כניסה
פרטי התקשרות
כתובת
שעות קבלה
<div></div>
טלפון
דואר אלקטרוני

היחידה ללימודי חינוך

     
ראש היחידה: ד"ר אורית שורץ-פרנקו

היחידה ללימודי חינוך כוללת את כל קורסי התשתית בחינוך עבור סטודנטים המוכשרים להוראה ולמסלולי החינוך הבלתי פורמלי וקידום נוער. הקורסים ביחידה ללימודי חינוך מניחים את התשתית האקדמית לקורסים המתקדמים מבחינה תיאורטית ומחקרית. קורסים אלה מהווים גם חלק מהתשתית האקדמית הנדרשת ללימודי תואר שני בחינוך ובהוראה.

התחומים העיקריים הנלמדים הם פסיכולוגיה, סוציולוגיה ופילוסופיה של החינוך; קורסים מתודולוגיים, המעניקים כלים ומיומנויות להבנת הליכי מחקר מדעי בתחום החינוך והחברה; קורסים ייחודיים להוראה כמו תכנון לימודים והערכת לומדים ושונות בין לומדים.

בקורסים הללו מושם דגש על הקניית מושגים ותובנות לגבי תהליכים חברתיים, חינוכיים, אישיים ואנושיים. הלימודים מקנים עומק עיוני, כלים לניתוח הקשרים חברתיים ותרבותיים של החינוך באופן אינטגרטיבי. חלק מקורסי התשתית נלמדים בגישות רב-תחומיות:

קורס בלמידה משמעותית רב-תחומית
הקורס מאפשר התנסות בלמידה ברוח הפדגוגיה הבלתי פורמלית והדיאלוגית, שעיקרה למידה פעילה ועצמאית. הקורס משלב שיעורי מתודולוגיה עם שיעורי סוציולוגיה. הסטודנט משתתף בתהליך למידה פעיל, באופן אישי וקבוצתי, הכולל העלאת שאלות פוריות, איתור מידע תיאורטי ואמפירי רלבנטי, עיבוד מידע ויצירת ידע חדש הרלבנטי לעולמו של הלומד במאה ה-21.   

קורס "תכנון הוראה והערכה במאה ה-21"
קורס המחבר שני תחומים: "תכנון לימודים" ו"הערכה לקידום הלמידה", ומטרתו לחשוף בפני הסטודנטים תפיסות וגישות חדשות בתכנון לימודים ובהערכת לומדים ולאפשר להם להתנסות בגישות הנגזרות מהן. ייחודיותו של הקורס היא בשילוב שני התחומים הללו, תוך שימת דגש על הדרכים החדשות שעומדות לרשות המורה על מנת להוביל את תלמידיו ללמידה משמעותית. הקורס ישלב שיעורים סדנאיים כדי לאפשר לסטודנטים להתוודע לרצף שבין התכנון, ההוראה, הלמידה והערכה, המותאמים לצורכי מורים ותלמידים במאה ה-21.

 

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*