כניסה

רונית חיימוב אילי, ד"ר

רונית חיימוב אילידואר אלקטרוני ronitha@beitberl.ac.il

תפקידים ופעילויות
2017 - 2019 - הוועדה לענייני סטודנטים, המכללה האקדמית בית ברל.
2015 - 2018 - הנחייה וליווי של קציני ומשקי מקא"ם, צה"ל, חיל החינוך - מדור מקא"ם.
2011 - 2012 - ועדת ההוראה, בית הספר לחברה ולממשל, המכללה האקדמית בית ברל.
2009 - 2011 - ועדת ההיגוי למחקרים ופרויקטים מיוחדים בגרנטולוגיה, המשרד לענייני אזרחים ותיקים.
2002 - ארגון כנס - להיות עו"ד של ילדים, הקליניקות המשפטיות, אוניברסיטת תל אביב.

תחומי הוראה, מחקר ועשייה

קרימינולוגית קלינית ומטפלת זוגית ומשפחתית. בעלת דוקטורט מהחוג לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן. 
מרצה במכללה האקדמית בית ברל: הפקולטה לחברה וקהילה - המסלול לקרימינולוגיה ואכיפת החוק, הפקולטה לחינוך - המסלול לקידום נוער, והתכנית ללימודי תואר שני בייעוץ חינוכי.
עוסקת בטיפול זוגי ומשפחתי רפואי, במערך לטיפול זוגי ומשפחתי, בית החולים שיבא תל השומר. מתמחה בטיפול בזוגות ובמשפחות עם רקע פסיכיאטרי, פוסט טראומה, דכאון אחרי לידה, לידות שקטות, משברים, חולי, שכול ועוד. 
מכהנת כנציגת ציבור בוועדות שחרורים, משרד המשפטים. 
עוסקת במחקר איכותני ובמחקרי הערכה וחברה בוועדת המחקר וההערכה של עמותת על"ם.

רשימת פרסומים

ספרים מדעיים
רונאל, נ',. חיימוב-אילי, ר'. (2009). בצל ההתמכרות, פגיעות ותקווה של מתבגרים שגדלו עם הורה מכור.  הוצאת "אח" בע"מ.  
               
מונוגרפיות ופרסומים אקדמיים אחרים
פינחסי, ב'. חיימוב-אילי, ר'. גולן, מ'. שפירו, ש'. (2008). דרור: מסגרת חוץ ביתית ייחודית לנוער הומולסבי. בתוך: חובב, מ'., מהל, ח'., גולן, מ' (עורכים). מסיכוי לסיכון: התערבויות טיפוליות בנוער עובר חוק ובצעירים במצוקה. ים: כרמל. 

חיימוב-אילי, ר'. רונאל, נ'. (2004). תפיסת ההליך הפלילי בעיני נוער עובר חוק. בתוך: חובב, מ' (עורך). משטרת ישראל והנוער בראי הזמנים. צ'ריקובר מוציאים לאור בע"מ .343-364.

חיימוב, ר'. וולף, י'. (2003). עדות ראייה מצולמת ותפיסת עבריינות על ידי אסירים. בתוך: אדד, מ'.,  וולף, י' (עורכים). עבריינות וסטייה חברתית: היבטים עיונייים וביצועיים. רמת גן: הוצאת בר- אילן, 273-304. 

מאמרים בכתבי עת שפיטים
Ronel, N., Haimoff-Ayali, R. (2010). Risk and resilience:  The family experience of Adolescents with an addicted parent. Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 54(3), 448-472. (IF=1.962).

מאמרים או פרקים בספרים מדעיים 
Ben-Zvi, T., Haimoff-Ayali, R. (2015). The effect of “the good” and the self-centeredness barrier:  Positive criminology in the lived reality of youth at risk, In: N. Ronel & D. Segev (Eds.), Positive Criminology: The good can overcome the bad. Milton Park, UK: Routledge, 32-51. 

פרסומים אחרים
חיימוב, ר'. (1991). החוג לקולנוע בבתי הכלא איילון ומעשיהו. צוהר לבית הסוהר, 2. מחלקת חינוך, טיפול ושיקום, שירות בתי הסוהר, 57-61.

פרסומים בשיפוט
חיימוב אילי, ר' ופרסקו, ב' (2019). משתנים מנבאים של עמדות סטודנטים להוראה כלפי לימודי חובה בלשון.

השתתפות בכנסים מדעיים

2002 - יישום עקרון ההשתתפות באמנה לזכויות הילד: נקודת מבטם של קטינים בהליך הפלילי, כנס: האמנה לזכויות הילד, אונ' תל אביב, המרכז לחקר מדיניות וטיפול בילדים ובני נוער.
2003 - תפיסת ההליך הפלילי בעיני נוער עובר חוק, יום עיון: קטינים בהליך הפלילי, משרד המשפטים,  ירושלים.
2005 - המצוי והרצוי: ההליך הפלילי בעיני נוער עובר חוק ונוער שחווה קורבנות, כנס: נעורים בעולם משתנה אונ' תל אביב, המרכז לחקר מדיניות וטיפול בילדים ובני נוער.
2012 - אורך חיים ואורח(ות) חיים: ישראל וזקניה – בעיר, בישוב קהילתי ובכפר הערבי, כנס: סוגיות בגרנטולוגיה, המשרד לענייני אזרחים ותיקים, גני התערוכה, תל אביב.
2015 - "יש מי את מי שהייתי פעם ויש את מי שאני היום" - שינויים בזהות חדלים, יום עיון: שיקום אסירים בישראל, המכללה האקדמית בית ברל.
2017 - הסיפור שלו, הסיפור שלה: פרשנויות שונות למושג האהבה בקרב עבריינים ובנות זוגם, כנס: פרשנות, המכללה האקדמית בית ברל.
2017 - להפוך מ"אחר" לנורמטיבי מגוון זהויות של עבריינים בשיקום, כנס: מגוון ו"אחרות", המכללה האקדמית בית ברל.
2017 - זוגיות בונה: תהליכי זוגיות כמניעים וכמשמרים חדילה מן הפשע, כנס:  פשיעה, קורבנות ומערכת אכיפת החוק: היבטים מקומיים ובינלאומיים, האגודה לקרימינולוגיה, ירושלים. 

2019 - Some predictors of students' attitudes towards required language studies in the  teacher training curriculum in Israel, The 7th international Conference on Teacher Education, The Story of  Innovation in Teacher Education, MOFET Institute.

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*