כניסה
פרטי התקשרות
כתובת
שעות קבלה
טלפון
דואר אלקטרוני

אילנה פאול-בנימין, ד"ר

https://www.beitberl.ac.il/english/lecturers/publishingimages/ilana-paul.jpgדקאנית הפקולטה לחינוך
ilanapb@beitberl.ac.il


תחומי מחקר

 • ​חינוך לרב תרבותיות: אתגרים ומודלים אפשריים
 • מדיניות חינוכית בקידום חיים משותפים
 • יחסי גומלין בין קבוצות מיעוט בחברה הישראלית

קורסים

 • ​החברה הישראלית: מרחבים וזהויות
 • החברה הישראלית בין ריבוי תרבויות לרב תרבותיות
 • שיטות מחקר איכותניות למתקדמים
 • הנחיית סטודנטים בכתיבת עבודת גמר ותזה 
 • מחקר פעולה

פרסומים

 • פאול בנימין אילנה וחאג' יחיא קוסאי (התקבל לפרסום, ינואר 2018) חינוך לרב-תרבותיות באקדמיה: מדיון  דיאלוגי לפרקטיקה שוויונית - מחקר פעולה, דפים
 • פאול-בנימין אילנה ואלפרט ברכה (2016). שילוב שיטות לשינוי חברתי: כוח, שוויון ורגישות תרבותית בחקר תכניות עם קבוצות מוחלשות. בתוך: נעמה צבר-בן יהושע (עורכת) מסורות וזרמים במחקר האיכותני.  תל אביב: הוצאת מכון מופ"ת, עמ' 286-263.
 • Paul-Binyamin. I. & Reingold, R. (2014). Multiculturalism in teacher education institutes - The relationship between formulated official policies and grassroots initiatives. Teaching and Teacher Education, 42, pp. 47-57
 • Ilana Paul-Binyamin & Wurud Jayusi (2018). The Bilingual School – An Educational Model for Civic Equality in a Divided Society, Intercultural Education. https://doi.org/10.1080/14675986.2018.1438370
 • Bracha Alpert, Ilana Paul Binyamin (2018). Mixed methods research and its role in social and educational change, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
 • Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia 7 (2017). ISSN 2083-7276
 • DOI 10.24917/20837276.7.2
 • עריכת ספר: פאול-בנימין, א' וריינגולד ר'. מרחבים משותפים ומרחבים נפרדים במערכת החינוך ובאקדמיה, הוצאת מכון מופת.

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*