כניסה
פרטי התקשרות
כתובת
שעות קבלה
טלפון
דואר אלקטרוני

וורוד ג'יוסי, ד"ר

תפקידים במכללה

 1. ראש המכון האקדמי הערבי לחינוך
 2. ראשת מסלול על יסודי במעון הערבי
 3. חברת הנהלה במכון האקדמי הערבי
 4. חברת מועצת הפקולטה לחינוך
 5. חברת ועדת העריכה לכתב העת האקדמי "אלחסאד"

תחומי מחקר

 • חינוך
 • חינוך לשלום ולחיים משותפים
 • רב תרבותיות
 • יחסי מיעוט-רוב במערכת החינוך

קורסים

 • פרקטיקום בתכנון לימודים והערכה (תואר שני)
 • יסודות בתכנון והערכת הלמידה (תואר ראשון)
 • החינוך הערבי בישראל בעידן הגלובליזציה (תואר שני)
 • סמינריון - סוגיות ודילמות בחינוך (תואר ראשון)

פרסומים

Jayusi, W. & Bekerman, Z. (2019). Yes, We Can! - Palestinian-Israeli Teachers in Jewish-Israeli Schools. Journal of Teacher Education. 0022487119849869.

Jayusi, W., & Bekerman, Z. (2019). Does teaching on the" Other" side create a change. Teaching and Teacher Education, 77, 160-169.

Paul-Binyamin, I., & Jayusi, W. (2018). The bilingual school–an educational model for civic equality in a divided society. Intercultural Education, 29(3), 340-362.

Yemini, M., Hermoni, J., Holzmann, V., Shokty, L., Jayusi, W., & Natur, N. (2017). The implementation of internationalisation in Israeli teacher training colleges. European Journal of Education, 52(4), 546-557.

פאול, א' וג'יוסי, ו' (2017). בית הספר הדו לשוני –האמנם אי של שוויון בחברה אי-שוויונית? עיונים בחינוך עיונים בחינוך, 15,16, 116 - 146.

جيوسي، و' (2011). إعادة تحسين مواقف الطلاب الفلسطينيّين واليهود المشتركين في برامج التربية للسلام بواسطة إرشاد النظراء. الحصاد 1، بيت بيرل. (ص 101-133).

ג'יוסי, ו' (2011). שיקום עמדות תלמידים פלסטינים ויהודים משתתפי תכניות חינוך לשלום ע"י הנחיית עמיתים. אלחסאד 1 ,בית ברל. (עמ' )101-133.  

אבו עסבה, ח', ג'יוסי, ו' וצבר בן-יהושע, נ' (2011). זהותם של בני נוער פלסטינים אזרחי ישראל, מידת הזדהותם עם המדינה ועם התרבות היהודית וההשתמעויות למערכת החינוך. דפים, 52 . (עמ' 11 – 45).

פרקים בספרים

ג'יוסי ו', ביקרמן, צ' (2020). הבחירה במרחב של הרוב. בתוך א' פאול-בנימין ור' רינגולד (עורכים), מרחבים משותפים. תל אביב' מכון מופ"ת. 

Jayusi, W. (2013). The light at the end of the tunnel – Peace Education in Israel. In King Łapot-Dzierwa (ed.), A teacher in Contemporary Multicultural World (pp. 23-33). Oxford University Pedagogical University of Cracow.

נייר עמדה

​ג'יוסי, ו' וזלמנסון לוי, ג' (2018). רב-תרבותיות וחיים משותפים בין יהודים/ות וערבים/ות במוסדות אקדמיים להכשרת מורים ומורות. האגודה לזכויות האזרח בישראל.

דוחות מחקר

מירו יפה א', דהאן א', ותד ע', צימרמן ו', וג'יוסי ו' (2020). סיפורי הצלחה בקליטה מיטבית של מורים חדשים במערכת החינוך- דו"ח מחקר. המכללה האקדמית בית ברל.

ג'יוסי, ו', מחאג'נה, ס',  וותד, ו' (2018). תפיסות ועמדות של פרחי ההוראה במכון האקדמי הערבי כלפי ההכשרה בדגם  P.D.Sותרומתן לידע ולמיומנויות הפדגוגיות שלהם - דו"ח מחקר. המרכז לחקר השפה, החברה והתרבות הערבית. המכללה האקדמית בית ברל.

הדר, ל', מרקוביץ, ד', גרינברג, ל' וגיוסי, ו' (2013). תפיסת תהליך ההכשרה להוראה במכללה האקדמית בית ברל לעיצוב זיהותם המקצועית של בוגרי המכללה בארבעה מסלולי – דו"ח מחקר. המכללה האקדמית בית ברל.

פאול, א', ג'יוסי, ו' ומרקפלד י' (2010). הערכת ביה"ס יד ביד לחנוך דו לשוני בירושלים ע"ש מקס ריין – דו"ח מחקר. המכללה האקדמית בית ברל.
 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*