כניסה

שגית מור, ד"ר

ד"ר שגית מורמרצה בכירה, חוקרת ספרות חז"ל, בדגש על נושאים חברתיים.
אתר אישי


​ד"ר שגית מור היא חוקרת ספרות חז"ל, ומשמשת כראש החוג למקרא ולתרבות ישראל. עיקר מחקריה עוסקים בהיבטים חברתיים שונים של תקופת המשנה והתלמוד. עבודת הדוקטורט שלה שנעשתה במסגרת האוניברסיטה העברית בירושלים עסקה ב'תיקון העולם' בספרות חז"ל. מחקריה עוסקים בסוגיות חברתיות שונות, תוך שילוב של תאוריות דיסציפלנריות מתחומים שונים כגון היסטוריה, ספרות, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה ומגדר.

רשימת פרסומים נבחרים

 • "הלכות קורבן או סיפור יציאת מצרים? למהותה של הזיקה בין שתי מסורות לעיצובו של ליל חג הפסח לאחר חורבן הבית השני", ציון 68 (2003), עמ' 311-297.
 • "מבחני נאמנות לשבויים בספרות חז"ל", מועד  14 (2004), עמ',  49–69.
 • "מצבן של שבויות יהודיות עם חזרתן לקהילה על פי עדויות מספרות חז"ל", מדעי היהדות 42 (2004), עמ' 118-107.
 • "הלכות שבויה: שינוי ערכין בתרבות היהודית בין תקופת הבית השני לתקופה התלמודית", שנתון המשפט העברי 23 (2005), עמ'  224-193.
 • "תיקון עולם – למשמעותו הקדומה של המונח והשלכתו על דיני גירושין בתקופת המשנה", מועד 15 (2005), עמ' 24–51.
 • "קורבן הבא בעברה: למקומם של ערכים ביחס לקרבן בספרות התלמודית, מועד 16 (2006),  עמ' 40–60.
 • "קריאה מחודשת במסכת ברכות: פרקטיקות טקסיות היוצרות 'מיתוס מכונן'", מדעי היהדות 44 (2007), עמ' 79–104.
 • "האתיקה של הפיצוי: 'צדק מתקן' בספרות התלמודית לאור תיאוריות מודרניות בדיני נזיקין", ראשית 2 (2010), עמ' 25–53.
 • Tiqqun ‘Olam (Repairing the World) in the Mishnah: From Populating the World  to Building a Community, Journal of Jewish Studies 62 (2011), pp. 262–283
 • "המונח 'בטובה' בספרות חז"ל – לבחינת אופני אימוצם של דפוסי פילנתרופיה ו'ידידות' (amicitia) הלניסטים-רומיים בידי חכמים", ציון עט (תשע"ד), עמ' 345–376.

פרקים בספרים

 • "תפיסת עולם מול חישת עולם: גישות גבריות ונשיות לפרשנות המציאות ע"פ אגדה אחת בתלמוד הבבלי", בתוך: אם לא תדעי לך (עורך: י' ורטה), הקבוץ המאוחד, 2005, עמ' 28–39.
 • "האמנם 'Happy End'? - החזרה מן השבי בראי הספרות התלמודית", שבויים (עורכת מרב מאק), מרכז זלמן שז"ר, ירושלים, תשע"ד, עמ' 61–82.

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*