כניסה
פרטי התקשרות
כתובת
שעות קבלה
טלפון
דואר אלקטרוני

עדי לוי-ורד, ד"ר

תפקידים במכללה

 • ראש התכנית להכשרת רכזי הערכה בית ספרית, מרכז קשת. 
 • ראש אשכול תכנון לימודים והערכה, הפקולטה לחינוך
 • חברת סגל בתכניות לתואר השני – ת"ל והערכה, מ.טיץ', ארגון ומדיניות החינוך וייעוץ חינוכי.
 • חברת הוועדה לענייני סטודנטים, הפקולטה לחינוך 

תחומי מחקר

 • ​אוריינות בהערכה 
 • הכשרת מורים
 • הערכת לומדים 
 • הערכת תכניות ופרויקטים חינוכיים
 • הוראה ולמידה במאה ה- 21 (כולל הוראה בלמידה מרחוק)
 • הערכה חלופית באקדמיה
 • תפיסות מורים, סטודנטים ותלמידים כלפי מושג ההערכה  

קורסים

 • ​הערכת למידה ולומדים 
 • שיטות מחקר כמותיות
 • סטטיסטיקה בחינוך א'+ב'
 • מבוא להערכת תכניות ופרויקטים חינוכיים
 • חלופות בהערכת הישגים

פרסומים

Levy-Vered, A., & Nasser-Abu Alhija, F. (2018). The power of a basic assessment course in changing preservice teachers' conceptions of assessment. Studies in Educational Evaluation, 59, 84-93.

Ranking Journal: Q1.

Huber-Shelly, H. & Levy-Vered, A. (2017). Theory and practice of alternative assessment in higher education. In: H. Vidergor & O. Sela (Eds.), Innovative Teaching Strategies for Lifelong Learning in Higher Education: From Theory to Practice (pp.55-72).

Levy-Vered, A. & Nasser-Abu Alhija, F. (2015). Modeling Beginning Teachers' Assessment Literacy: The Contribution of Training, Self-Efficacy and Conceptions of Assessment. Educational Research and Evaluation, 21(5-6), 378-406. 

Ranking Journal: Q2.

Nasser-Abu Alhija, F., & Levy, A. (2009). Effect Size Reporting Practices in Published Articles. Educational and Psychological Measurement ,69(2), 245-265.

Ranking Journal: Q2. Impact factor: 1.548.

לוי-ורד, ע' (2019). לפרוץ את גבולות ההערכה באקדמיה – הצעת עקרונות יישומיים להערכת הלמידה. רב-גוונים: מחקר ושיח, גיליון בנושא למידה פעילה ומערבת בהשכלה הגבוהה, 252-223.

לוי-ורד, ע' (2013). "זה לא הוגן!" הקשר בין מידת השיתוף בתהליך ההערכה לבין שביעות רצון הסטודנטים מההערכה. הוראה באקדמיה, 3 (אייר, תשע"ג), 37-33.

מחקרי הערכה

לוי-ורד, ע' וחן, נ' (2020). הערכת תכנית (פיילוט) להנגשת הזקנה וההזדקנות בקרב אנשים עם מש"ה. נערך עבור קרן שלם.

לוי-ורד, ע' וחן, נ' (2020). הערכת תכנית (פיילוט) להנגשת מידע בתחום בריאות האישה עבור נשים עם מש"ה – באמצעות אתר 'לילך'. נערך עבור קרן שלם.

לוי-ורד, ע' וחן, נ' (2019). הערכת פיתוח מיזמים חברתיים עבור אנשים עם מוגבלויות במועצות האיזוריות. נערך עבור קרן שלם.

שחף-ברזילאי, ר' ולוי-ורד, ע' (2019). תכנית "עיר-אקדמיה" ברשות המקומית כפר יונה: דו"ח להערכת השנה השנייה (תשע"ט). נערך בתמיכת ועדת המחקר הבין-מכללתית במכון מופ"ת.

לוי-ורד, ע' (2018). תכנית "עיר-אקדמיה" ברשות המקומית כפר יונה: דו"ח להערכת השנה הראשונה (תשע"ח). נערך בתמיכת ועדת המחקר הבין-מכללתית במכון מופ"ת.

לוי-ורד, ע' וסבג, מ' (2018). הערכת תכנית תעסוקה נתמכת כחלק מרש"ת (רצף שירותי תעסוקה) עבור אנשים עם מש"ה: מיפוי מאפייני השותפים בתכנית ושביעות רצון המעסיקים. נערך עבור קרן שלם.

לוי-ורד, ע' וסבג, מ' (2016). הערכת תכנית סביבה תומכת לאנשים עם מש"ה. נערך עבור קרן שלם.

לוי-ורד, ע' (2014). פרויקט  'שיעור ביחד': הצלחות ותובנות משנת פעילות ראשונה. במסגרת ובמימון קרן טראמפ ועמותת שיעור אחר. מוגש לעמותת שיעור אחר.

לוי-ורד, ע' (2013). מיזם 'שיעור ביחד': הערכת הפיילוט. במסגרת ובמימון קרן טראמפ ועמותת שיעור אחר. מוגש לעמותת שיעור אחר.

פאול, א', היישריק, מ', לוי, ע' ואנטין, פ' (2009). מבית ספר לבית חינוך: תפיסות ועמדות של כלל תלמידי ותלמידות רשת אמי"ת בשנה"ל תשס"ט. היחידה למחקר והערכה. המכללה האקדמית בית ברל. מוגש לרשת אמי"ת.

פאול, א', לוי, ע' ואנטין, פ' (2009). מבית ספר לבית חינוך - תשס"ח. היחידה למחקר והערכה. המכללה האקדמית בית ברל. מוגש לרשת אמי"ת.

ניירות עמדה

לוי-ורד, ע' (אפריל, 2019). נייר עמדה בנושא הערכת מערכת החינוך בישראל ומבחני המיצ"ב. הוגש כמענה לקול קורא של ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך).

לוי-ורד, ע' (דצמבר, 2016). ההישגים הם רק הסימפטום. עיתון ישראל היום.

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*