כניסה
פרטי התקשרות
כתובת
שעות קבלה
טלפון
דואר אלקטרוני

אבי גבורה, ד"ר

ד"ר אבי גבורה​מרצה בחוג ללשון העברית וראש לימודי היסוד בלשון העברית במכללה.
ראש היחידה ללימודי עברית בהוראה.
דואר אלקטרוני: avi.gvura@beitberl.ac.il
טלפון פנימי: 09-7476474

תחומי הוראה, מחקר ועשייה

תחומי ההוראה של ד"ר אבי גבורה הם יסודות התחביר ותחביר למתקדמים למתמחים בלשון העברית ולמי שאינם מתמחים במסגרת שיעורי הבחירה שלהם. הוא מלמד גם קורסי הבנה, הבעה וכתיבה אקדמית במסגרת  לימודי היסוד.

ד"ר גבורה מתמחה בעברית של הלשון המשפטית, במיוחד בתחביר הטקסט המשפטי החוזי. כמו כן הוא חוקר בתחומי הרטוריקה של העברית החדשה, סמני שיח, תזוזות סמנטיות וקטגוריאליות ועוד.

ד"ר גבורה הוא מדריך דיסציפלינרי ללשון העברית, ומדריך פדגוגי במסלול היסודי במכללה האקדמית בית ברל.

פרסומים אקדמיים

ספרי עיון ומחקר

​1. גבורה, א' (2000). עיוני תחביר בחוזה המשפטי. באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. (161 עמ')

כתבי עת שפיטים

 1. גבורה, א' (2000). מבני סמיכות בחוזה המשפטי. חלקת לשון 29–32, 199–221.                      
 2. גבורה, א' (2001). על פסוקית התנאי האסינדטית בחוזה הממשלתי. בלשנות עברית 48, 5–15.
 3. גבורה, א' (2012). הבעות תנאי מיוחדות בחוזה המשפטי. בלשנות עברית 66, 63–83.
 4. גבורה, א' (2013). הפונקציות של צירופי הבררה או, ו/או בחוזה המשפטי. עיונים בשפה וחברה, 5(2).
 5. גבורה א' ומנור ר' (2013). סמן השיח בעצם בראיונות טלוויזיה. חלקת לשון 46, 58–85. 
 6. בן-נתן א' וגבורה, א' (2014). על משמעות הצירוף כמה שלא בעברית החדשה. חלקת לשון 47, 44-26. 
 7. טרומר, פ', גבורה, א' ומנור, ר' (2015). תזוזות סמנטיות ותזוזות קטגוריאליות בפועלי התנועה "בא" ו"הביא" בעברית בת-ימינו.  לשוננו 77, חוברת ב-ד, 296-279. 
 8. טרומר, פ', גבורה, א' ומנור, ר' (2015). תזוזות סמנטיות נבחרות בפועלי התנועה "יצא" ו"הוציא" בעברית המדוברת בת זמננו. חלקת לשון 48, 83-66.
 9. Trommer, P, Gvura, A, Manor, R. (2015). The Verbs of  Motion"Ba" (come) and "Hevi" (bring) in Dictionaries of Contemporary  Hebrew. Journal of Literature and Art Studies, Vol. 5, No. 5: 55-67.                                                                                                         
 10. Gvura, A & Levi, D. (2016). The Conditional Sentence as a Rhetorical Device in Yair Lapid's Political Speeches. Hebrew Higher Education, Vol 18, 177-199.
 11. גבורה, א' ולוי, ד' (2016). החזרה התחבירית-רטורית כאמצעי לשכנוע בנאומיו הפוליטיים של יאיר לפיד. בלשנות עברית 70, 58-37. 
 12. Gvura, A. (2016). The need for the disjunction phrases in the legal contract. De Gruyter. Intl J Legal Discourse; 1(2): 319–343.                                            
 13. מנור ר' וגבורה א' (2017). מבעים אירוניים כסוג של הומור בפוליטיקה הישראלית. הומור מקוון: כתב עת מדעי לחקר ההומור.
 14. גבורה, א' ולוי ד' (2017). דגמי תנאי מקבילים בשיח הפוליטי של יאיר לפיד.  חלקת לשון 50, 64-40. 

פרקים בספרים שפיטים

 1. גבורה, א' וסלע, מ' (2000). חצי השעה עבר/עברה. בתוך מ' הורביץ (עורכת), לשון העיתונות בת-זמננו, 16–32. תל אביב: מכון מופ"ת.

פרסומים נוספים

 1. ​גבורה, א', דוד, י', נעים, ר' (2005). הראשון בלשון: עברית א (לפי תכנית הלימודים החדשה). תל אביב: יואל גבע. (300 עמ')
 2. גבורה, א' דוד, י', נעים, ר' (2005). הראשון בלשון: עברית ב (לפי תכנית הלימודים החדשה). תל אביב: יואל גבע. (324 עמ')
 3. גבורה, א', דוד, י', נעים, ר' (2005). מדריך למורה: עברית א, ב. תל-אביב: יואל גבע.
 4. גבורה, א' ובן נתן א' (2012). העם דורש צדק חברתי – עיון רטורי בסיסמאות המחאה החברתית של 2011. פנים 58, 70-63.
 5. טרומר, פ', גבורה, א' ומנור, ר' (2017). יצא המרצע מן השק: עיון בניבים עם פועלי תנועה המתמקד בעזיבת מקום המוצא. הד האולפן החדש 105, 147-140

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*