כניסה
פרטי התקשרות
כתובת
שעות קבלה
טלפון
דואר אלקטרוני

עַלִי וַתַד, פרופ'

ד"ר עַלִי וַתַד
סגן הנשיאה לעניינים אקדמיים.
מרצה בכיר בחוג ללשון וספרות עברית ובלימודי התואר השני במכון האקדמי הערבי לחינוך.
עורך ראשי של כתב העת "אלחצאד" [כתב עת שפיט, הנכלל במודל התקצוב של ות"ת, ויוצא לאור מטעם המכון האקדמי הערבי לחינוך] ויו"ר ועדת המקצוע עברית לבתי ספר ערביים.

תחומי הוראה, מחקר ועשייה

ד"ר עלי ותד, מרצה בכיר, קיבל את התואר - הראשון והשני - מהאוניברסיטה העברית בירושלים והשלישי -  מאוניברסיטת תל-אביב, שלושתם בלשון העברית.

תפקידים נוכחיים נבחרים:

 • סגן הנשיאה לעניינים אקדמיים
 • עורך כתב העת אלחצאד (= הקציר)
 • יושב ראש ועדת המקצוע עברית שפה שנייה לבתי ספר ערביים, המזכירות הפדגוגית – משרד החינוך

תפקידים קודמים נבחרים:

 • ראש המכון האקדמי הערבי לחינוך
 • חבר ועדת המומחים לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל – המועצה להשכלה גבוהה.
 • אחראי על הקשר עם מוסדות ההכשרה בחברה הערבית - אגף התמחות וכניסה להוראה,  משרד החינוך
 • ראש ועדת ההיגוי של המרכז לקידום החיים המשותפים במכללה.
 • משנה לראש המכון האקדמי הערבי לחינוך
 • רכז אקדמי של המכון האקדמי הערבי לחינוך
 • מרכז ההתמחות בהוראה/סטאז' במכון האקדמי הערבי לחינוך
 • ראש ועדת ההוראה במכון האקדמי הערבי לחינוך
 • ראש החוג ללשון וספרות עברית במכון האקדמי הערבי לחינוך

תחומי התמחות ומחקר:

 • חקר הלשון העברית הקלאסית: מדקדקים עבריים בימי הביניים, הלשון העברית המשוערבית, השוואה בין מדקדקים עבריים ומדקדקים ערבים בתקופת ימי-הביניים; חקר המלונאות הדו-לשונית (עברית-ערבית) לתורה נוסח שומרון, מדקדקים שומרוניים, פרשנות שומרונית ערבית.
 • חקר הוראת העברית כשפה שנייה, השפעות הדדיות בין העברית והערבית בת-ימינו, הכשרת מורים ערבים לעברית.
 • התמחות בהוראה והכשרת מורים.

קורסים נבחרים

 • בלשנות השוואתית (עברית – ערבית) [תואר ראשון]
 • פונטיקה ופונולוגיה עברית [תואר ראשון]
 • סמינריון: סוגיות בלשון העברית החדשה – פונולוגיה ומורפולוגיה [תואר ראשון]
 • סדנת התמחות בהוראה/סטאז'
 • שונות לשונית ושונות תרבותית [תואר שני]
 • סמינריון: תהליכים ומגמות בגיבוש העברית התקנית בת-זמננו [תואר שני]
 • סמינריון: השלכות (בתחום השפה) המפגש בין העולם הערבי לתרבות המערבית  [תואר שני]

פרסומים נבחרים

ספרים

1.       ותד ע' (1994), משנתו הלשונית של ר"י חיוג' מבעד למונחיו במקורם הערבי ובתרגומם העברי (כולל מילון קונקורדנציוני). חיפה [312 עמודים].

2.       ותד ע' וסיון ד' (2012), שלושת חיבורי הדקדוק של ר' יהודה חיוג' במקורם הערבי ותרגומם לעברית חדשה – מהדורה ביקורתית. באר שבע: הוצאת הספרים של  אוניברסיטת בן-גוריון. [438 עמודים].

3.       ותד ע' (2021), ספר המליץ – كتاب الترجمان המיוחס לפינחס הכהן בן יוסף הרבן. מהדורה מדעית בצירוף מבוא ופירוש. ירושלים: האקדמיה ללשון  העברית. [כ 900 עמודים].

מאמרים בכתבי עת שפיטים

4.       ותד ע' (1994), "הוראת הבניינים פיעל והפעיל על רקע הערבית". חלקת לשון, 14,   30 – 35.

5.       ותד ע' (2000), מיהו מחבר "המליץ" – המילון העברי (שומרוני) – ערבי?. תעודה, ט"ז, 477 – 490. ביה"ס למדעי יהדות, אוניברסיטת תל-אביב.

6.        ותד ע' וסיון ד' (2002), "כתאב אלנותף לר' יהודה חיוג'" מאת נ' בסל. ביקורת על הספר. בלשנות עברית, 50 -51,  159 – 161. אוניברסיטת בר-אילן.

7.       ותד ע' (2011), "להבנת המונח 'عوض = פיצוי' בספר המסלול של אבו אסחק בן מארות' ". אלחצאד, 1,  83 – 99. המכון האקדמי הערבי לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל.

8.        מחאגנה ס', יאסין ע', ותד ע' ומוחסן מ' (2013)  "ללא רצונם, בשירות ההוראה: קשייו ומניעיו של המורה החונך הפועל במסגרת בית הספר להתפתחות מקצועית". דפים   56,  171 – 193. מכון מופ"ת, תל-אביב.

9.       ותד ע' (2014), "מאפייני כתיבתם של מורים לעברית באתר אצטבא". אלחצאד,   4, 155 – 170. המכון האקדמי הערבי לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל.

10.   ותד ע' (2018)    Haseeb Shehadeh' Selected Modern Hebrew Texts with, 

                    Exercises, Scholars' Press' 2018'      . ביקורת על הספר, חלקת לשון, 51, 184 – 187

11.   ותד ע' (2019), " 'שרח אם בחקותי'  לשמס אלחֻכמא נפיס אלדין אבו אלפרג' בן-אלכת'אר  (מאה 13), לקראת הוצאתו לאור במהדורה מדעית". ספונות, כו, מכון יד בן-צבי: ירושלים. עמ' 13 – 36.

12.   ותד ע' (2020), "בחינה מחודשת של מושג 'הנח הנעלם=אלסאכן אללין' בספר המסלול של אבי יצחק אברהם בן מארות'". אסופות ומובאות בלשון, כו, ירושלים:  האקדמיה ללשון העברית. עמ' 300 – 313.

13.   ותד ע' (2020),

"The Term ʿiwaḍ ("Compensation") and Its Meaning in Sefer ha-Maslul and in the

 Works of Rabbinic and Arab Grammarians" Intellectual History of the Islamicate

 World (2020) 237–254. Brill, Germany.     

14.   ותד ע' (2020), "מי הוא מחבר הטור הערבי של "המליץ", המילון התלת-לשוני: עברי-ערבי-ארמי?,  לשוננו, פב, חוברת שלישית, האקדמיה ללשון העברית, ירושלים, עמ' 284 - 295.

15.   ותד ע' (2020)

A Linguistic Issue in كتاب شرح אם בחקותי   by Nafīs al-Dīn Abū l-Faraj Ibn al-Kathār   

(13th century), JSS: Journal of Semitic Studies. LXV/2: pp. 531 – 548. Oxford University.

16.   ותד ע' (2020)

An Anonymous Samaritan Bilingual Glossary1, Hebrew and Arabic:  "

 Dating of the Manuscript and the Glossary", ANES: Ancient Near Eastern

 Studies, Leiden, 57: 59 – 80. University of Melbourne (באוסטרליה).

17.   ותד ע' (2021)   "'ספר המילים הדומות' המיוחס לאברהם אלעיה: מהותו וזהות מחברו", לשוננו, פג, חוברת שנייה, האקדמיה ללשון העברית, ירושלים, עמ' 168 – 181.           

18.   ותד ע' וסיון ד' (2021)  "הבחנות ייחודיות של חיוג' בחיבוריו בתחומים: פונולוגיות, מורפולוגיות ותחביריות ותרומתן לחקר דקדוק לשון המקרא. בית מקרא , 10, חוברת א – (כתב-עת לחקר המקרא ועולמו), ביה"ס למדעי היהדות, אוניברסיטת תל-אביב, עמ'  144 – 177.

19.    ותד ע' (2021)   "תהליך קליטתו של המורה הערבי בהשוואה למורה היהודי במערכת החינוך",  רב-גוונים: מחקר ושיח 20, אקדמיית גורדון, חיפה, עמ' 289 – 307. 

פרקים בספרים מדעיים

20.   ותד ע' (1997), "אל-תפכ'ים ואל-אכ'תצאר במשנתו הלשונית של דוד בן אברהם  אלפאסי".

בתוך: י' בן-טולילה (עורך): שי להדסה, מחקרים בלשון העברית ובלשונות היהודים,

(61 – 80). באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון.

21.   ותד ע' (2005), "המליץ": המילון המיוחס לפינחס הכהן בן יוסף הרבן". בתוך: מ' בר-אשר ומ' פלורנטין (עורכים): מחקרים שומרונות, בעברית  ובארמית – מוגשים לאברהם טל, ( 11 – 22). ירושלים: מוסד ביאלק.

22.   ותד ע' (2005)

"The Lexicon of Pinhas Akohen ben Jaseph  Harrabban – of the 14th Century",

In H. Shehadeh & .H. Tawa, with   R. Pummer (Eds.), Studies in Memory of Ferdinand Dexinger (pp. 149 – 157). Helsinki: Société D' Etudes Samaritaines. S.N. Librairie

Orientaliste Paul Geuthner S.A. Paris.

23.    ותד ע' (2008), "תוכנית לימודים חדשה: עברית כשפה שנייה בבתי-הספר הערביים". בתוך: נאוה נבו ועלית אולשטיין (עורכות): השפה העברית בעידן הגלובליזציה, עיונים בחינוך  היהודי, ( קעא – קעז). ירושלים: האוניברסיטה העברית, הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס.                             

24.   ותד ע' (2017), "מבט על המגע בין הלשונות השמיות: עברית וערבית". בתוך: ס' מחאג'נה, ג' ענאבסה וא' יונס (עורכים): "דראסאת אדביה ותאריכי = מחקרים ספרותיים והיסטוריים", (119 – 141). בית ברל: מרכז המחקר, שפה, חינוך וחברה ערבית. 

דוחות מחקר מדעיים

25.   מחאגנה ס', יאסין ע', ותד ע' (2010), " ללא רצונם, בשירות ההוראה: המורה החונך במסגרת בית הספר לפיתוח מקצועי (PDS) במכון האקדמי הערבי להכשרת מורים- בית ברל", המכון האקדמי להכשרת מורים ערבים – המכללה האקדמית בית ברל.

26.   מחאגנה ס', יאסין ע' ותד ע' (2011) – "בין המכללה לבית הספר: דו"ח הערכת מדריכים פדגוגים במסגרת מערך בית הספר לפיתוח מקצועי (PDS) במגזר  הערבי, המכון  האקדמי להכשרת מורים ערבים – המכללה האקדמית בית ברל.

27.   מחאגנה ס', ותד ע', יאסין ע' (2012) – "החלטתי להיות מורה ...?" דו"ח הערכת סטודנטיות המתקבלות להכשרה להוראה במסגרת מערך בית הספר לפיתוח מקצועי (PDS) בחברה הערבית". המכון האקדמי הערבי לחינוך – המכללה האקדמית בית ברל.

28.   ג'יוסי ורוד, מחאג'נה ס', ותד ע' (2018)  "תפיסות ועמדות של פרחי ההוראה במכון האקדמי הערבי לחינוך כלפי ההכשרה המעשית בדגם P.D.S ותרומתן לידע ולמיומנויות הפדגוגיות שלהם, המכון האקדמי הערבי לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל.

29.   ותד ע', מנור ר' (2018), "הערכה והמלצות לשיפור לימודי העברית שפה שנייה לתלמידים ערבים הלומדים בתוכנית "שער לאקדמיה" במכללת ספיר. דוח מוזמן מטעם מכללת ספיר.

30.   מירו-יפה א', ותד ע', דהן א', צימרמן ו' וג'יוסי ו' (2020), "סיפורי הצלחה בקליטה מיטבית של מורים חדשים במערכת החינוך" יחידת פורשים כנף, המכללה האקדמית בית ברל. 

עריכת ספרים וכתבי עת

31.   חאג' יחיא ק' ותד, ע' (עורכים), (2016) הסטודנטים הערבים בתוכנית המצוינים במכללות לחינוך בישראל: סוגיות ושאיפות. בית ברל, מרכז המחקר: שפה, חברה ותרבות ערבית, המכללה האקדמית בית ברל. [383 עמודים]

32.   ותד ע' (עורך), (2019), אלחצאד (= הקציר), כתב עת אקדמי שפיט, היוצא לאור מטעם המכון האקדמי הערבי לחינוך במכללה האקדמית בית ברל. כרך 9. [286 עמודים]

33.   ותד ע' (עורך), (2020), אלחצאד (= הקציר), כתב עת אקדמי שפיט, היוצר לאור מטעם המכון האקדמי הערבי לחינוך במכללה האקדמית בית ברל. כרך 10. [290 עמודים]

34.   ותד ע' (עורך), (2021), אלחצאד (= הקציר), כתב עת אקדמי שפיט, היוצא לאור מטעם המכון האקדמי הערבי לחינוך במכללה האקדמית בית ברל. כרך 11. [292 עמודים].

35.   ותד ע', גתי י' (עורכים) (2012), מפגשי תרבות: מעגלי החיים ביהדות, באסלאם ובנצרות, כרך 1. המכללה האקדמית בית ברל. [120 עמודים]

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*