כניסה

קרנות המכללה - מלגות סיוע על בסיס רקע כלכלי

​​המכללה האקדמית בית ברל מעניקה מלגות לסטודנטים הזקוקים לסיוע כלכלי. המלגות ניתנות על פי קריטריונים שנקבעו על בסיס מחקרי (בכלל זה נתונים עדכניים של הלמ"ס והמוסד לביטוח לאומי).

מועד הגשת הבקשה
סטודנטים ממשיכים - מתאריך 5 בספטמבר 2023 ועד 15 בינואר 2024. 
סטודנטים חדשים שמתחילים ללמוד בשנת הלימודים הקרובה - מתאריך 15 באוקטובר 2023 ועד 15 בינואר 2024.
לא יתקבלו בקשות מעבר למועד זה.

רשאים להגיש בקשה למלגת סיוע
1. סטודנטים מן המניין לתואר ולתעודת הוראה הלומדים לפחות 16 ש"ש בשנת לימודים.
2. סטודנטים במסלול המשולב עם האוניברסיטה הפתוחה הלומדים לפחות 6 ש"ש בשנת לימודים.
הערה: בחישוב הזכאות אנו מסתמכים על הנתונים המצויים במנהל הסטודנטים. על הסטודנט מוטלת האחריות לעדכן פרטים באופן מיידי במקרה של שינוי.

אינם רשאים להגיש בקשה למלגת סיוע
1. לומדים במסגרת השתלמויות מורים ולימודי תעודה (קשת)
2. סטודנטים ששכר הלימוד השנתי שלהם ממומן במלואו על ידי גורם חיצוני (קרן מלגות או מעסיק ואחרים).

אופן הגשת הבקשה למלגה – הבקשות מוגשות באופן מקוון דרך המידע האישי, תחת "אפשרויות נוספות" > "מלגות" > "הגשת בקשה".
מומלץ לעבור על רשימת המסמכים שיש לצרף לבקשה טרם הגשתה, ולצרף רק את המסמכים הרלוונטיים עבורך. רשימת המסמכים >

מועד קבלת המלגות: המלגות תוענקנה במהלך סמסטר ב'. תשובות תשלחנה באמצעות המידע האישי. סכום המלגה במלואו יועבר כזיכוי לחשבון שכר הלימוד. סטודנט שהשלים את מלוא התשלום על שכר הלימוד יקבל את המלגה בהמחאה.

ניתן לפנות לרכזת מלגות הסטודנטים, ויקטוריה רבינוביץ ארזי, בכל שאלה או הבהרה בדוא"ל milgot@beitberl.ac.il או במענה טלפוני במספר 09-7476413.

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*