופוצ'טר, ע', (עורכים), אופקים בגיאוגרפיה 87, אוניברסיטת חיפה. (2016).

קישורים

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*